Program akcji z okazji Dnia Matki 23 maja, godz. 10.00-14.00, Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

Lista osób zakwalifikowanych na warsztaty dla nauczycieli.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia warsztatowe dla nauczycieli:

Czytaj więcej: Lista osób zakwalifikowanych na warsztaty dla nauczycieli.

Warsztaty dla nauczycieli

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie i warsztatowym charakterem spotkania lista zapisów została zamknięta.

Szkolenie dla położnych 2015 COK

Szanowni Państwo,

Centralny Ośrodek Koordynujący prowadzi nabór położnych chętnych do uczestnictwa w egzaminie centralnym uprawniającym położne do pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy.

Przystąpienie do egzaminu centralnego dotyczy Pań położnych, które:

•        uczestniczyły w latach 2011 – 2013 w kursie dokształcającym dla położnych w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy,

•        bez odbycia kursu dokształcającego przystąpią do egzaminu (Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych; Dz.U. 2013, poz. 1505).

 

Czytaj więcej: Szkolenie dla położnych 2015 COK

Materiały edukacyjne

Informujemy, że istnieje możliwość pobrania ulotek, plakatów, kalendarzyków menstruacyjnych w Bydgoszczy i Włocławku.

Chętnych prosimy o kontakt.

Dodatkowe informacje