Działalność w 2014 r.

Dnia 31 maja 2014 roku na Wyspie Młyńskiej odbył się rodzinny festyn rekreacyjny zorganizowany przez studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich pod opieką dr inż. Małgorzaty Zajdel, objęty honorowym patronatem JM Rektora UTP prof. Antoniego Bukaluka, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego.
Przewodnimi tematami wydarzenia był sport, kultura, turystyka, rozwój i zdrowie  człowieka. Przedstawiono bydgoskie instytucje kultury. Były opowieści o turystycznych zaletach Bydgoszczy, pokazy, konkursy, zabawy dla najmłodszych, prezentacje bydgoskich firm, które odnoszą sukces i dają pracę. Na scenie wystąpili: Orkiestra Muzyków Bydgoskich Emband, Centrum Tańca Siwka, Sport Factory oraz zespół Elle Driver. Ostatnim punktem programu był pokaz filmu o Bydgoszczy.
Na telebimie umiejscowionym obok sceny emitowano filmy o tematyce profilaktyki onkologicznej, wyświetlano miejsca, gdzie można wykonywać badania profilaktyczne w województwie kujawsko-pomorskim, zachęcano do wykonywania badań.
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii w Bydgoszczy wystawił stoisko informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki onkologicznej oraz bezpłatnych badań profilaktycznych dla kobiet. Podczas akcji pracownik WOK-u udzielał informacji na temat indywidualnych możliwości wykonania profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych, wskazywał adresy placówek wraz z telefonami kontaktowymi, gdzie można wykonać badania profilaktyczne, odpowiadał na wszelkie nurtujące pytania zainteresowanych osób. Każda zainteresowana osoba, która przybyła do stoiska otrzymała ulotkę informacyjną dotyczącą badań profilaktycznych wraz z egzemplarzem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Wszystkim chętnym udzielono instruktarzu samobadania piersi na fantomie.
Podczas trwania imprezy wydano ok. 135 ulotek i egzemplarzy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

W dniu 29 maja 2014r., na Rynku w Nakle n/Notecią, w ramach cyklu akcji pod hasłem „MAJ MIESIĄCEM ZDROWIA”, wspólnie z SANEPID-em oraz Stowarzyszeniem SALUS HOMINI, usytuowano stoiska edukacyjno  -informacyjne oraz cytomammobus; udział mediów: Radio Nakielskiego oraz Gazety Regionalnej Powiat (udzielono wywiadu o akcji).

W ramach akcji:

  •     informacje o akcji w lokalnych mediach, informacje do zakładów pracy o możliwości wykonania badań profilaktycznych,
  •     rozdawano zestawy edukacyjne (ulotki profilaktyczne oraz egzemplarze Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem),
  •     odpowiadano na nurtujące pytania zainteresowanych osób,
  •     każda z pań wykonująca badanie otrzymała wejściówkę na basen w Nakle n/Notecią,
  •     instruktaż samobadania piersi na fantomie (84 osoby),
  •     wyposażono SANEPID w materiały edukacyjne w celu dystrybucji w szkołach oraz na akcjach „Bezpieczne wakacje” (ulotki: 2 000 sztuk, egzemplarze Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem: 300 sztuk);
  •     ogółem wykonano 45 badań mammograficznych oraz 51 cytologii.    
  •    

W dniu 24.05.2014 roku w Centrum Onkologii w Bydgoszczy pod patronatem  Telewizji Polskiej SA Oddział w Bydgoszczy zorganizowano „Dzień otwarty” z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka oraz Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem. Akcja miała charakter otwarty, promowała profilaktykę onkologiczną.
W tym dniu wykonywane były profilaktyczne badania mammograficzne, cytologiczne. Zainaugurowano również program Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy polegający na pobieraniu krwi  na badanie markera PSA u mężczyzn od 40 r.ż, będących mieszkańcami m. Bydgoszczy. Podczas akcji przeprowadzono szereg działań promujących  tezy „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Przy stoisku edukacyjnym uczestnicy mieli możliwość uzyskać informacje na temat badań profilaktycznych, nauki samobadania piersi na fantomach. Podczas festynu można było wykonać pomiar glukozy w surowicy krwi oraz ciśnienia tętniczego krwi.  Udzielono również porad dietetycznych oraz kulinarne pokazy uwzględniające przygotowanie potraw zgodnie z piramidą zdrowego żywienia. Chętne osoby mogły bezpłatnie skorzystać z infrastruktury Paris-a, odbyły się również pokazy gimnastyki. W ramach upowszechniania tezy o aktywności ruchowej, pod czujnym okiem instruktorów przeprowadzony był turniej piłki pomiędzy bydgoskimi szkołami średnimi. Młodzież, która brała udział w rozgrywkach, uprzednio była uczestnikiem edukacyjnego wykładu w ramach programu „Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną”. W ramach festynu pojawiły się dodatkowe atrakcje mające na celu zwiększenie uczestnictwa : warsztaty monotypii organizowane przez Miejskie Centrum Kultury, gry i zabawy dla dzieci realizowane przez animatora z Family Parku, pokazy pierwszej pomocy. Wśród osób biorących udział w akcji, które poprawnie odpowiedziały na pytania dotyczące profilaktyki onkologicznej rozlosowane zostały nagrody.  W dniu 24.05.2014 wykonano 18 badań mammograficznych, 9 badań cytologicznych, 39 badań PSA, 319 pobrań glukozy w surowicy krwi oraz przeedukowano 163 osoby. W organizowanej akcji wzięło udział około 724 osób.

Debata z okazji Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem na temat „Badania przesiewowe skuteczną metodą profilaktyki onkologicznej w społecznościach lokalnych” 23 maja 2014 r.

 Dnia 23 maja 2014 roku w Centrum Onkologii w Bydgoszczy odbyła się debata z okazji Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem na temat „Badania przesiewowe skuteczną metodą profilaktyki onkologicznej w społecznościach lokalnych” zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący.
Impreza składała się z dwóch panelów: wykładowego i dyskusyjnego. W pierwszym przewidziano wykłady specjalistów dziedzin profilaktyki zdrowotnej i mediów:
•    „Realizacja programów profilaktycznych w woj. kujawsko-pomorskim z uwzględnieniem roli POZ” - dr n.med. Tomasz Mierzwa, Kierownik WOK
•    „Rola jednostek samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki zdrowotnej” - dr n. med. Małgorzata Leźnicka, Urząd Marszałkowski w Toruniu
•    „Profilaktyka onkologiczna - zamierzenia a rzeczywistość” - prof. dr hab. Roman Ossowski, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
•    „Horyzonty medialne w aspekcie profilaktyki onkologicznej” - Katarzyna Marcysiak, sekretarz redakcji informacji TVP Oddział w Bydgoszczy
Panel dyskusyjny pt. „Potencjał mediów w kształtowaniu świadomości zdrowotnej społeczeństwa” poprowadzili moderatorzy: red. Małgorzata Rogatty i dr n. med. Tomasz Mierzwa. Wśród ekspertów panelu znaleźli się:
•    prof. dr hab. n. med. Jacek J. Klawe /Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy/
•    prof. dr hab. Roman Ossowski /Kierownik Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy/
•    dr n. o zdrowiu inż. Jerzy Kasprzak /Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy/
•    red. Barbara Kozber /dziennikarz TVP Oddział w Bydgoszczy, www.bydgoszczinaczej.pl ; Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia/
•    red. Magdalena Jasińska /Radio PIK/
•    red. Hanna Sowińska /Gazeta Pomorska/
•    red. Jarosław Reszka /Express Bydgoski/
Gośćmi debaty byli dyrektorzy Centrum Onkologii -  dr n. med. Zbigniew Pawłowicz i Dyrektor ds. Medycznych prof. Janusz Kowalewski, doktorantka Magdalena Smoczyńska, przedstawicielki bydgoskich Amazonek, oraz nauczyciele szkół z województwa uczestniczących w programie „Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną”.
Wśród poruszanych tematów były między innymi rola mediów w zdrowotnej edukacji społeczeństwa, sposoby i trudności przekazywania wiedzy onkologicznej. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że straszenie chorobami onkologicznymi ma negatywny oddźwięk na odbiorców, treść informacji powinna być rzetelna, pozytywna i jednocześnie atrakcyjna dla adresata. Niestety dziennikarze w „newsach” przekazują głównie informacje negatywne – błędy lekarzy, niekompetencja, długie kolejki, molestowanie pacjentek. Informacje bywają przerysowane, niedokładne, przez co stają się one nieprawdziwe,  ale atrakcyjniejsze dla odbiorców. Siła oddziaływania takich treści często bywa bardzo duża. Odbiorca treści powinien wyjść z gotową receptą, jak powinien prawidłowo postępować. Powinno się unikać moralizowania. Każda publikacja powinna opowiadać o konkretnej osobie, pokazywać bohaterów pozytywnych, niezauważenie kreować prawidłowe wzorce. Nie jest dobrą praktyką przepełnianie treści danymi statystycznymi. Doceniono dobrze zrealizowane programy medyczne w TVP Bydgoszcz i w rozgłośniach radiowych.
Poruszono problem porozumiewania się pomiędzy ekspertami, a dziennikarzami. Wypowiedzi w finalnych materiałach są znacznie okrojone, pozostawiane są zdania mniej istotne, ważne zostają usunięte, wbrew sugestiom udzielającego wywiadu. Ekspert powinien wypowiadać się prostszym językiem, redaktor natomiast powinien być bardziej staranny w opracowywaniu materiału.
Wyrażona została opinia, że lekarze pierwszego kontaktu powinni być zaangażowani w opiekę zdrowotną pacjenta. Niestety problemy pojawiają się już w trakcie edukacji przyszłych medyków, ograniczane są liczby godzin, w których przekazuje się wiedzę z zakresu, profilaktyki. Studenci również przekonani są, że ich rola będzie polegać na zajmowaniu się chorobami, a nie ich zapobieganiu.
Poruszony został problem obawy pacjentek przed długim czasem oczekiwania na wizytę u onkologa, niewiedzy o braku kolejek do badań w Programie oraz ogólnej nieznajomości zasad skryningu. Przede wszystkim wielu ludzi uważa, że problem raka ich nie dotyczy, brakuje im poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, istnieje nadal opór do poruszania tych tematów .
Należałoby przeprowadzić badania wśród społeczeństwa w jaki sposób przekazywać wiedzę onkologiczną oraz wykorzystać w tym zakresie wiedzę psychologów.
Wszyscy zebrani wyrazili aprobatę na powstanie Akademii Profilaktyki Onkologicznej, której celem będzie przekazywanie społeczeństwu wiedzy onkologicznej. Uczestnicy debaty wyrazili chęć systematycznej współpracy.
Materiał z dyskusji umieszczono na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego (www.wok.co.bydgoszcz.pl).
Podczas trwania imprezy wydano ok. 150 ulotek i egzemplarzy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

 

Relacja TVP Bydgoszcz tutaj.

Dnia 18 maja 2014 roku na Wyspie Młyńskiej odbył się rodzinny festyn rekreacyjny zorganizowany przez Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej Wyższej Szkoły Gospodarki, objęty honorowym patronatem Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego.
W programie imprezy odbyły się liczne biegi po zdrowie o puchar Prezydenta Miasta w różnych kategoriach wiekowych. Przeprowadzone zostały "potyczki rodzinne", wielopokoleniowe zawody sportowe, rozgrywki w siatkówkę plażową. Była możliwość popływania na Brdzie „smocza łodzią”. Odbyły się pokazy jak wysmuklić sylwetkę
i metody rozgrzewki dla biegaczy. Przygotowano atrakcje kulinarne przez renomowanego kucharza, znaną cukiernię i restaurację, a także uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych, pokazy baristów, promocja zdrowej żywności i zdrowej wody.
W części artystycznej wystąpił  m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”, zespoły
z Pałacu Młodzieży, szkoła tańca „Bailamos”. „Dni Ukrainy” to kolejna atrakcja tego dnia. Studenci z Ukrainy kształcący się w Wyższej Szkole Gospodarki przygotowali na tę okazję pokazy kulinarne, rzemieślnicze a także część artystyczną.
W ramach akcji IMPERIUM ZDROWIA istniała możliwość skontrolowania poziomu glukozy we krwi, poziomu ciśnienia, sprawdzenia składu ciała. W ramach profilaktyki onkologicznej wykonywano badania mammograficzne w mammobusie Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Na scenie Wyspy Młyńskiej wystąpił kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego dr n. med. Tomasz Mierzwa zachęcając panie do wykonania badań profilaktycznych oraz korzystania z punktu informacyjnego WOK.
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii w Bydgoszczy wystawił stoisko informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki onkologicznej oraz bezpłatnych badań profilaktycznych dla kobiet. Podczas akcji pracownik WOK-u udzielał informacji na temat indywidualnych możliwości wykonania profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych, wskazywał adresy placówek wraz z telefonami kontaktowymi, gdzie można wykonać badania profilaktyczne, odpowiadał na wszelkie nurtujące pytania zainteresowanych osób. Każda zainteresowana osoba, która przybyła do stoiska otrzymała ulotkę informacyjną dotyczącą badań profilaktycznych wraz z egzemplarzem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Wszystkim chętnym udzielono instruktarzu samobadania piersi na fantomie.
Podczas trwania imprezy wydano ok. 151 ulotek i egzemplarzy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Więcej artykułów…

Dodatkowe informacje