You need Joomla! 1.7 to run this plugin!
You need Joomla! 1.7 to run this plugin!

Działalność

 

W dniu 29.11.09r. Centrum Onkologii w Bydgoszczy zorganizowało wspólnie
z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy imprezę o charakterze profilaktyki
onkologicznej pt. ”Atak na raka”.

 

 • DSCF0966
 • DSCF0997
 • DSCF1002

Simple Image Gallery Extended


Na imprezie przeprowadzono szereg działań promujących:

 

1. W centrum miasta, na terenie campusu uczelni, zlokalizowano cytomammobus,
który wykonywał badania dla mieszkańców okolic centrum Bydgoszczy,
jak również dla pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki.
2. W Hali Sportowo-Widowiskowej uczelni odbywały się pokazy różnych form
aktywności ruchowej: Nordic Walking, turniej tenisa stołowego, siatkówka
z udziałem mistrzów tego sportu, fitness, breakdance, karate, yoga dynamiczna
i aero.
3. Wspólne uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w zajęciach sportowych:
streetball, na przyrządach treningowych (wioślarstwo, kolarstwo),
warsztaty taneczne, bieg rekreacyjny na trasie Myślęcinek – WSG.
4. dodatkowo, na salach Hali Sportowo-Widowiskowej zorganizowano również:
* wykłady z zakresu:
- profilaktyki onkologicznej,
- znaczenia aktywności ruchowej.
5. Z imprezy „Atak na raka” przeprowadzono relację telewizyjną TV Bydgoszcz
obejmującą blisko 120 minut czasu antenowego. Jako eksperci omawiający tezy
„Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” wystąpili:
- Dr n.med. Tomasz Mierzwa: Omówienie wszystkich tez Europejskiego Kodeksu
Walki z Rakiem;
- prof. Janusz Kowalewski: „Wpływ palenia na występowanie raka płuca”;
- dr n.med. Piotr Siwek: „Otyłość w aspekcie chorób narządu rodnego kobiety”;
- dr Józef Dziedzic: „Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy”;
- dr n.med Krzysztof Pławski, dr Witold Kowalski: „Program Profilaktyki Raka
Piersi”;
- prof. dr hab. Wojciech Zegarski: „Profilaktyka raka jelita grubego”
- dr n.med. Barbara Zegarska: „Wpływ promieniowania słonecznego na powstawanie
nowotworu skóry”,
- prof. M. Napierała: „Aktywność ruchowa w życiu człowieka”.

 

Centrum Onkologii wzmacniając promocję badań profilaktycznych raka
szyjki macicy i raka piersi w październiku 2009 roku przeprowadziło akcję BIAŁE PATROLE. Akcja odbyła się w następujących miejscach:

 • W piątek, 9 października - Centrum Handlowego VIKI w Inowrocławiu od 14.00 do 19.00,
 • W sobotę 10 października - obok Domu Handlowego Centrum PSS Mogilno od 10.00 do 15.00,
 • W piątek 16 października - w Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy od 14.00 do 19.00,
 • W sobotę 17 października - na Placu Wolności we Włocławku od 10.00 do 15.00,
 • W piątek 23 października - na parking przy targowisku w Lipnie od 14.00 do 19.00,
  • Tati
  • agnes
  • education
  • patrolki

  Simple Image Gallery Extended

 • W sobotę 24 października - w Parku im. Józefa Piłsudskiego w Rypinie od 10.00 do 15.00,
 • W piątek 30 października - w Galerii Bielawy w Toruniu od 14.00 do 19.00,
 • W sobotę 31 października -na Rynku w Chełmży od 10.00 d0 15.00.

W w/w miejscach i terminach pracownicy Centrum Onkologii prowadzili punkty konsultacyjne, w których wszystkie zainteresowane kobiety otrzymały informacje gdzie i kiedy można przeprowadzić badania profilaktyczne. Dodatkowo BIAŁE PATROLE hostess  rozdawały ulotki informacyjne.

28 września 2009 spotkanie w Siedzibie Urzędu Gminy w Unisławiu

 

Dnia 28. 09. 200 r. w Urzędzie Gminy w Unisławiu przy ul. Parkowej 20 odbyło się posiedzenie Rady Gminy Unisław. W spotkaniu udział wzięli radni gminy Unisław, sołtysi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele jednostek terytorialnych, pracownicy urzędu gminy z Wójtem Gminy Unisław panem Romanem Misiaszkiem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Unisław panem Bogusławem Gorgulem. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego (dr n. med. Tomasz Mierzwa, referent Wioletta Górska).
             Jeden z punktów posiedzenia dotyczył przeprowadzonych cytomammobusem profilaktycznych badań kobiet na terenie powiatu chełmińskiego
             Szczególnie został podkreślony dobry wynik badania mammograficznego i cytologicznego w Gminie Unisław, gdzie odsetek przebadanych kobiet przed badaniami mammograficznymi wynosił 11,07% i wzrósł do 52,96% po badaniach oraz w zakresie badań cytologicznych od 16,01% do 24,00%.
             Za organizację badań i szerzenie wiedzy prozdrowotnej wśród mieszkanek gminy kierownik WOK wręczył Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady Gminy pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali materiały promocyjne oraz gadżety promujące badania profilaktyczne.

12 września Piknik Prozdrowotny przy TVB

 

Dnia 19. 05. 2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 173 odbyło się spotkanie przedstawicieli  Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego (dr n. med. Tomasz Mierzwa, referent Wioletta Górska) z przedstawicielami gmin i władzami powiatu świeckiego.
     W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele miast: Świecie, Nowe; gmin: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Osie, Lniano, Pruszcz, Świekatowo oraz Warlubie, burmistrzowie, wójtowie, lekarze rodzinni, pracownicy starostwa, przedstawiciele jednostek służby zdrowia oraz Starosta Powiatu Świeckiego Pani Marzena Kempińska.
     Na początku Kierownik Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dr n. med. Tomasz Mierzwa przedstawił epidemiologię nowotworów złośliwych w powiecie na tle województwa kujawsko-pomorskiego oraz realizację programów profilaktycznych w powiecie świeckim. Przedstawiono również rolę Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego.
            Głównym celem spotkania było ustalenie organizacji badań mammograficznych i cytologicznych w cytomammobusie, którego pobyt w powiecie świeckim zaplanowano w terminie od 01 lipca do 30 października 2009 roku.
Ustalono harmonogram przyjazdów pacjentek z poszczególnych gmin oraz osoby wyznaczone do współpracy w tym zakresie w danej gminie.
            Dokonano podziału zadań związanych z nagłośnieniem akcji. Rozdane zostały materiały promujące badania, wizytówki z danymi kontaktowymi do WOK oraz każdy uczestnik spotkania otrzymał poradnik pt. „Profilaktyka onkologiczna w województwie kujawsko – pomorskim.

W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania zadawali pytania dotyczące podjętego tematu min.:

 • organizacji grup wyjazdowych na badania profilaktyczne mammograficzne i cytologiczne,
 • pytano o termin i miejsce ustawienia cytomammobusu w poszczególnych miejscowościach powiatu świeckiego i wymagania techniczne, możliwości migracji pacjentek chcących wykonać badania profilaktyczne w obrębie powiatu,
 • rozmawiano o formach promocji i zachęty kobiet do skorzystania z badań profilaktycznych w powiecie świeckim (propozycje różnych form zaproszeń do badań).          


Spotkanie zakończyło się wspólnie ustalonymi planami organizacji przyjazdów mieszkanek gmin do cytommamobusu.        

Relacja na stronie Powiatu Świeckiego tutaj .

25 lutego 2009 roku spotkanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim

 

Dnia 25.02.2009r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, odbyło się spotkanie pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego (Kierownik dr n. med. Tomasz Mierzwa, referent inż. Tatiana Mielczarek) i pracowników NZOZ Medica (Dyrektor Ewa Sobkiewicz i pracownik Katarzyna Matuszkiewicz) z przedstawicielami gmin, i władzami powiatu aleksandrowskiego.


                  Kierownik Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dr n. med. Tomasz Mierzwa przedstawił epidemiologię nowotworów złośliwych w powiecie na tle województwa kujawsko-pomorskiego oraz realizację programów profilaktycznych w powiecie aleksandrowskim. Przedstawiono rolę Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego.
    Głównym celem spotkania było ustalenie organizacji badań mammograficznych w mammobusie firmy Medica w kwietniu i maju 2009 roku.
Ustalono harmonogram i osoby współpracujące w gminach przy organizacji badań pacjentek.
    Dokonano podziału zadań związanych z nagłośnieniem akcji. Rozdane zostały ulotki, kalendarzyki, plakaty i inne materiały promujące badania.
    W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania zadawali pytania dotyczące podjętego tematu min.:

 • ograniczenie dostępności do badań dla ustalonych zakresów wiekowych,
 • pytano o miejsce ustawienia mammobusu i wymagania techniczne.

        
 Spotkanie zakończyło się wspólnie zaakceptowanym harmonogramem postoju mammobusu oraz ustalonymi planami organizacji badań mieszkanek gmin.

  Harmonogram badań:

 

GminaterminLiczba pacjentek
miasto Aleksandrów Kujawski 15.04.2009 do 14.04.2009 1467
Ciechocinek 17.04.2009 do 18.04.2009 1328
Nieszawa 22.04.2009 163
Aleksandrów Kujawski 23.04.2009 609
Bądkowo 24.04.2009 424
Koneck 25.04.2009 247
Raciążek 6.05.2009 234
Waganiec  7.05.2009  388
Zakrzewo  8.05.2009  300


Uwaga!
Ustalono, że Wydział Promocji i Rozwoju UM  w Aleksandrowie Kujawskim zmienił powyższy harmonogram badań.

17 lutego 2009 roku spotkanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

 

Dnia 17.02.2009r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego (Kierownik dr n. med. Tomasz Mierzwa, referent inż. Tatiana Mielczarek) i Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia (specjalista ds. organizacji badań Zbigniew Kuligowski) z przedstawicielami gmin, i władzami powiatu chełmińskiego. W spotkaniu udział wzięli Burmistrz i Starosta miasta Chełmno oraz wójtowie gmin powiatu chełmińskiego: Papowo Biskupie, Lisewo, Unisław, Kijewo Królewskie, Chełmno, Stolno, Chełmno.                  
Kierownik Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dr n. med. Tomasz Mierzwa przedstawił epidemiologię nowotworów złośliwych w powiecie na tle województwa kujawsko-pomorskiego oraz realizację programów profilaktycznych w powiecie chełmińskim. Przedstawiono rolę Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego.    Głównym celem spotkania było ustalenie organizacji badań mammograficznych i cytologicznych w cytomammobusie, którego pobyt w powiecie zaplanowano w terminie 16 marca do 26 czerwca br.
Ustalono harmonogram przyjazdów pacjentek z gmin, oraz osoby współpracujące w gminach:

GminaterminLiczba pacjentekOrganizator ze str. gminy/tel.Wójt/tel.
Papowo Biskupie 16.03.2009 do 20.03.2009 250 Aleksandra Szymańska Andrzej Zieliński
Lisewo 23.03.2009 do 01.04.2009 350 Ewa Stachowicz Jerzy Cabaj
Unisław 15.04.2009 do 24.04.2009 450 Danuta Hennig Roman Misiaszek
Kijewo Królewskie 27.04.2009 do 30.04.2009 250 Dorota Bukowska Mieczysław Misiaszek
Chełmno 04.05.2009 do 08.05.2009 250 Anna Woelke Krzysztof Wypij
Stolno 11.05.2009 do 18.05.2009 300 Jadwiga Otlewska Jerzy Rabeszko
Miasto Chełmno 19.05.2009 do 26.06.2009 1600 Stanisław Łaniec Mariusz Kędzierski

  Dokonano podziału zadań związanych z nagłośnieniem akcji. Rozdane zostały ulotki, kalendarzyki, plakaty i inne materiały promujące badania.    W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania zadawali pytania dotyczące podjętego tematu min.:

 •  organizacji grup wyjazdowych na badania profilaktyczne mammograficzne i cytologiczne,
 • pytano o miejsce ustawienia cytomammobusu, możliwość jego migracji w obrębie powiatu       

 Spotkanie zakończyło się wspólnie ustalonymi planami organizacji przyjazdów mieszkanek gmin do cytomammobusu.

Dodatkowe informacje