Spotkanie w PZU w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 20C, 30.10.2014 rok

Dnia 30 października 2014 roku pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Centrum Onkologii w Bydgoszczy zorganizowali stoisko informacyjno-edukacyjne na terenie oddziału PZU w Bydgoszczy przy ulicy Wojska Polskiego 20C. Równocześnie w sali konferencyjnej odbyły się wykłady edukacyjne dr n. med. Piotra Siwka dla pracowników tej placówki.  Celem spotkania było propagowanie zachowań prozdrowotnych zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn oraz uświadomienie roli badań profilaktycznych w zapobieganiu i skutecznym leczeniu nowotworów.  

W ramach akcji:

- pracownicy WOK-u udzielali wszystkim zainteresowanym klientom przybywającym do oddziału i pracownikom PZU informacji na temat profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych, wskazywali adresy placówek wraz z telefonami kontaktowymi, gdzie można wykonać badania profilaktyczne w Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim,
- prowadzali indywidualne instruktaże samobadania piersi na fantomie,
- odpowiadali na pytania dotyczące tematyki profilaktyki onkologicznej,
- rozdawano ulotki informacyjno-edukacyjne, Europejskie Kodeksy Walki z Rakiem dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych,
- dr n. med. Piotr Siwek przeprowadził wykłady edukacyjne dla pracowników PZU pt. „Edukacja zdrowotna”.   

Dodatkowe informacje