Działalność w 2014 r.

 

W dniu 19.01.2014 roku  Miejskie Centrum Kultury oraz  Centrum Onkologii w Bydgoszczy  pod patronatem  Telewizji Polskiej SA Oddział w Bydgoszczy zorganizowało obchody Dnia babci i dziadka  o charakterze profilaktyki onkologicznej. Była to akcja inicjującą kampanię „Z kulturą w zdrowie”.  W tym dniu istniała możliwość zapisania się na profilaktyczne badania mammograficzne, cytologiczne. Podczas akcji przeprowadzono szereg działań promujących  tezy „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Przy stoisku edukacyjnym uczestnicy mieli możliwość uzyskać informacje na temat badań profilaktycznych, nauki samobadania piersi na fantomach.  Przeprowadzono quiz prozdrowotny z upominkami.  Studenci z Collegium Medicum wykonywali pomiar poziomu cukru oraz ciśnienia krwi. Na usytuowanej scenie odbywały się liczne pokazy zespołów tanecznych, akrobatycznych, muzycznych.
Uczestnicy akcji wysłuchali również prelekcji dr Tomasza Mierzwy pt.” Dziadkowie ostoją zdrowia rodziny”. Podczas akcji z edukacji skorzystało 75 osób.

Dodatkowe informacje