Działalność w 2014 r.

Raport z festynu integracyjno-rodzinnego
12 lipca 2014r., Wąwelno, gm. Sośno

W dniu 12 lipca 2014r., na festynie integracyjno-rodzinnym w Wąwelnie, na zaproszenie Sołtysa Wsi Wąwelno Pana Zbigniewa Struwe, w ramach otwartej akcji usytuowano stoisko edukacyjno-informacyjne WOK.

    W ramach akcji:     
  • rozdawano zestawy edukacyjne (ulotki profilaktyczne, Poradniki profilaktyki onkologicznej oraz egzemplarze Europejskiego kodeksu walki z rakiem),
  • odpowiadano na nurtujące pytania zainteresowanych osób,
  • instruktaż samobadania piersi na fantomie (49 osób),
  • nawiązano współpracę z Panią Grażyną Zubik z Koła Gospodyń Wiejskich w kwestii ewentualnego spotkania edukacyjnego dla pań z okolicznych Kół Gospodyń Wiejskich w gminie,
  • otrzymano propozycję udziału w dożynkach (wrzesień) wraz z usytuowaniem cytomammobusu.


Dnia 28 czerwca 2014 roku w Parku miejskim w Unisławiu zorganizowano  akcję „Kujawsko-Pomorska podróż po zdrowie” wpisaną w dni Unisławia. Celem akcji była: promocja zdrowia jako zasobu, zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne, promocja zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej, racjonalnego odżywiania, umiejętności radzenia sobie ze stresem, zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz promocja regionu.
W tym dniu zorganizowane zostały działania edukacyjne, badania profilaktyczne: wczesne wykrywanie tętniaka aorty brzusznej, wczesne wykrywanie WZW B i C, badanie składu ciała, pomiar RR oraz wczesne wykrywanie nowotworów szyjki macicy i nowotworów piersi w mammobusie należącym do Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Odbyły się również : półmaraton i dziesiątka unisławska.
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii w Bydgoszczy wystawił stoisko informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki onkologicznej oraz bezpłatnych badań profilaktycznych dla kobiet. Podczas akcji pracownik WOK-u udzielał informacji na temat indywidualnych możliwości wykonania profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych, zachęcał do wykonania mammografii i cytologii, wskazywał adresy placówek wraz z telefonami kontaktowymi, gdzie można wykonać badania profilaktyczne, odpowiadał na wszelkie nurtujące pytania zainteresowanych osób. Każda zainteresowana osoba, która przybyła do stoiska otrzymała ulotkę informacyjną dotyczącą badań profilaktycznych wraz z egzemplarzem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Wszystkim chętnym udzielono instruktarzu samobadania piersi na fantomie.
Podczas trwania imprezy wydano ok. 71 ulotek i egzemplarzy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
Partnerami imprezy byli: Urząd Gminy w Unisławiu, Collegium Medicum im. dra L. Rydygiera w Bydgoszczy (koła naukowe, wykładowcy), Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny im. dra Browicza w Bydgoszczy, Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Health is Trendy, Departament Edukacji i Sportu

W dniu 27 czerwca 2014 roku w sali Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie, przy ul. Rynek 10, odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące realizacji Programów profilaktyki onkologicznej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie. W ramach spotkania odbyły się również warsztaty samobadania piersi.
 Miasto Mogilno i powiat mogileński charakteryzują niskie wskaźniki objęcia badaniami profilaktycznymi populacji zamieszkałych tam kobiet, stąd też wizyta przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy w tym miejscu.
Głównym celem spotkania było przedstawienie danych epidemiologicznych, edukacja zdrowotna, zachęcanie pań do wykonywania badań mammograficznych i cytologicznych, instruktaż samobadania piersi oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych. Szczególna prośba i apel dotyczył zintensyfikowania działań w ramach opieki nad podopiecznymi MOPS. Jednocześnie wyrażono obustronną chęć nawiązania współpracy w ramach propagowania profilaktyki onkologicznej.
Każda z pań została wyposażona w zestaw edukacyjny: ulotki, płyta CD, Poradnik profilaktyki onkologicznej oraz egzemplarz Europejskiego kodeksu walki z rakiem. Dodatkowo, na prośbę pracownika kadr, wyposażono MOPS w ulotki oraz egzemplarze Europejskiego kodeksu walki z rakiem w celu dystrybucji na szkoleniach unijnych z młodzieżą. Po odpowiedziach na liczne pytania, spotkanie zakończono quizem, w którym panie otrzymały drobne gadżety z logo akcji.

W dniu 27 czerwca 2014 roku w sali edukacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie, ul. Sienkiewicza 13, odbyło się spotkanie edukacyjne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w Nieszawie dotyczące realizacji Programów profilaktyki onkologicznej.
 Powiat aleksandrowski charakteryzują niskie wskaźniki objęcia badaniami profilaktycznymi populacji zamieszkałych tam kobiet. Gmina Nieszawa charakteryzuje się również bardzo niskim odsetkiem wykonanych badań cytologicznych, stąd też wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy w tym powiecie.
Celem spotkania było przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania Programów Profilaktycznych, zachęcanie pań do wykonywania badań mammograficznych i cytologicznych, oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych np. poprzez zachęcanie kobiet, lub organizację badań grupowych. Przedstawiono dane epidemiologiczne, oraz przeprowadzono edukację onkologiczną nt. objawów, leczenia i zapobiegania powstawaniu nowotworów.
W ramach spotkania odbyły się również warsztaty samobadania piersi. Wyrażono obustronną chęć nawiązania współpracy w ramach propagowania profilaktyki onkologicznej i organizacji przyjazdów mammobusów.
Każda z pań została wyposażona w zestaw edukacyjny: ulotki, oraz egzemplarz Europejskiego kodeksu walki z rakiem.

W dniu 25 czerwca 2014 roku w sali Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, przy ul. Św. Ducha 90, odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące realizacji Programów profilaktyki onkologicznej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu. W ramach spotkania odbyły się również warsztaty samobadania piersi.
 Miasto Inowrocław i powiat inowrocławski charakteryzują niskie wskaźniki objęcia badaniami profilaktycznymi populacji zamieszkałych tam kobiet, stąd też wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy w tym miejscu.
Głównym celem spotkania było przedstawienie danych epidemiologicznych, edukacja zdrowotna, zachęcanie pań do wykonywania badań mammograficznych i cytologicznych, instruktaż samobadania piersi oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych. Szczególna prośba i apel dotyczył zintensyfikowania działań w ramach opieki nad podopiecznymi MOPS. Jednocześnie wyrażono obustronną chęć nawiązania współpracy w ramach propagowania profilaktyki onkologicznej.
Każda z pań została wyposażona w zestaw edukacyjny: ulotki, płyta CD oraz egzemplarz Europejskiego kodeksu walki z rakiem. Dodatkowo, na prośbę pracownika kadr, wyposażono MOPS w ulotki oraz egzemplarze Europejskiego kodeksu walki z rakiem w celu dystrybucji na szkoleniach unijnych z młodzieżą. Po odpowiedziach na liczne pytania, spotkanie zakończono quizem, w którym panie otrzymały drobne gadżety z logo akcji.

Więcej artykułów…

Dodatkowe informacje