Działalność w 2014 r.

Raport z Kongresu Prozdrowotnego „Bądź Zdrów” - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 9.10.2014 rok

Dnia 9 października 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy wraz ze „Stowarzyszeniem Różowa Wstążeczka” zorganizowała Kongres Prozdrowotny „Bądź Zdrów”. Celem imprezy było propagowanie zachowań prozdrowotnych – szczególnie w środowisku kobiet oraz umożliwienie uczestnikom skorzystania z darmowych badań i licznych atrakcji. W związku z tą imprezą Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii w Bydgoszczy został zaproszony do współpracy. W ramach promocji zdrowia, propagowania badań profilaktycznych oraz  szerzenia profilaktyki onkologicznej Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii wystawił stoisko informacyjno-edukacyjne. Kierownik WOK dr n. med.  Tomasz Mierzwa podczas imprezy otwartej wygłosił wykład pt. „ Profilaktyka raka piersi”. Impreza odbyła się na terenie campusu WSG  przy ulicy Garbary 2.

W ramach akcji:
- pracownik WOK-u udzielał informacji na temat profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych, wskazywał adresy placówek wraz z telefonami kontaktowymi, gdzie można wykonać badania profilaktyczne, odpowiadał na wszelkie nurtujące pytania zainteresowanych osób,
- przy stoisku prowadzono instruktaż samobadania piersi na fantomie,
- rozdawano ulotki informacyjno-edukacyjne, Europejskie Kodeksy Walki z Rakiem dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych.

Dzień otwarty w Centrum Onkologii 4 października 2014 r. - Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu (PARIS)

W dniu 04.10.2014 roku w Centrum Onkologii w Bydgoszczy pod patronatem  Telewizji Polskiej SA Oddział w Bydgoszczy zorganizowało „Dzień otwarty” o charakterze profilaktyki onkologicznej.
W tym dniu wykonywane były profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne, przeprowadzono również szereg działań promujących  tezy „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.
Przy stoisku edukacyjnym Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego istniała możliwość uzyskania informacji na temat badań profilaktycznych, nauczenia się techniki samobadania piersi na fantomie. Wśród osób biorących udział w akcji rozlosowane zostały nagrody. Przeprowadzono quiz prozdrowotny z upominkami, gry i zabawy dla dzieci.
Chętne osoby, w ramach promocji zdrowego trybu życia, mogły bezpłatnie skorzystać z infrastruktury PARIS-a (basen, siłownia, sauna, grota solna). Podczas imprezy można było skorzystać z porad kosmetyczno-stylizacyjnych, wykonać analizę składu ciała z omówieniem wyników, odbyć konsultacje dietetyczne oraz wykonać pomiary poziomu glukozy i ciśnienia tętniczego krwi. W trakcie akcji odbył się pokaz przygotowywania zdrowej żywności przez dietetyka wraz z jej degustacją. Propagując tezę „5 razy dziennie warzywa i owoce” – częstowano uczestników imprezy jabłkami i tłoczonym na zimno sokiem owocowym. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra z Zespołu Szkół Mechanicznych w Bydgoszczy.
W sali wykładowej odbyły się otwarte referaty specjalistów:
„Profilaktyka przeciwnowotworowa,  „Dieta a nowotwory”, „Warsztaty aktywności ruchowej”, z których skorzystali chętni słuchacze oraz zorganizowane grupy nauczycieli wraz z uczniami szkół m.in.: z Janowca, Lubiewa, Tucholi oraz Bydgoszczy.
W dniu 4.10.2014 wykonano 16 badań mammograficznych, 8 badań cytologicznych, oraz przy stoisku WOK wyedukowano ok. 100 osób, pomiarów poziomu glukozy i ciśnienia tętniczego krwi dokonano u ok. 200 osób.                                  
Z „Dnia otwartego” skorzystało około 300 osób.
Relację z imprezy otwartej wyemitowano na antenie TVP Bydgoszcz.

 

http://youtu.be/bfzwfYCl9aY

Spotkanie samorządowe w Brodnicy

Dnia 26 września 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Brodnicy przy ul. Kamionka 23, odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące realizacji Programów profilaktyki onkologicznej kobiet miasta Brodnica i powiatu brodnickiego. Miasto Brodnica i powiat brodnicki charakteryzują niskie wskaźniki objęcia badaniami profilaktycznymi populacji zamieszkałych tam kobiet, stąd też wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy w tym miejscu. W spotkaniu wzięli udział:  przedstawiciele  realizatorów Programu profilaktycznego raka szyjki macicy w mieście Brodnica  i powiecie brodnickim tj. ZOZ  w Brodnicy, NZOZ Ośrodek Zdrowia w Brzoziu, NZOZ Ośrodek Zdrowia w Górznie, NZOZ Centrum Medyczne Alfa w Brodnicy, Centrum Medyczne Novamed w Brodnicy, NZOZ Ars Medica w Świedziebni, Medicus w Brodnicy oraz przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Brodnicy jak również przedstawiciele następujących instytucji: Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Brodnicy, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych  „Od Nowa”, TPK „Ziemia Michałowska”, Polski Związek Niewidomych oraz T.M.K „Brodniszczanka”
             Głównym celem spotkania było przedstawienie danych epidemiologicznych dla miasta Brodnicy i powiatu brodnickiego, edukacja zdrowotna zarówno kobiet jak i mężczyzn, zachęcanie pań do wykonywania badań mammograficznych i cytologicznych oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych całego regionu brodnickiego. Spotkanie było też doskonałą okazją do zapoznania się z nowymi możliwościami w ramach programu cytologicznego – nowe zadanie dla położnych poz podyktowane rozporządzeniem  Prezesa NFZ, które dopuszcza położne poz do pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Plan spotkania przedstawiał się następująco:
1. Realizacja populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi w regionie brodnickim – prezentacja multimedialna – dr n. med. Tomasz Mierzwa – 30 min.
2. Nowe możliwości pobierania badań cytologicznych w Populacyjnym Programie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy – 10 min.
3. Przedstawienie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego – 10 min.
4. Dyskusja – 10 min.

                           Po omówieniu tematu wywiązała się dyskusja, pytano o dane epidemiologiczne dla poszczególnych realizatorów programu profilaktycznego raka szyjki macicy z miasta Brodnicy i powiatu brodnickiego, uczestnicy wykładu analizowali dlaczego niektórzy realizatorzy wykonują bardzo mało badań lub wcale w ramach programów profilaktycznych. Na początku przedstawiciel NZOZ Centrum Medyczne Alfa zadał pytanie kierownikowi WOK jak to się dzieje, że przychodzą na badania profilaktyczne do nich panie z ościennych miejscowości, które dostały zaproszenie na badanie profilaktyczne. Doktor Mierzwa wyjaśnił, dlaczego tak się dzieje. Gdy wykorzysta się już całą populację pacjentek dla danego realizatora bądź dany realizator w pełni nie wykorzystuje swojej populacji kobiet to wtedy tą populację, która zostaje podpina się pod innego realizatora, tak aby on mógł w pełni wykorzystać populację kobiet kwalifikujących się na badania profilaktyczne w woj. kujawsko-pomorskim. Doktor podpowiedział realizatorom aby generowali w SIMP trzykrotność bądź nawet czterokrotność liczby kobiet, które oni chcieliby żeby zgłosiły się na badania profilaktyczne do ich placówki. Realizatorzy z Brodnicy oraz pozostali uczestnicy spotkania narzekali również na brak możliwości wykonywania profilaktycznych badań mammograficznych w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy. Mówili, że jest to dość duże utrudnienie dla mieszkanek Brodnicy i okolic, a do najbliższego realizatora na badanie piersi panie muszą jeździć do Rypina, mając Szpital na miejscu w Brodnicy. Na to przedstawiciel ZOZ-u w Brodnicy pan Robert Skowronek odpowiedział zebranym gościom, że placówka nie spełnia wymogów kontraktu z NFZ dlatego też Szpital został wykluczony w roku 2014 ze świadczenia usług w ramach Programu profilaktycznego raka piersi. Do dyskusji przyłączyła się pani Cecylia Ciszewska z NZOZ Ośrodek Zdrowia w Brzoziu, która potwierdziła, że u niej w placówce dane pacjentek pod kontem wykonania badania profilaktycznego cytologicznego są sprawdzane u każdej pacjentki, która przyjdzie do placówki. Zapewniła, iż wszystkim paniom, które przyszły na badanie, a są poza wiekiem uprawniającym do wykonania profilaktycznej cytologii nie odmawia się wykonania tego badania - mają one wykonaną cytologię w ramach AOS. Pochwaliła się również tym iż w jej placówce pracownicy wysyłają swoje zaproszenia do badań profilaktycznych cytologicznych. Przysłuchując się całej rozmowie przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Brodnicy pani Hanna Osińska przypomniała zebranym gościom o możliwości wykonania badań profilaktycznych w mammobusach, które mają swoje postoje w regionie brodnickim. Podkreśliła, że współpraca z mammobusami jest jednym z zadań gminy i ma ułatwić mieszkankom Brodnicy i okolic dostęp do badań mammograficznych. Pani Hanna Osińska złożyła na forum deklarację iż Urząd Miejski w Brodnicy będzie wspierał medialnie (telewizja regionalna, radio, prasa) wszystkie działania związane z informowaniem kobiet o badaniach profilaktycznych odbywających się w regionie brodnickim. W odpowiedzi na tą deklarację pracownik Centrum Medycznego Alfa z Brodnicy odpowiedział, że placówka w której pracuje włączy się żywo we wspólne działania. Zadeklarował, że wszyscy pracownicy NZOZ Alfa włączą się w taką akcję z Urzędem Miejskim w Brodnicy na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych w Brodnicy i nie tylko.
Podczas spotkania zastanawiano się wspólnie w jaki sposób, jakimi metodami dotrzeć z informacją do tych najbardziej opornych pań, które nie wykonują badań profilaktycznych (mammografia, cytologia), jak zachęcić je do wykonywania badań profilaktycznych. Doktor Tomasz Mierzwa przedstawił szczegóły nowego zadania dla położnych tzn. możliwość pobierania cytologii w ramach własnej działalności (indywidualna umowa położnej poz z NFZ), jakie kryteria muszą spełniać położne aby przystąpić do tego zadania. Realizatorzy programów pytali również o realizację wysyłki imiennych zaproszeń przez WOK w roku 2014 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
                 Przybyli na spotkanie goście oraz realizatorzy programu  profilaktycznego dla kobiet zobowiązali się zintensyfikować działania promocyjne w całym regionie brodnickim w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych, zobowiązali się informować Wojewódzki Ośrodek  Koordynujący w Bydgoszczy o wszelkich odbywających się imprezach otwartych, plenerowych w mieście i powiecie brodnickim, celem usytuowania stoiska informacyjno-edukacyjnego WOK podczas takich akcji.

Spotkanie samorządowe w Golubiu-Dobrzyniu

Dnia 26 września 2014 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Żeromskiego 11, odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące realizacji Programów profilaktyki onkologicznej u kobiet regionu golubsko-dobrzyńskiego. Powiat golubsko-dobrzyński charakteryzują niepokojące wskaźniki objęcia badaniami populacji zamieszkałych tam kobiet, stąd też wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy w tym miejscu. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele realizatorów Programu profilaktycznego raka szyjki macicy z regionu golubsko-dobrzyńskiego: Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu oraz NZOZ ESCULAP w Kowalewie Pomorskim, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu Dobrzyniu, przedstawiciele Golubsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu III Wieku oraz przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów i Rencistów z Golubia-Dobrzynia.
              Głównym celem spotkania było przedstawienie danych epidemiologicznych  dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego i miasta Golubia-Dobrzynia, edukacja zdrowotna zarówno kobiet jak i mężczyzn, zachęcanie pań do wykonywania badań mammograficznych i cytologicznych oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych całego regionu golubsko-dobrzyńskiego. Spotkanie było też doskonałą okazją do zapoznania się z nowymi możliwościami w ramach programu cytologicznego – nowe zadanie dla położnych poz podyktowane rozporządzeniem  Prezesa NFZ, które dopuszcza położne poz do pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy.


Plan spotkania przedstawiał się następująco:
1. Realizacja populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi w regionie golubsko-dobrzyńskim – prezentacja multimedialna – dr n. med. Tomasz Mierzwa – 30 min.
2. Nowe możliwości pobierania badań cytologicznych w Populacyjnym Programie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy – 10 min.
3. Przedstawienie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego – 10 min.
4. Dyskusja – 10 min.

               Po omówieniu tematu przez doktora Tomasza Mierzwę wywiązała się dyskusja, pytano o dane epidemiologiczne dla poszczególnych realizatorów programu profilaktycznego raka szyjki macicy z regionu golubsko-dobrzyńskiego, uczestnicy wykładu analizowali dlaczego niektórzy realizatorzy wykonują bardzo mało badań lub wcale w ramach programów profilaktycznych. Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy dr n.med. Tomasz Mierzwa pytał przedstawicieli dwóch realizatorów przybyłych na spotkanie jak u nich przebiega realizacja programu profilaktycznego raka szyjki macicy? Pan Sławomir Łubkowski ze Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu poinformował, że w Szpitalu panie są zachęcane do wykonywania badań już na poziomie zwykłej rejestracji do lekarza, w placówce są rozwieszone plakaty informacyjne i są również dostępne dla wszystkich ulotki, zapewnił, że profilaktyczne badania cytologiczne są wykonywane na bieżąco i wykonywane są wszystkim chętnym paniom, które przybędą do Szpitala. Do tej rozmowy włączyła się pani Rogucka Wiesława z NZOZ ESKULAP w Kowalewie Pomorskim, która również potwierdziła iż w jej placówce informacje o badaniach profilaktycznych są widoczne dla każdej osoby, która przybędzie do ośrodka - plakaty, ulotki. Obaj realizatorzy programu profilaktycznego raka szyjki macicy pytali jak przebiega wysyłka zaproszeń w chwili obecnej na terenie golubsko-dobrzyńskim. Dyskutowano również w jaki sposób, jakimi metodami dotrzeć z informacją do pań, które nie wykonują badań profilaktycznych (mammografia, cytologia), jak zachęcić je do wykonywania badań profilaktycznych. Doktor Mierzwa podczas spotkania przedstawił nowe zadanie dla położnych poz podyktowane rozporządzeniem  Prezesa NFZ, które dopuszcza położne poz do pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy.
               Przybyli na spotkanie realizatorzy programów profilaktycznych dla kobiet zobowiązali się zintensyfikować działania promocyjne w całym regionie golubsko-dobrzyńskim w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych.

Raport ze spotkania z pracownikami GOPS w Bukowcu 19.09.2014 r.

 

W dniu 19 września 2014 roku w sali edukacyjnej Urzędu Gminy w Bukowcu odbyło się spotkanie edukacyjne dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy dotyczące realizacji Programów profilaktyki onkologicznej.
Gminę Bukowiec, podobnie jak cały powiat charakteryzują nie najgorsze, lecz wciąż niezadowalające wskaźniki objęcia populacji profilaktycznymi badaniami mammograficznymi i cytologicznymi wśród zamieszkałych tam kobiet, stąd też wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy w tej miejscowości.
Celem spotkania było przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania Programów Profilaktycznych, zachęcanie pań do wykonywania badań mammograficznych
i cytologicznych oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych np. poprzez zachęcanie kobiet lub organizację badań grupowych. Przedstawiono dane epidemiologiczne oraz przeprowadzono edukację onkologiczną nt. objawów, leczenia i zapobiegania powstawaniu nowotworów. Wyrażono obustronną chęć nawiązania współpracy w ramach propagowania profilaktyki onkologicznej i organizacji przyjazdów mammobusów.
Przekazane zostały do dystrybucji: ulotki oraz egzemplarze Europejskiego kodeksu walki z rakiem.

Dodatkowe informacje