Działalność w 2014 r.

Spotkanie w PZU w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 20C, 30.10.2014 rok

Dnia 30 października 2014 roku pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Centrum Onkologii w Bydgoszczy zorganizowali stoisko informacyjno-edukacyjne na terenie oddziału PZU w Bydgoszczy przy ulicy Wojska Polskiego 20C. Równocześnie w sali konferencyjnej odbyły się wykłady edukacyjne dr n. med. Piotra Siwka dla pracowników tej placówki.  Celem spotkania było propagowanie zachowań prozdrowotnych zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn oraz uświadomienie roli badań profilaktycznych w zapobieganiu i skutecznym leczeniu nowotworów.  

W ramach akcji:

- pracownicy WOK-u udzielali wszystkim zainteresowanym klientom przybywającym do oddziału i pracownikom PZU informacji na temat profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych, wskazywali adresy placówek wraz z telefonami kontaktowymi, gdzie można wykonać badania profilaktyczne w Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim,
- prowadzali indywidualne instruktaże samobadania piersi na fantomie,
- odpowiadali na pytania dotyczące tematyki profilaktyki onkologicznej,
- rozdawano ulotki informacyjno-edukacyjne, Europejskie Kodeksy Walki z Rakiem dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych,
- dr n. med. Piotr Siwek przeprowadził wykłady edukacyjne dla pracowników PZU pt. „Edukacja zdrowotna”.   

W dniu 5 listopada 2014r., w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, usytuowano stoisko edukacyjno-informacyjne, ze szczególnym przeznaczeniem                      dla osób wykluczonych społecznie.
W ramach akcji:
- rozdawano zestawy edukacyjne (ulotki profilaktyczne oraz egzemplarze
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem),
- odpowiadano na nurtujące pytania zainteresowanych osób,
- instruktaż samobadania piersi na fantomie (47 osób),
- umawiano na badania profilaktyczne,
- wyposażono Powiatowy Urząd Pracy w materiały edukacyjne w celu dystrybucji (ulotki: 700 sztuk, egzemplarze Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem: 100 sztuk).

W dniach 7 i 8 listopada 2014 roku Stowarzyszenie Różowa Wstążeczka zorganizowało imprezę otwartą w jednym z centrów handlowych w  Bydgoszczy – (Galeria Pomorska), mieszczącym się przy ulicy Fordońskiej 141. Celem imprezy było propagowanie zachowań prozdrowotnych zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn oraz uświadomienie roli badań profilaktycznych w zapobieganiu i skutecznym leczeniu nowotworów.
W związku z tą imprezą Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii w Bydgoszczy został zaproszony do współpracy. W ramach promocji zdrowia, propagowania badań profilaktycznych oraz  szerzenia profilaktyki onkologicznej Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii wystawił stoisko informacyjno-edukacyjne. Oprócz Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego udział wzięły w tej imprezie również firmy: AVON, Vitalabo, Różowa Wstążeczka, Tchibo i TianDe.


W ramach akcji:
- pracownicy WOK-u udzielali wszystkim zainteresowanym klientom przybywającym do Galerii Pomorskiej informacji na temat profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych, wskazywali adresy placówek wraz z telefonami kontaktowymi, gdzie można wykonać badania profilaktyczne w Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim,
- odpowiadali na wszelkie nurtujące pytania dotyczące tematyki profilaktyki onkologicznej zainteresowanych osób,
- przy stoisku prowadzono instruktaż samobadania piersi na fantomie,
- rozdawano ulotki informacyjno-edukacyjne, Europejskie Kodeksy Walki z Rakiem dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych.

W dniu 24 października  2014r., w ramach wzmożonych działań w Październiku Miesiącu Walki z Rakiem Piersi oraz w związku z obchodzonym w tym dniu Światowym Dniem Walki z Otyłością zorganizowano akcję edukacyjną, w ramach której usytuowano stoisko edukacyjno-informacyjne.
W ramach akcji:
- wygłoszono wykład, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii profilaktyki raka piersi oraz w nawiązaniu do tez Europejskiego kodeksu walki z rakiem  - z uwzględnieniem kwestii problematyki otyłości (dr n.med. Piotr Siwek),
- informacje o możliwości wykonania badań profilaktycznych,
- rozdawano zestawy edukacyjne (ulotki profilaktyczne oraz egzemplarze Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem),
- odpowiadano na nurtujące pytania zainteresowanych osób,
- instruktaż samobadania piersi na fantomie (24 osoby).

Akcja edukacyjna "Europejski dzień walki z rakiem piersi"

Dnia 17.10.2014 r. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący zorganizował szkolenie, w trakcie którego pacjentkom Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia udzielano instruktarzu samobadania piersi oraz rozdawano materiały edukacyjne. Stanowisko usytuowane zostało przy gabinetach Poradni Chorób Piersi i Poradni Ginekologicznej. W trakcie trwania akcji z nauki samobadania piersi przy wykorzystaniu fantomów skorzystało około 35 kobiet.

Dodatkowe informacje