Program Szkoła promująca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem.

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowaniami do aktualizacji "Poradnika metodycznego dla nauczycieli" i dostosowanie jego treści do aktualnej IV wersji Europejskiego kodeksu walki z rakiem, zwracamy się z prośbą o przesłanie wszelkich uwag i sugestii  na temat poradnika.

Bardzo prosimy o udzielenie informacji do dnia 12 czerwca.

Program Szkoła promująca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem.

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowaniami do aktualizacji "Poradnika metodycznego dla nauczycieli" i dostosowanie jego treści do aktualnej IV wersji Europejskiego kodeksu walki z rakiem, zwracamy się z prośbą o przesłanie wszelkich uwag i sugestii  na temat poradnika.

Bardzo prosimy o udzielenie informacji do dnia 12 czerwca.

Intensywny Kurs Doskonalący dla Cytomorfologów Medycznych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 12-23 października 2015 r. w Zakładzie Patomorfologii PUM
w Szczecinie, odbędzie się „Intensywny Kurs Doskonalący dla Cytomorfologów Medycznych zakresie
skryningu raka szyjki macicy". 

Więcej informacji tutaj.

Wstępne zapisy na szkolenie cytodiagnostów w BYDGOSZCZY.

 W związku z ewentualnym szkoleniem dla cytodiagnostów uczestniczących w Programie profilaktyki raka szyjki macicy prosimy o wstępne zapisy na szkolenia - formularz na końcu informacji.

 Wymagania:

 1. Zgłoszenia kandydatów do uczestnictwa w ww. szkoleniu organizowanym przez WOKi przyjmowane są wyłącznie na Formularzu Zgłoszeniowym.
 2. Dokumenty wymagane do uczestnictwa w szkoleniu:
 • FORMULARZ zgłoszeniowy uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym dla świadczeniodawców Programu profilaktyki raka szyjki macicy: lekarzy ginekologów /cytodiagnostów /cytomorfologów medycznych: Załącznik nr 8.
 • OŚWIADCZENIE zobowiązania do pokrycia kosztów organizacji szkolenia w przypadku nieuzasadnionej nieobecności (podpisuje osoba zakwalifikowania ostatecznie do uczestnictwa w szkoleniu): Załącznik nr 9.
 • Koszty po stronie organizatora szkolenia (zabezpieczone przez WOK): wynagrodzenia wykładowców, materiały szkoleniowe, koszty obsługi technicznej, koszty wynajęcia sali wykładowej, wyżywienie uczestników i wykładowców.
 • Koszty po stronie uczestnika szkolenia: dojazd, nocleg.
 • W przypadku zakwalifikowania osoby chętnej do uczestnictwa w szkoleniu istnieje konieczność podpisania zobowiązania do pokrycia kosztów organizacji szkolenia w przypadku nieuzasadnionej nieobecności osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa (koszt organizacji szkolenia rozumiany jako koszt poniesiony przez organizatora szkolenia w przeliczeniu na 1 osobę).
 1. Pierwszeństwo do uczestnictwa w szkoleniach mają osoby, które do tej pory nie korzystały ze szkoleń organizowanych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy. W momencie weryfikacji list uczestników , w sytuacji gdy zgłosiło się więcej osób, niż zaplanowano miejsc, należy dokonać wyłączenia z ww. list osób, które uczestniczyły już w szkoleniach w latach 2007-2014.
 2. W skierowanej do świadczeniodawców informacji o szkoleniach należy poinformować osoby wyrażające chęć do uczestnictwa w nich o zasadach finansowania kosztów
  tzn. wprowadzenia współudziału uczestników szkoleń w ich kosztach:
 • Koszty usługi gastronomicznej - max. 15 zł za osobę na dzień.
 1. Istnieje możliwość anulowania zgłoszenia bez ponoszenia kosztów szkolenia na maximum 7 dni przed planowanym terminem szkolenia - wyłącznie drogą pisemną (fax lub e-mail). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu informacji do organizatora szkolenia.
 2. Pisemna, nieuzasadniona rezygnacja w terminie równym/ krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 100% jego ceny (koszt organizacji szkolenia rozumiany jako koszt poniesiony przez organizatora szkoleniu w przeliczeniu na 1 osobę).
 3. Odstępując od udziału w szkoleniu uczestnik ma prawo wskazać na swoje miejsce osobę spełniającą warunki udziału w szkoleniu, pod warunkiem zachowania terminu o którym mowa powyżej. Wówczas nie zachodzi konieczność ponoszenia przez osobę rezygnującą ze szkolenia jego kosztów.

WSTĘPNE ZAPISY - kliknij TUTAJ.

LICZBA UCZESTNIKÓW JEST OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Dla realizatorów mammografii i cytologii - Wysyłka zaproszeń

Proszę wprowadzać harmonogram zaproszeń, wkrótce rozpoczynamy WYSYŁKĘ ZAPROSZEŃ.

 

Dodatkowe informacje