Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy , iż dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na kursy w Szczecinie:

11 września 2015 br. - Szkolenie dla położnych POZ/AOS w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skreeningu raka szyjki macicy.

oraz

12-23 października 2015 r. Intensywny kurs doskonalący dla cytomorfologów medycznych w zakresie skreeningu raka szyjki macicy. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach proszę o kontakt

pod numerem tel.  91-425-34-89

lub e-mail              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

kontakt:

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący

Populacyjny Program Profilaktyki i

Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

ul. Unii Lubelskiej 1

71-252 Szczecin  

tel. 91-425-34-89  tel. kom. 601-141-040

Bieżące akcje

- 8 sierpnia - udział w Mistrzostwach Polski w Nordic Walking w Żołędowie

- 15 sierpnia - udział w "Biegu Maratończyka" w Więcborku

- 16 sierpnia - udział w "Dniach Mroczy"

- 29 sierpnia - udział w "Festiwalu aktywności kobiet BABIE LATO" w Myślęcinku

Badania kobiety hospitalizowanej w szpitalu

Szkolenie dla techników radiologii - Bydgoszcz 2015

SZKOLENIE DLA TECHNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 10 - 11 WRZEŚNIA.

 

Zgłoszone osoby proszę o przysyłanie wymaganych dokumentów do 31 sierpnia br.  - jak poniżej.

SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA TECHNIKÓW PRACUJĄCYCH W PLACÓWKACH,GDZIE WYKONUJE SIĘ BADANIA APARATEM CYFROWYM (UCYFROWIONYM), LUB ZAMIERZA SIĘ W NAJBLIŻSZYM CZASIE TAKI APARAT UŻYTKOWAĆ.

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. poz. 1505) oraz Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 84/2014/DSOZ z dnia 16 grudnia 2014 - tutaj,
  2. Zasady rekrutacji techników elektroradiologii do uczestnictwa w SZKOLENIU:

ZASADY REKRUTACJI TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII NA SZKOLENIE W ZAKRESIE KONTROLI JAKOŚCI W MAMMOGRAFII

Zgłoszenia kandytatów do uczestnictwa w SZKOLENIU przyjmowane są przez WOK wyłącznie na Formularzu ZGŁOSZENIA.

Dokumenty wymagane do uczestnictwa w szkoleniu:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (druk do pobrania 1),
  2. ZAŚWIADCZENIE Z MIEJSCA PRACY o aktualnym zatrudnieniu przy wykonywaniu badań mammograficznych, w ramach Programu profilaktyki raka piersi, przez świadczeniodawcę posiadającego stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  3. Podpisane „OŚWIADCZENIE” (druk do pobrania 2) zobowiązania do pokrycia kosztów organizacji szkolenia w przypadku nieuzasadnionej nieobecności (podpisuje osoba zakwalifikowania ostatecznie do uczestnictwa w SZKOLENIU).

Organizator szkolenia ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia z powodu:

  • Braku wymaganego kompletu dokumentów,
  • Braku wolnych miejsc.
  • Organizator ma prawo odwołać SZKOLENIE w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. Informacja ta zostanie przekazana wszystkim zgłaszającym chęć uczestnictwa w szkoleniu nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Organizator niezwłocznie poinformuje wszystkich zainteresowanych o proponowanym kolejnym terminie szkolenia.

Istnieje możliwość anulowania zgłoszenia, bez ponoszenia kosztów szkolenia, na minimum 7 dni przed planowanym terminem szkolenia - wyłącznie drogą pisemną (fax lub e-mail). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu informacji do organizatora SZKOLENIA.

Nieuzasadniona rezygnacja, wyrażona nawet w formie pisemnej, w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 100% jego ceny (koszt organizacji szkolenia rozumiany jako koszt poniesiony przez organizatora SZKOLENIA w przeliczeniu na 1 osobę).

Odstępując od udziału w SZKOLENIU uczestnik ma prawo wskazać na swoje miejsce osobę spełniającą warunki udziału w szkoleniu, pod warunkiem zachownia terminu, o którym mowa powyżej.

W sytuacji, gdy uczestnik wskaże zastępstwo, zostaje zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat z tytułu rezygnacji ze szkolenia.

 

a) zasady finansowania kosztów - wprowadzenie współudziału uczestników szkoleń w kosztach SZKOLENIA:

Koszty po stronie organizatora SZKOLENIA (zabezpieczone przez WOK) = wynagrodzenia wykładowców, materiały szkoleniowe, koszty wynajęcia sali wykładowej, koszty wynajęcia pracowni z aparatem mammograficznym, koszty obsługi technicznej, wyżywienie uczestników i wykładowców;

Koszty po stronie uczestnika SZKOLENIA = dojazd, nocleg.

b) w przypadku zakwalifikowania osoby do uczestnictwa w SZKOLENIU, istnieje konieczność podpisania zobowiązania do pokrycia kosztów organizacji szkolenia w przypadku niepoinformowania organizatora o nieobecności na szkoleniu na minimum 7 dni przed jego rozpoczęciem lub w przypadku nieuzasadnionej nieobecności (koszt organizacji szkolenia rozumiany jako koszt poniesiony przez organizatora SZKOLENIA w przeliczeniu na 1 osobę).

 

WOK wystawia uczestnikom szkolenia ujednolicony druk zaświadczenia o ukończonym SZKOLENIU. Wydanie zaświadczenia jest uzależnione od pozytywnego wyniku egzaminu i 100% obecności podczas szkolenia.

Program Szkoła promująca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem.

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowaniami do aktualizacji "Poradnika metodycznego dla nauczycieli" i dostosowanie jego treści do aktualnej IV wersji Europejskiego kodeksu walki z rakiem, zwracamy się z prośbą o przesłanie wszelkich uwag i sugestii  na temat poradnika.

Bardzo prosimy o udzielenie informacji do dnia 12 czerwca.

Dodatkowe informacje