Działalność w 2014 r.

W dniu 23 listopada 2014r., w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji w Myślęcinku, wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Lekkiej Atletyki, zorganizowano akcję promocyjną w ramach haseł:
*„Chodzę, biegam – więc jestem” promując aktywność fizyczną jako czynnik ochronny w zachorowalności na nowotwory złośliwe;
* „5 razy dziennie warzywa i owoce” upowszechniając wiedzę o spożyciu warzyw i owoców jako czynniku ochronnym nowotworów złośliwych;
oraz w ramach działań dotyczących:
* czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów złośliwych skóry,a w szczególności czerniaka złośliwego;
* prewencji pierwotnej nowotworów złośliwych związanych ze stylem życia.
    W odniesieniu do powyższych haseł zorganizowano szereg działań:
- bieg na 6 km z nagrodami (ok. 50 osób),
- warsztaty aktywności ruchowej: instruktaż fitness, pilates oraz Nordic Walking,
- stoisko ze zdrową żywnością,
- stoisko edukacyjno-informacyjne (przeedukowano ok. 50 osób) - rozdawano ulotki profilaktyczne i egzemplarze Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz odpowiadano na nurtujące pytania zainteresowanych osób; instruktaż samobadania piersi na fantomie,
- konkurs wiedzy prozdrowotnej z możliwością nagród,
- ocena znamion skórnych (dermatoskopia) – skorzystało 37 osób,
- wykłady:
- Europejski kodeks walki z rakiem /dr n. med. Tomasz Mierzwa/
- Profilaktyka raka skóry /dr n. med. Krystyna Romańska-Gocka/

Zapowiedź akcji w Expressie Bydgoskim w dniu 21.11.14r. Relacja z akcji - w  TV Oddział Bydgoszcz.

Akcja edukacyjna – Światowy Dzień Rzucania Palenia 20.11.2014r.

Dnia 20.11.2014 r. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący uczestniczył
w akcji zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia.
Impreza odbyła się w gmachu Urzędu Miasta w Bydgoszczy a organizatorami akcji był Urząd Miasta i SANEPID w Bydgoszczy.
Współorganizatorami byli:
- Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej Urzędu Miasta
- Kujawsko-pomorskie Centrum Pulmonologii
- Wojewódzki Ośrodek Koordynujący, Centrum Onkologii
im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”
- Polski Czerwony Krzyż
- Fundacja „Oddech Nadziei”
Obchodom towarzyszyły wykłady w sali sesyjnej a jednym z prelegentów był lekarz Centrum Onkologii dr. n. med. Piotr Siwek. Przed salą czekały na odwiedzających stoiska informacyjno-edukacyjne fundacji „Oddech Nadziei” o tematyce antynikotynowej i Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego o tematyce nowotworowej i profilaktycznej. Pracownik WOKu przeprowadzał instruktaż samobadania piersi przy pomocy fantomu jak również promował Programy Profilaktyczne i rozdawał materiały edukacyjne.
Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem, a głównymi uczestnikami była młodzież szkolna.

Raport ze spotkania podsumowującego dla nauczycieli  w ramach programu „Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną” 20 listopada 2014 r.

W dniu 20 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące realizację I edycji programu „Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną” w województwie kujawsko-pomorskim.
Spotkanie poprzedziło szereg działań:
- konferencja dla nauczycieli i wybór edukatorów w programie (28 marca 2014r.),
- działania profilaktyczne i edukacyjne szkół w ramach programu (kwiecień-listopad 2014r.),
- posiedzenie Komisji konkursowej w dniu 13.11.14r. i wyłonienie laureatów w programie.  
 Decyzją komisji laureatami zostali:

Certyfikat i tytuł  „Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną” oraz:
I miejsce - Publiczne Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich                                              
                            w Janowcu Wielkopolskim
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza                                            
                             w Inowrocławiu
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego                            
                              w Bydgoszczy

Wyróżnienie i tytuł „Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną”:
-  I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego                                                 
                w Nakle nad Notecią
- Zespół Placówek Młodzieżowych BURSA w Grudziądzu
- Zespół Szkół w Grucie

Dyplom uczestnictwa i tytuł  „Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną”:
1.  Szkoła Podstawowa im. Małgorzaty Sułek w Drużynach
2.  Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów w Bydgoszczy  
3. I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie
4. Szkoła Podstawowa nr 65 w Bydgoszczy
5. IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu                            
6. VIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
7. Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy
8. Zespół Szkół nr 19 w Bydgoszczy
9. Szkoła Podstawowa nr 28 w Bydgoszczy
10. Zespół Szkół Mechanicznych w Bydgoszczy

Lista szkół otrzymujących dyplom uczestnictwa:
1. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna
3. Zespół Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy
4. Publiczne Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim
5. Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy
6. Zespół Szkół w Borównie
7. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi
8. Szkoła Podstawowa w Świętosławiu                                                                                           

Nauczyciele, którzy przybyli na konferencję, otrzymali przy stoisku edukacyjno-informacyjnym na powitanie - pakiet konferencyjno-edukacyjny (plan konferencji, długopis, notes B4 oraz wersję CD Europejskiego kodeksu walki z  rakiem).   
Konferencję zainaugurowano uroczystymi wystąpieniami: dr n. med. Tomasza Mierzwy–Koordynatora Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów w województwie kujawsko-pomorskim oraz Pani Anny Łukaszewskiej  – Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, którzy wyrazili swoją aprobatę dla nowych inicjatyw propagujących profilaktykę onkologiczną w szkołach oraz wskazali na potrzebę kontynuacji  programu w województwie.
Na spotkaniu powitano przybyłych edukatorów i przedstawicieli szkół oraz nastąpiły  oficjalne wystąpienia gości. Następnie dr n.med. Tomasz Mierzwa  podsumował I edycję programu Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną. Spotkanie ubogacił wykład prof.  dr hab. Romana Ossowskiego „Wsparcie psychologiczne w realizacji Programu Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną”. Następnie wręczono certyfikaty,  wyróżnienia i nagrody dla szkół  oraz  koordynatorów programu. Certyfikowanych oraz wyróżnionych laureatów nagrodzono książką aut. Anity Bean „Żywienie w sporcie” oraz pendrivami. Dodatkowo, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ufundowało nagrody. Po zaprezentowaniu wyróżnionych programów przez koordynatorów nastąpiła dyskusja, która zaowocowała inicjatywą „Sejmiku Profilaktyki Onkologicznej”, z proponowanym poniżej składem:

 • prof. dr. hab. Roman Ossowski – Przewodniczący SPO
 • pani Anna Łukaszewska - Wojewódzki Kurator Oświaty
 • pan Jerzy Kasprzak - Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 • pani Barbara Nawrocka – rzecznik kuj.-pom. oddziału NFZ
 • prof. dr. hab. med. Jacek Klawe (CM UMK)
 • pani Małgorzata Rogatty (TVB)
 • pani Barbara Kozber (TVB)
 • pani Magdalena Jasińska (Radio PiK)
 • pani Hanka Sowińska (Gazeta Pomorska)
 • Przedstawiciel Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
 • koordynatorzy programów szkolnych
 • inne chętne osoby

Uczestnicy jednogłośnie  wyrazili kontynuowanie działań w ramach programu w następnym roku. Ogółem w spotkaniu udział wzięło 151 osób.

Dodatkowe informacje