Działalność w 2014 r.

Dnia 9 maja 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta Toruń przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8, odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące realizacji Programów profilaktyki onkologicznej kobiet miasta Toruń i powiatu toruńskiego. Miasto Toruń i powiat toruński charakteryzują niskie wskaźniki objęcia badaniami profilaktycznymi populacji zamieszkałych tam kobiet, stąd też wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy w tym miejscu. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele dwóch realizatorów Programu profilaktycznego raka piersi w mieście Toruń tj. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera, SPZOZ Specjalistyczny Szpital Miejski i realizatorzy raka szyjki macicy z miasta Toruń i powiatu toruńskiego: Przychodnia „NA SKARPIE” Toruń, „CONSYLIUM” Toruń, „OLK-MED.”, „PRZYCHODNIA PODGÓRZ”, PPL E.OBREMSKA-ZALESKA Toruń, Lecznice ”Citomed” Toruń, „TORMED”, Miejska Przychodnia Specjalistyczna Toruń, Przychodnia na Skarpie, przedstawiciele następujących urzędów: Urząd Gminy Chełmża, Urząd Gminy Lubicz, Urząd Gminy Wielka Nieszawka, panie ze Stowarzyszenia Amazonek z Torunia, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z miasta Toruń  oraz pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Toruń.
             Głównym celem spotkania było przedstawienie danych epidemiologicznych dla miasta Toruń i powiatu toruńskiego, edukacja zdrowotna zarówno kobiet jak i mężczyzn, zachęcanie pań do wykonywania badań mammograficznych i cytologicznych oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych całego regionu toruńskiego. Spotkanie było też doskonałą okazją do zapoznania się z nowymi możliwościami w ramach programu cytologicznego – nowe zadanie dla położnych poz podyktowane rozporządzeniem  Prezesa NFZ, które dopuszcza położne poz do pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Plan spotkania przedstawiał się następująco:
- wykład „Realizacja populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi w regionie toruńskim” – dr n.med. Tomasz Mierzwa,
- wykład „Działania Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy” w ramach Działań na rzecz wysokiej zgłaszalności na poziomie wojewódzkim w roku 2013-2014 - dr n.med. Tomasz Mierzwa,
- pytania, dyskusja.  

       
                         Po omówieniu tematu wywiązała się dyskusja, pytano o dane epidemiologiczne dla poszczególnych realizatorów programu profilaktycznego raka piersi oraz raka szyjki macicy z miasta Toruń i powiatu toruńskiego, uczestnicy wykładu analizowali dlaczego niektórzy realizatorzy wykonują bardzo mało badań lub wcale w ramach programów profilaktycznych. Dyskutowano w jaki sposób, jakimi metodami dotrzeć z informacją do pań, które nie wykonują badań profilaktycznych (mammografia, cytologia), jak zachęcić je do wykonywania badań profilaktycznych. Doktor Tomasz Mierzwa przedstawił szczegóły nowego zadania dla położnych tzn. możliwość pobierania cytologii w ramach własnej działalności (indywidualna umowa położnej poz z NFZ), jakie kryteria muszą spełniać położne aby przystąpić do tego zadania, poinformował o kursie organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Bydgoszczy dla położnych poz w roku 2014. Realizatorzy programów pytali również o realizację wysyłki imiennych zaproszeń przez WOK w roku 2014 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,  pytali dlaczego w połowie roku 2014 jeszcze nie ruszyła wysyłka zaproszeń. Przedstawicielki Urzędu Gminy Lubicz i Urzędu Gminy Chełmża podkreśliły fakt braku informacji o badaniach profilaktycznych lub docieraniu informacji o postojach mammobusów zbyt późno do takich małych miejscowości jak gminy. Apelowały do przedstawicieli Urzędu Miasta Toruń o poprawę przepływu informacji między urzędami w kwestii przekazywanych terminów postojów mammobusów w danym miejscu. Przedstawiły możliwości jakimi dysponują ich gminy w rozpowszechnianiu informacji o badaniach profilaktycznych wśród mieszkanek tj; telewizja regionalna, comiesięczna prasa, sms-y, strona internetowa Urzędu Gminy itp. Dyrektor Przychodni „TORMED” z Torunia  pan Zdzisław Piasecki poinformował, że w jego placówce dane każdej przybyłej do przychodni pacjentki są weryfikowane pod względem możliwości wykonania badań profilaktycznych, każda pacjentka spełniająca warunki profilaktyki jest na bieżąco poinformowana o możliwości wykonania badania mammograficznego lub/i cytologicznego,  bądź też jest rejestrowana na takie badanie od razu na etapie zwykłej rejestracji. Do tej dyskusji dołączyli przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu pani Ewa Guz Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Magdalena Tomczak-Warchoł, które również potwierdziły ten sam system sprawdzania pacjentek u siebie w Szpitalu co w Przychodni „TORMED”. Jednakże podkreśliły fakt iż w ich placówce zmniejszona liczba badań profilaktycznych mammograficznych może wynikać  z postojów mammobusów w mieście Toruń. Zasugerowały, że mammobusy po części „podbierają” im pacjentki. Jednocześnie przypomniały, że Wojewódzki Szpital Zespolony współpracuje ze swoimi POZ-tami w sprawie badań profilaktycznych. Pani Hanna Wacławczyk z Przychodni „PODGÓRZ” na spotkaniu poruszyła temat weryfikacji pacjentek do badań profilaktycznych w SIMP. Mówiła, że jest taka grupa kobiet, którym czasami brakuje 2-3 dni do upłynięcia pełnego czasu, aby badanie wykonać, a program SIMP skutecznie nie pozwala zarejestrować w programie pacjentki przed upływem pełnego terminu od poprzedniego badania. Pytała czy nie można by w jakiś sposób wprowadzić kilku dni widełek czasowych aby te panie mogły badanie wykonać.
                 Przybyli na spotkanie realizatorzy obu programów profilaktycznych dla kobiet zobowiązali się zintensyfikować działania promocyjne w całym regionie toruńskim w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych. Przedstawiciele Urzędu Miasta Toruń oraz obecni na spotkaniu  przedstawiciele Urzędów Gmin zadeklarowali chęć współpracy z WOK-iem, zobowiązali się informować Wojewódzki Ośrodek  Koordynujący w Bydgoszczy o wszelkich odbywających się imprezach otwartych, plenerowych,  celem usytuowania stoiska informacyjno-edukacyjnego WOK podczas takich akcji.

Dnia 9 maja 2014 roku w Urzędzie Miasta Toruń ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 8, odbyła się  otwarta akcja profilaktyczna dla mieszkańców miasta Toruń i pracowników Urzędu. Pomysłodawcami tej akcji byli pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Toruń. W ramach tej akcji wystawiono trzy stoiska promujące zdrowie - zdrowy styl życia, tj. stoisko z pomiarem ciśnienia tętniczego, stoisko z pomiarem stężenia glukozy we krwi oraz stoisko informacyjno - edukacyjne Wojewódzkiego Ośrodka  Koordynującego w Bydgoszczy.
W ramach akcji:
- przy stoisku informacyjno-edukacyjnym pracownik WOK rozdawał ulotki
  profilaktyczne (profilaktyka onkologiczna, ulotki mammograficzne, ulotki
  cytologiczne, ulotki jelito grube, ulotki jądro i gruczoł krokowy), egzemplarz
  Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem dla młodzieży i dla dzieci,
- pracownik WOK informował o możliwości wykonywania przez panie badań
  profilaktycznych mammograficznych i cytologicznych u realizatorów obu
  programów z miasta Toruń i powiatu toruńskiego,
- odpowiadał na wszelkie pytania przybyłych gości, zarówno pań jak i panów,
- rozdawano drobne gadżety z logo programów profilaktycznych dla kobiet
  (długopisy, zakładki do książek).


W trakcie akcji otwartej rozdano około 50 kompletów ulotek informacyjnych wraz z egzemplarzem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Dużą część ulotek i kodeksów przekazano pracownikowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Toruń do dalszej dystrybucji. Podczas akcji wykonano 98 badań pomiaru ciśnienia tętniczego i pomiaru glukozy we krwi.

W dniu 10 maja 2014 roku Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii w Bydgoszczy uczestniczył w imprezie plenerowej „LATO NA WSI” w ramach Targów Turystyczno-Ogrodniczych w Minikowie. Do udziału w tej akcji Wojewódzki Ośrodek Koordynujący został zaproszony przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z Nakła nad Notecią. Od lat targi cieszą się dużym zainteresowaniem wystawców i zwiedzających, stąd też targi były doskonałą okazją do wystawienia stoiska informacyjno-edukacyjnego przez WOK. Honorowy patronat nad targami objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pan Piotr Całbecki i Wojewoda Kujawsko-Pomorski pani Ewa Mes.
              W ramach promocji zdrowego stylu życia na terenie targów wystawienniczych Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii wystawił stoisko informacyjno-edukacyjne. Podczas akcji pracownik WOK-u udzielał informacji na temat profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych, wskazywał adresy placówek wraz z telefonami kontaktowymi, gdzie można wykonać badania profilaktyczne, odpowiadał na wszelkie nurtujące pytania zainteresowanych osób. W trakcie akcji plenerowej wszystkie chętne osoby mogły nauczyć się samobadania piersi, taki instruktaż przeprowadzał na fantomie pracownik WOK-u. Każda z pań, która przybyła do stoiska otrzymała komplet ulotek informacyjnych, Europejski Kodeks Walki z Rakiem  wraz z drobnym upominkiem promującym badania profilaktyczne (długopisy, magnesy na lodówkę). Również panowie, którzy zainteresowani podchodzili do stoiska otrzymywali komplet ulotek dotyczących badań profilaktycznych (profilaktyka raka jelita grubego, profilaktyka nowotworu jądra i gruczołu krokowego) wraz z egzemplarzem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
                W trakcie akcji plenerowej wydano około 100 kompletów ulotek profilaktycznych  wraz z egzemplarzem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem zarówno dla młodzieży jak i dla dzieci. Dużą część ulotek i kodeksów rozdystrybuowano w trakcie imprezy na terenie targów.

Dnia 11 kwietnia 2014 roku w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu przy ul. Aleja Niepodległości 4, odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące realizacji Programów profilaktyki onkologicznej kobiet miasta Inowrocław i powiatu inowrocławskiego. Miasto Inowrocław i powiat inowrocławski charakteryzują niskie wskaźniki objęcia badaniami populacji zamieszkałych tam kobiet, stąd też wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy w tym miejscu. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel  realizatora  Programu profilaktycznego raka piersi w mieście Inowrocław Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka ul. Poznańska 97 i raka szyjki macicy z miasta Inowrocław i powiatu inowrocławskiego: NZOZ Dąbrowa Biskupia, NSZOZ Inowrocław, Mątwy-Med. Inowrocław, Nasz Lekarz Kruszwica, Przychodnia Lekarska „Mars-Medica” Inowrocław, Centrum Medyczne SIR-MED. Sp. z o.o. Inowrocław, przedstawiciele Urzędu Miasta w Inowrocławiu oraz przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu pani Ewa Zientarska.
              Głównym celem spotkania było przedstawienie danych epidemiologicznych dla miasta Inowrocław i powiatu inowrocławskiego, edukacja zdrowotna zarówno kobiet jak i mężczyzn, zachęcanie pań do wykonywania badań mammograficznych i cytologicznych oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych całego regionu inowrocławskiego. Spotkanie było też doskonałą okazją do zapoznania się z nowymi możliwościami w ramach programu cytologicznego – nowe zadanie dla położnych poz podyktowane rozporządzeniem  Prezesa NFZ, które dopuszcza położne poz do pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Plan spotkania przedstawiał się następująco:
- wykład „Realizacja populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi w regionie inowrocławskim” – dr n.med. Tomasz Mierzwa,
- wykład „Działania Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy” w ramach Działań na rzecz wysokiej zgłaszalności na poziomie wojewódzkim w roku 2013-2014 - dr n.med. Tomasz Mierzwa,
- pytania, dyskusja.  
       Po omówieniu tematu wywiązała się dyskusja, pytano o dane epidemiologiczne dla poszczególnych realizatorów programu profilaktycznego raka piersi oraz raka szyjki macicy z miasta Inowrocław i powiatu inowrocławskiego, uczestnicy wykładu analizowali dlaczego niektórzy realizatorzy wykonują bardzo mało badań lub wcale w ramach programów profilaktycznych. Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy dr n.med. Tomasz Mierzwa pytał realizatorów programu w czym jest problem, że nie wpisują pobieranej cytologii w program  profilaktyczny, dlaczego nie pracują w programie SIMP, jeżeli mają podpisaną umowę z NFZ.
W odpowiedzi przedstawiciel Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu pytał dlaczego program profilaktyczny raka piersi przewidziany jest tylko dla pań w wieku 50-69 lat, skoro do lekarzy coraz częściej zwracają się panie dużo młodsze, których nie obejmuje program profilaktyczny. Podkreślił, że w jego placówce badania mammograficzne wykonywane są w AOS, a nie w programie profilaktycznym raka piersi. Podkreślił fakt ekonomiczny pracy w AOS - procedury AOS są bardziej opłacalne i wymagające mniejszego nakładu pracy niż wprowadzanie badań do programu SIMP. Na spotkaniu dyskutowano w jaki sposób, jakimi metodami dotrzeć z informacją do pań, które nie wykonują badań profilaktycznych (mammografia, cytologia), jak zachęcić je do wykonywania badań profilaktycznych. Doktor Mierzwa przedstawił szczegóły nowego zadania dla położnych tzn. możliwość pobierania cytologii w ramach własnej działalności (indywidualna umowa położnej poz z NFZ), jakie kryteria muszą spełniać położne aby przystąpić do tego zadania, poinformował o kursie organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Bydgoszczy dla położnych poz w roku 2014. Do dyskusji na ten temat żywo przyłączył się doktor Zbigniew Monowid z Kruszwicy „Lasz Lekarz”, który dopytywał o zadania położnej w ramach nowego zarządzenia Prezesa NFZ (Nr 69/2013/DSOZ), zadeklarował chęć wzięcia udziału zatrudnionej we własnej przychodni położnej w kursie dla położnych poz organizowanego przez  WOK. Realizatorzy programów pytali również o realizację wysyłki imiennych zaproszeń przez WOK w roku 2014 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
                 Przybyli na spotkanie realizatorzy obu programów profilaktycznych dla kobiet zobowiązali się zintensyfikować działania promocyjne w całym regionie inowrocławskim w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych. Przedstawiciele Urzędu Miasta Inowrocław zobowiązali się informować Wojewódzki Ośrodek  Koordynujący w Bydgoszczy o wszelkich odbywających się imprezach otwartych, plenerowych w mieście i powiecie inowrocławskim, celem usytuowania stoiska informacyjno-edukacyjnego WOK podczas takich akcji. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący nawiązał współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w celu propagowania profilaktyki onkologicznej wśród podopiecznych ośrodka.

Spotkanie z władzami samorządowymi - Starostwo Powiatowe we Włocławku

Dnia 4 kwietnia 2014 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego z Bydgoszczy  z władzami powiatu włocławskiego:  Starostą Powiatu Włocławskiego panem Kazimierzem Kaca,  Wicestarostą Powiatu panem Romanem Gołębiewskim oraz panem Janem Stocki odpowiedzialnym ze edukację zdrowotną  w Starostwie Powiatowym we Włocławsku, w celu propagowania profilaktyki onkologicznej w regionie włocławskim.
   Podczas spotkania doktor Mierzwa przedstawił problem niskiej zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych mammograficznych i cytologicznych w regionie włocławskim, zaapelował do gości o wspólne zintensyfikowanie działalności różnych sił społecznych na rzecz profilaktyki onkologicznej. Dyskutowano również o tym jakie działania promocyjne, marketingowe podjąć, aby poprawić zgłaszalność kobiet do badań profilaktycznych z terenu włocławskiego. Przedstawiciele powiatu jednogłośnie poparli ideę propagowania profilaktyki onkologicznej wśród kobiet swojego regionu.
      Na spotkaniu podjęto decyzję współpracy mającej polegać na uczestnictwie przedstawicieli WOK-u ze stoiskiem informacyjno-edukacyjnym podczas imprez otwartych organizowanych przez władze powiatu na terenie zarówno powiatu włocławskiego jak i miasta Włocławek tj. dożynki, pikniki, imprezy sportowe, festyny, Dni Miasta i wiele innych. Wszelkie informacje o profilaktycznych badaniach mammograficznych i cytologicznych będą również umieszczane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Dodatkowe informacje