Działalność

 

Dnia 23 listopada 2013 roku odbyły się „Targi Ślubne” połączone z „Dniem Akademii Piękności”. W ramach udziału w imprezie Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii w Bydgoszczy wystawił stoisko informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki onkologicznej oraz bezpłatnych badań profilaktycznych dla kobiet. Podczas akcji pracownik
WOK-u udzielał informacji na temat profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych, wskazywał adresy placówek wraz z telefonami kontaktowymi, gdzie można wykonać badania profilaktyczne, odpowiadał na wszelkie nurtujące pytania zainteresowanych osób. Każda pani, która przybyła do stoiska otrzymała ulotkę informacyjną dotyczącą badań profilaktycznych wraz z egzemplarzem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Rozdawane były również gadżety z logo Programu. Wszystkim chętnym udzielono instruktarzu samobadania piersi na fantomie.
Podczas trwania imprezy wydano 115 ulotek i egzemplarzy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
Na targach zaprezentowano nowości na polskim rynku kosmetycznym, udzielano porad jak wymodelować piękną sylwetkę i wyrobić kondycję fizyczną. Można było zapoznać się z ofertą kosmetyków, biżuterii, eleganckiej kolekcji damskiej. Imprezie towarzyszyły pokazy mody, fitness, show fryzjerskie i kosmetyczne. Prezentowano modę ślubną, nowe trendy w wizażu, biżuterii. Przygotowano propozycje dekoracji sal, kościołów, samochodów ślubnych. Panie mogły skorzystać z porad wizażystek, stylistek, krawców. Istniała możliwość degustacji i podziwiania ciast weselnych toruńskich cukierni. Studia tańca udzielały lekcji podstawowych kroków tańca.

 

Dane uczestnika: Aleksandra Kurzaj
Dane o terminie i miejscu akcji: 16.11.2013 Bydgoszcz-Przedszkole Bajkolandia
    W dniu 16.11.2013  Przedszkole Bajkolandia zorganizował akcję „Aktywna zdrowa sobota”, podczas której pracownik WOK udzielał informacji na temat bezpłatnych badań profilaktycznych oraz zdrowego stylu życia.

Akcja obejmowała:
- rozdawanie materiałów edukacyjnych: ulotek, Europejskiego Kodeksu  Walki z Rakiem oraz gadżetów promocyjnych;
- informowanie o realizatorach wykonujących badania profilaktyczne;
- przeprowadzono quiz edukacyjny oraz instruktaż samobadania piersi;
- udzielono odpowiedzi na pytania zainteresowanych pań i panów;
- Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Bajkolandia przygotowali przedstawienie w udziałem znanych bajkowych postaci dotyczące zdrowego stylu życia;
- wykład z udziałem specjalisty na temat prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym;
- zajęcia korekcyjne dla dzieci z różnymi wadami postawy;
- gry i zabawy dla dzieci.

 


    W dniu 21 listopada  2013 Centrum Onkologii w Bydgoszczy uczestniczył w obchodach Światowego Dnia Rzucania Palenia. Akcja zorganizowana została przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy oraz Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Bydgoszcz. W ramach akcji:
- usytuowano stoisko informacyjno-edukacyjne: rozdawanie ulotek, materiałów promocyjnych, nauka samobadania piersi;
- stanowisko pomiaru poziomu cukru;
- stanowisko pomiaru ciśnienia;
- wykłady edukacyjne:
„Założenia oraz dobre praktyki realizacji „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”- Agnieszka Noculak
„Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych na przykładzie pracy własnej w charakterze terapeuty”- Andrzej Burzyński
„Alkohol i tytoń a zdrowie kobiety i jej nienarodzonego dziecka”-  dr n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko
„Rzucanie palenia jako najważniejszy aspekt profilaktyki onkologicznej”- dr n. me. Tomasz Mierzwa

 

W dniu 19.10.2013 roku w Centrum Onkologii w Bydgoszczy pod patronatem  Telewizji Polskiej SA Oddział w Bydgoszczy zorganizowało „Dzień otwarty” w Centrum Onkologii o charakterze profilaktyki onkologicznej.
W tym dniu wykonywane były profilaktyczne badania mammograficzne, cytologiczne. Zainaugurowano również program Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy polegający na pobieraniu krwi u mężczyzn od 40 r.ż, będących mieszkańcami m. Bydgoszczy na badanie markera PSA.
Podczas akcji przeprowadzono szereg działań promujących  tezy „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Przy stoisku edukacyjnym uczestnicy mieli możliwość uzyskać informacje na temat badań profilaktycznych, nauki samobadania piersi na fantomach. Wśród osób biorących udział w akcji rozlosowywane zostały nagrody. Przeprowadzono quiz prozdrowotny z upominkami, gry i zabawy dla dzieci. Chętne osoby mogły bezpłatnie skorzystać z infrastruktury PARIS-a (basen, siłownia, sauna, grota solna). Podczas festynu można było wykonać pomiar cukru oraz ciśnienia z czego skorzystało 150 osób, uzyskać poradę dietetyczną, kosmetyczną, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.
Na usytuowanej scenie odbywały się liczne pokazy zespołu  tanecznego.
Pod czujnym okiem instruktorów prowadzony  był  maraton rowerowy, aqua aerobic. W dniach 27.10.2013 oraz 31.10.2013 na antenie TVP Bydgoszcz wyemitowany zostanie program z przeprowadzonej akcji.
W dniu 19.10.2013 wykonano 44 badań mammograficznych, 32 badań cytologicznych, 73 badania PSA oraz przeedukowano 151 osób.                                     Z organizowanej akcji skorzystało około 650 osób.

 

Dane uczestnika: Aleksandra Kurzaj
Dane o terminie i miejscu akcji: 27.07.2013 Bydgoszcz-Stary Fordon
    W dniu 27.07.2013 z okazji Święta policji zorganizowano festyn „Policja i Przyjaciele”, podczas którego pracownik WOK informował na temat bezpłatnych badań profilaktycznych oraz zdrowego stylu życia.

Festyn obejmował:
- rozdawanie materiałów edukacyjnych: ulotek, Europejskiego Kodeksu  Walki z Rakiem oraz gadżetów promocyjnych;
- informowanie o realizatorach wykonujących badania profilaktyczne;
- przeprowadzono quiz edukacyjny oraz instruktaż samobadania piersi;
- udzielono odpowiedzi na pytania zainteresowanych pań i panów;
- nauka pierwszej pomocy oraz pokaz ratownictwa medycznego;
- gry i zabawy dla dzieci;
- występ orkiestry z Koronowa;
- turniej piłki nożnej;
- pokaz sprzętu policyjnego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej;
- rejestracja potencjalnego dawcy szpiku kostnego, możliwość oddania krwi w krwiobusie .

 

Dnia 2.10.2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ulicy Generała Hallera 9, odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące realizacji Programów profilaktyki onkologicznej u kobiet powiatu świeckiego, w którym udział wzięli: Pani Wicestarosta Barbara Studzińska, pracownicy Starostwa Powiatowego w Świeciu, przedstawiciele jednostek służby zdrowia z terenu powiatu tj. Gminna Przychodnia Warlubie, Gminna Przychodnia Świecie, Gminna Przychodnia Jeżewo, Gminna Przychodnia w Nowem, Przychodnia Dolna Grupa, przedstawiciele urzędów gminy: gminy Pruszcz, gminy Osie, gminy Lniano, gminy Dragacz, gminy Świecie oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy ( kierownik WOK dr n.med. Tomasz Mierzwa oraz specjalista ds. profilaktyki Wioletta Górska).
              Głównym celem spotkania było przedstawienie danych epidemiologicznych  dla powiatu świeckiego, edukacja zdrowotna zarówno kobiet jak i mężczyzn, zachęcanie pań do wykonywania badań mammograficznych i cytologicznych oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych na terenie całego powiatu świeckiego.

Plan spotkania przedstawiał się następująco:
- przywitanie gości i przedstawienie celu przybycia – pani Barbara Studzińska Wicestarosta Świecki,
- wykład „Profilaktyka onkologiczna w Powiecie świeckim” – dr n.med. Tomasz Mierzwa,
- wykład „Działania Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy” w ramach Działań na rzecz wysokiej zgłaszalności na poziomie wojewódzkim w roku 2013 - dr n.med. Tomasz Mierzwa,
- pytania, dyskusja.  

       Po omówieniu tematu wywiązała się dyskusja. Pytano o dane epidemiologiczne dla poszczególnych placówek w gminach powiatu świeckiego. Dyskutowano w jaki sposób, jakimi metodami dotrzeć z informacją do pań, które nie wykonują badań profilaktycznych (mammografia, cytologia). Rozwiano wątpliwości na temat limitów badań cytologicznych oraz możliwości kojarzenia profilaktycznego badania z poradą ginekologiczną.
               Spotkanie zakończyło się obietnicą zintensyfikowania dotychczasowych działań promocyjnych oraz podjęcie nowych, w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych na terenie  powiatu świeckiego.

 

Dnia 2.10. 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przy ulicy Małomłyńskiej 1, odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące realizacji Programów profilaktyki onkologicznej u kobiet powiatu grudziądzkiego. Powiat grudziądzki charakteryzują niepokojące wskaźniki objęcia badaniami populacji zamieszkałych tam kobiet, stąd też wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy w tym miejscu. W spotkaniu wzięli udział: sołtysi wsi, przedstawiciel placówki zdrowia Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu – jako największy realizator programów profilaktycznych dla kobiet, Gminny ZOZ w Świeciu nad Osą, przedstawiciel Urzędu Gminy w Grudziądzu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.
              Głównym celem spotkania było przedstawienie danych epidemiologicznych  dla powiatu grudziądzkiego, edukacja zdrowotna zarówno kobiet jak i mężczyzn, zachęcanie pań do wykonywania badań mammograficznych i cytologicznych oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych na terenie całego powiatu grudziądzkiego.
Plan spotkania przedstawiał się następująco:
- wykład „Profilaktyka onkologiczna w Powiecie grudziądzkim” – dr n.med. Tomasz Mierzwa,
- wykład „Działania Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy” w ramach Działań na rzecz wysokiej zgłaszalności na poziomie wojewódzkim w roku 2013 - dr n.med. Tomasz Mierzwa,
- pytania, dyskusja.  
       Po omówieniu tematu wywiązała się dyskusja. Zadawano pytania odnośnie przedziałów wiekowych pań do badań profilaktycznych, pytano o dane epidemiologiczne dla poszczególnych placówek w gminach powiatu grudziądzkiego. Dyskutowano w jaki sposób, jakimi metodami dotrzeć z informacją do pań, które nie wykonują badań profilaktycznych (mammografia, cytologia). Osoby, które zajmują się tematyką zdrowotną na terenie powiatu grudziądzkiego podczas spotkania przedstawiły pewne propozycje, w jaki sposób przekonać panie do badań profilaktycznych np:
- dzień wypłaty zasiłku w Urzędzie Gminy,
- forma konkursu na największą liczbę wykonanych badań profilaktycznych między gminami,
- dzień wydawania żywności - Bank Gospodarki Żywnością; np. dzień ustawienia cytomammobusu przy Urzędzie Gminy,
- dzień wypłaty pieniążków w pośredniaku.
              Spotkanie zakończyło się obietnicą zintensyfikowania działań promocyjnych na terenie powiatu grudziądzkiego w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych.

 

Dane uczestników wyjazdu:

Piotr Siwek                               dr n. med. ginekolog-położnik
Wioletta Górska                       specjalista ds. profilaktyki

Dane o terminie i miejscu pobytu:

27.09.2013 rok                         Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                                                 ul. Kcyńska 34
                                                 89-200 Szubin

             Dnia 27 września 2013 roku w sali konferencyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 34 odbyło się spotkanie edukacyjne, w którym udział wzięli przedstawiciele Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy (ginekolog-położnik dr n.med. Piotr Siwek, specjalista ds. profilaktyki Wioletta Górska), młodzież szkół licealnych z Szubina, podopieczni i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie.  
W ramach spotkania:
- przeprowadzono wykład edukacyjny:
1. „Profilaktyczne badania cytologiczne i mammograficzne, jako element profilaktyki Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”- dr n.med. Piotr Siwek,
- przeprowadzono quiz prozdrowotny, w którym nagrodami za prawidłową odpowiedź były zestawy drobnych gadżetów promujących badania profilaktyczne dla kobiet –  specjalista ds. profilaktyki Wioletta Górska,
- pytania, dyskusja gości ze specjalistą,
- każdy uczestnik wykładu otrzymał komplet ulotek informacyjnych wraz z egzemplarzem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

 

Raport z akcji happeningowej w Osielsku

 

Dane uczestnika: Wioletta Górska, Aleksandra Kurzaj, Tatiana Mielczarek
Dane o terminie i miejscu akcji: 14-15.09.2013-Galeria Osielsko                          

W dniach 14-15.09.2013 Stowarzyszenie „Różowa Wstążeczka” zorganizowało festyn rodzinny, podczas którego pracownik WOK informował o bezpłatnych badaniach  profilaktycznych oraz zdrowym stylu życia.

Festyn rodzinny obejmował:
- rozdawanie materiałów edukacyjnych: ulotek, Europejskiego Kodeksu  Walki z Rakiem oraz gadżetów promocyjnych;
- możliwość wykonania profilaktycznych badań mammograficznych w mammobusie- 94 wykonano mammografii;
- informowanie o realizatorach wykonujących badania profilaktyczne;
- przeprowadzono instruktaż samobadania piersi;
- udzielono odpowiedzi na pytania zainteresowanych pań i panów;
- gry i zabawy dla dzieci;
- pomiar glukozy oraz zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie;
- porady dietetyczne;
-porady okulistyczne;
- loteria fantowa;
- stoiska ze zdrową żywnością.

Dodatkowe informacje