Raport z akcji prozdrowotnej w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia – Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy 05.12.2015 roku

           Dnia 5 grudnia 2015 roku w Zakładzie Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Bydgoszczy odbyła się akcja prozdrowotna w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia, poświęcona tematyce szkodliwości palenia papierosów.

Podczas spotkania mówiono o następstwach długotrwałego palenia papierosów oraz  leczeniu nowotworów tytoniozależnych. Przybyli goście w ramach  akcji mogli zwiedzić Zakład Radioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy. W tym dniu odbył się również pokaz zdrowego żywienia, omawiano zasady diety przeciwnowotworowej. Każda osoba chętna mogła wziąć udział w instruktażu Nordic Walking. Podczas akcji otwarto także drzwi Gabinetu Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Palącym dla wszystkich osób, które chciałyby rzucić palenie. Natomiast osoby, które wspomagają osoby palące w rzuceniu tego nałogu mogły skorzystać z porad wykwalifikowanego personelu Gabinetu Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Palącym Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Harmonogram akcji przedstawiał się następująco:

 1. Wykład ”Ogólne następstwa palenia papierosów”;
 2. Wykład ”Leczenie nowotworów tytoniozależnych”  wraz  z prezentacją Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy;
 3. Zasady diety przeciwnowotworowej wraz z pokazem zdrowego żywienia;
 4. Instruktaż Nordic Walking - Polska Federacja Nordic Walking Gdańsk;
 5. Dostępność Gabinetu Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Palącym Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

W ramach przypadającego w trzeci czwartek listopada Światowego Dnia Rzucania Palenia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy zorganizowała 19 listopada 2015 roku obchody tego święta. Impreza odbyła się w centrum konferencyjnym PARiS przy Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Program imprezy przedstawiał się następująco:

11.00  „Palenie tytoniu jako jedna z tez Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”  

            - Prezentacja multimedialna wraz z nauką  samobadania  piersi i jąder na fantomach

             (Zespół Edukacyjny Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii
              w Bydgoszczy)
11.45   „Aspekty prawne wynikające z zażywania środków odurzających – zagrożenia i

              konsekwencje”
            -Prezentacja multimedialna (Sławomir Brzeziński – Straż Miejska w Bydgoszczy)
12.15   „Palenie papierosów to wróg nr 1”
            - Prezentacja multimedialna młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących
              Nr 5 w Bydgoszczy oraz  pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej szkolnego

              zespołu ratowników (Julia Pszczolińska, Paula  Borkowska, Maja Kozdrój)
12.45   „Aktywność ruchowa jako alternatywa nałogu palenia” – warsztaty Nordic Walking, a

             następnie marsz w plenerze - Żaneta Kazimierczak (Polska Federacja Nordic Walking

             Gdańsk)


Przed salą konferencyjną ustawione były następujące stanowiska informacyjno-edukacyjne:


- Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy (możliwość zbadania na

   smokerlyzerze zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu)
- Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy (stoisko informacyjno-edukacyjne

  Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy, nauka samobadania jąder, fantom

  obrazujący następstwa palenia papierosów, wydawanie ulotek i Kodeksów Walki z Rakiem)
- Zespołu Szkół Nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy (wystawa rękodzielnictwa uczniów)

- Wystawa prac konkursu plastycznego „Bydgoszcz zdrowa, wolna od nałogów” (PSSE w

  Bydgoszczy, BORPA)
- Szkolnego zespołu ratowników  V LO (możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na

  fantomie)

W tym samym dniu odbyła się również konferencja prasowa dla przedstawicieli mediów lokalnych tj. (przedstawicieli telewizji, radio i prasy).

W trakcie konferencji rozmawiano na temat roli mediów w kreowaniu zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. Konferencja w szczególności poświęcona była szkodliwości palenia papierosów.  Mówiono o raku płuc, leczeniu nowotworów tytoniozależnych oraz skyningowym badaniu raka płuc.

Podczas konferencji również przedstawiono zadania powstałego w 2015 roku przy Centrum Onkologii Punkcie Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Palącym.

Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem, głównymi uczestnikami była młodzież szkolna.

 

Sprawozdanie z Dnia Otwartego z okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością 24 października 2015r. Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

 

           W dniu 24 października 2015 roku z okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością zorganizowano Dzień Otwarty pod patronatem Telewizji Polskiej SA Oddział w Bydgoszczy; akcja promowała profilaktykę onkologiczną; wykonywano profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne. Podczas akcji przeprowadzono szereg działań promujących tezy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Przy stoisku edukacyjnym uczestnicy mieli możliwość uzyskania informacji na temat badań profilaktycznych dla kobiet, odbywał się również instruktaż samobadania piersi na fantomie prowadzony przez pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy. Podczas festynu można było wykonać pomiar glukozy w surowicy krwi, BMI oraz pomiar składu ciała. Dużą popularnością cieszyło się badanie oceny znamion skórnych dermatoskopem, z którego skorzystało około 70 osób. W punkcie Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Palącym każdy zainteresowany mógł pobrać ulotki informacyjne, zasięgnąć informacji jak rzucić palenie, zapisać się do programu pomocy palącym, prowadzonego przez wykwalifikowany personel. Przy stoisku NFZ można było zasięgnąć informacji odnośnie ubezpieczenia zdrowotnego oraz złożyć wniosek o wyrobienie karty ZIP. Przy stoisku z poradnictwem dla amazonek każda zainteresowana pani mogła zapoznać się nowoczesnym protezami, które są dostępne na rynku, można było dobrać bieliznę czy perukę. W ramach stoisk udzielano również porad w zakresie pielęgnacji i ochrony skóry, porad kosmetycznych dla osób po leczeniu onkologicznym. Chętne osoby mogły w tym dniu bezpłatnie skorzystać z infrastruktury PARiS-a (basen, jacuzzi, siłownia, plac zabaw dla dzieci, grota solna oraz sauna), odbył się również instruktaż aktywności ruchowej dla różnych grup wiekowych oraz warsztaty nordic walking. W ramach upowszechniania tezy promującej aktywność fizyczną, odbył się pokaz tańca zespołu tanecznego Wiolinki z Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy. Na koniec imprezy pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy przeprowadził quiz prozdrowotny z nagrodami (książka aut. Aleksandra Wilanowskiego pt. „Nordic walking dla każdego”).

Impreza została zarejestrowana przez Telewizję Polską Oddział w Bydgoszczy, a następnie ukazała się krótka relacja z tego wydarzenia w Telewizji Regionalnej.

            W czasie akcji wykonano 24 badania mammograficzne, 4 badania cytologiczne, około 70 badań dermatoskopem oraz około 100 pobrań glukozy w surowicy krwi. W części rekreacyjnej około 150 osób skorzystało z basenu, 55 z siłowni oraz około 60 osób skorzystało z groty solnej.

Raport z 3 października 2015 roku – Dzień Otwarty w K-POW NFZ – Bydgoszcz, ul. Słowackiego 3

W dniu 3 października 2015 roku w  Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zorganizowany został Dzień Otwarty pod hasłem „NFZ bliżej pacjenta”.

W tym dniu wszyscy przybyli do siedziby Funduszu w Bydgoszczy mogli bezpłatnie wykonać:

 • badanie skóry za pomocą dermatoskopu pod kątem zmian nowotworowych,
 • badanie ciśnienia tętniczego krwi,
 • pomiar poziomu glukozy.

Dodatkowo:  

 • Pracownicy NFZ wyrabiali  kartę EKUZ, dostęp do ZIP, potwierdzali zlecenia na wyroby medyczne.
 • Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii w Bydgoszczy zorganizował  stoisko edukacyjno-informacyjne, gdzie udzielano informacji o programach profilaktycznych, nauki samobadania piersi na fantomie, wręczano materiały edukacyjne dotyczące badań profilaktycznych oraz zdrowego stylu życia.

W tym dniu przy stoisku WOK wyedukowano ok. 40 osób, wykonano 37 badań mammograficznych, ponad 80 badań skóry, pomiarów poziomu glukozy i ciśnienia tętniczego krwi dokonano u ponad 100 osób.                                 

Relację z imprezy otwartej wraz z wywiadami wyemitowano na antenie TVP Bydgoszcz.

Raport ze spotkania podsumowującego dla nauczycieli w ramach programu „Szkoła promująca zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem” 16 października 2015 rok

 

        Dnia 16 października 2015 roku odbyło się spotkanie podsumowujące realizację II edycji programu „Szkoła promująca zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem” w województwie kujawsko-pomorskim.

        Spotkanie podsumowujące poprzedziło szereg działań:

- konferencja dla nauczycieli oraz wybór nowych edukatorów w programie na  rok 2015 (22.05.2015r.)

- działania profilaktyczne i edukacyjne szkół w ramach programu (kwiecień-listopad 2015 r.),

- posiedzenie Komisji konkursowej w dniu 6.10.2015r. i wyłonienie laureatów w programie.

          Decyzją Komisji konkursowej laureatami zostali:

Certyfikat i tytuł „Szkoły promującej zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem” oraz:

           I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

           II miejsce – Gimnazjum nr 21 im. Tony’ego Halika w Toruniu 3

           III miejsce – Gimnazjum nr 38 Integracyjne w Bydgoszczy

Wyróżnienie i tytuł „Szkoły promującej zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem”:

           Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Henryka Sienkiewicza w Książkach

           Zespół Szkół nr 27 w Bydgoszczy

           Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r. w Świętosławiu

Lista szkół otrzymująca tytuł „Szkoły promującej zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem”:

1. Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Tytusa Maksymiliana Hubera w Bydgoszczy

2. Gimnazjum nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Chełmnie

3. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach

4. Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu Dobrzyniu

5. Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie

6. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmży

7. Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa sportowego w Bydgoszczy

8. Zespół Szkół nr 19, Szkoła Podstawowa nr 25 Integracyjna w Bydgoszczy

9. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu

10.  Zespół Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy

11. VIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

12. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w Chełmży

13. Gimnazjum im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich.

           Nauczyciele, którzy przybyli na konferencję przy stoisku WOK mogli pobrać materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące tez Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (ulotki, plakaty, Kodeksy Walki z Rakiem w wersji dla dzieci, dla młodzieży i w wersji dla dorosłych, Poradnik metodyczny dla nauczycieli).

         Konferencję zainaugurowano wystąpieniem dr n. med. Tomasza Mierzwy – Koordynatora Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów w woj. kujawsko-pomorskim, który wyraził swoją aprobatę dla podjętych nowych inicjatyw propagujących profilaktykę onkologiczną w szkołach oraz wskazał na potrzebę dalszej kontynuacji programu w województwie kujawsko-pomorskim.

               Na spotkaniu powitano przybyłych edukatorów i przedstawicieli szkół zarówno pierwszej edycji programu z 2014 roku jak i nowych, którzy przystąpili do programu „Szkoła promująca zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem” w roku 2015 oraz nastąpiły oficjalne wystąpienia gości. Następnie dr n. med. Tomasz Mierzwa podsumował II edycję programu  Szkoła promująca zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem. Konferencję swoim wykładem wzbogacił prof. dr hab. Roman Ossowski „Edukator zdrowia w szkole - wyzwania i nadzieje”.

Podczas konferencji wręczono certyfikaty, wyróżnienia i nagrody dla szkół oraz koordynatorów programu. Certyfikowanych oraz wyróżnionych laureatów nagrodzono książką aut. Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz  „Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Przewodnik dla edukatorów zdrowia” oraz pendrivami. Dodatkowo Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ufundowało nagrody. Pod koniec konferencji laureaci zaprezentowali wyróżnione programy z realizacji podjętych działań w swoich placówkach.

Każdy uczestnik mógł również wziąć udział w warsztatach medialnych: (telewizyjnych, radiowych i prasowych), prowadzonych przez doświadczonych ekspertów.

Warsztaty miały przygotować edukatorów do promocji medialnej realizowanych programów. W trakcie warsztatów dokonano rejestracji materiału telewizyjnego, który zostanie wykorzystany do przygotowanych felietonów telewizyjnych.

Wszyscy uczestnicy konferencji poparli ideę propagowania zdrowego stylu życia wśród młodzieży oraz wyrazili chęć kontynuowania działań w ramach programu.

Raport z konferencji „Festiwal Zdrowego Stylu Życia” – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 01.10.2015 roku

           Dnia 1 października 2015 roku na terenie campusu WSG  przy ulicy Garbary 2 odbyła się konferencja pt. ”Festiwal Zdrowego Stylu Życia”, poświęcona zdrowemu odżywianiu wśród dzieci i młodzieży. Oprócz wykładów odbył się również pokaz zdrowego gotowania - zdrowe technologie żywieniowe w szkole.

          W związku z tą imprezą Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii w Bydgoszczy został zaproszony przez przedstawicieli Uczelni do współpracy. W ramach promocji zdrowia, propagowania badań profilaktycznych oraz  szerzenia profilaktyki onkologicznej Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii wystawił stoisko informacyjno-edukacyjne.

W ramach akcji:

- pracownik WOK-u udzielał informacji na temat profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych, odpowiadał na wszelkie nurtujące pytania zainteresowanych osób,

- pracownik WOK-u rozdawał ulotki propagujące tezy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz Europejskie Kodeksy Walki z Rakiem dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych,

- przy stoisku prowadzono instruktaż samobadania piersi na fantomie.

               

              

Raport ze spotkania samorządowego Urząd Miejski w Koronowie - 25.09.2015 rok

 

        Dnia 25 września 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy Placu Zwycięstwa odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie zorganizował Burmistrz Miasta Koronowo. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel SP ZOZ w Koronowie, przedstawiciel jednostki służby zdrowia Tamed NZOZ Koronowo, panie z MGOPS w Koronowie, panie z Gminnej Rady Kobiet z Koronowa, przedstawiciel ZOZ z Gruty oraz pracownik Urzędu Miejskiego w Koronowie. Na początku spotkania dr n. med. Tomasz Mierzwa zapoznał przybyłych na spotkanie słuchaczy z realizacją programów profilaktycznych mammograficznym i cytologicznym w Mieście i Gminie Koronowo. Po omówieniu przez doktora Tomasza Mierzwę problemu niskiej zgłaszalności do badań z miasta i gminy Koronowo wywiązała się dyskusja, wspólnie zastanawiano się jak dotrzeć do tych najbardziej „opornych” pań i zachęcić je do wykonania badań profilaktycznych. Przybyli na spotkanie goście zaproponowali pomoc przy umieszczeniu informacji o badaniach profilaktycznych w prasie regionalnej, mają się pojawić informacje o badaniach profilaktycznych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koronowie, będą informacje przekazywane przez księży w parafiach, ulotki, plakaty, nasilenie edukacji szkolnej wśród młodzieży lokalnych szkół, zintensyfikowanie działań pracowników socjalnych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie w propagowanie informacji o badaniach wśród swoich podopiecznych, zaangażowanie sołtysów z Gminy Koronowo w przekazywanie informacji o postoju cytomammobusu wśród mieszkanek wsi i możliwość wykonania badań profilaktycznych. Wszyscy razem zobowiązali się informować Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Bydgoszczy o wszelkich odbywających się imprezach otwartych, plenerowych w Koronowie i okolicach, celem usytuowania stoiska informacyjno-edukacyjnego WOK podczas takich akcji.

        W ramach propagowania badań profilaktycznych przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego zostawili plakaty, kalendarzyki menstruacyjne oraz ulotki informacyjno-edukacyjne celem dalszego ich rozdystrybuowania.

Dzień Otwarty Akademii Walki z Rakiem -12 września 2015 rok, - Rynek Staromiejski, Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego

Dnia 12 września 2015 roku Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii w Bydgoszczy zorganizował stoisko informacyjno-edukacyjne Rynku Staromiejskim w Toruniu przy okazji Dnia Otwartego Akademii Walki z Rakiem.

Oficjalne rozpoczęcie imprezy odbyło się na Dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego z udziałem władz miasta Torunia. W tym czasie nastąpiło otwarcie stoisk informacyjnych (WOK w Bydgoszczy, NFZ, pracownicy AWzR: dietetyk, fizjoterapeuta, psychoonkolog, arteterapeuta, kosmetolog).

Na scenie przy deptaku odbyły się wykłady specjalistów dotyczące: profilaktyki raka wygłoszone przez pracowników WOK w Bydgoszczy, oferty AWzR, pracowników AWzR (psychoonkolog, dietetyk, fizjoterapeuta, arteterapeuta, kosmetolog).

Kolejnymi punktami programu były happening „Taniec w kręgu”- wyraz solidarności z osobami chorymi onkologicznie oraz „List do nieba” – puszczanie balonów napełnionych helem wraz z „wiadomościami do nieba”- podziękowaniami, prośbami, listami do tych, którzy odeszli i akcja „Zaśmiejmy Raka”- joga śmiechem dla osób zebranych na Rynku.

Na dziedzińcu Ratusza można było podziwiać wystawę prac Anety Wojtasik pt. „BARWOtwór” oraz wystawę rzeźb Stanisława SDG „Zawsze kobieta”.

Happening odbył się równocześnie w 12 miastach, w których znajdują się filie Akademii Walki z Rakiem.

W ramach akcji:

pracownik WOK-u wygłosił wykład na scenie przy deptaku, udzielał wszystkim zainteresowanym informacji na temat profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych, wskazywał adresy placówek, gdzie można wykonać badania profilaktyczne w Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim, prowadził indywidualne instruktaże samobadania piersi na fantomie, odpowiadał na pytania dotyczące tematyki profilaktyki onkologicznej, propagował tezy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Rozdawane były ulotki informacyjno-edukacyjne, Europejskie Kodeksy Walki z Rakiem dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych.

Przeedukowanych zostało ok. 200 osób. Odwiedzający stoisko otrzymywali materiały informacyjne oraz egzemplarze Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

W trakcie akcji przy stoisku WOK wydano około 30 ulotek profilaktycznych w tym dotyczących szkodliwości palenia oraz 20 egzemplarzy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem zarówno dla młodzieży jak i dla dzieci. 

Familijne Targowisko Różności i Umiejętności „Od brzuszka do szkolnego fartuszka” Bydgoszcz, 6 września 2015 roku

W dniu 06.09.2015 zorganizowano Familijne Targowisko Różności i Umiejętności „Od brzuszka do szkolnego fartuszka” pod Honorowym Patronatem m. in. Miasta Bydgoszczy. 

Podczas imprezy pracownik WOK informował na temat bezpłatnych badań profilaktycznych oraz zdrowego stylu życia. Poza tym:

- rozdawano materiały edukacyjne: ulotki, Europejskie Kodeksy  Walki z Rakiem;
- informowano o realizatorach wykonujących badania profilaktyczne;
- przeprowadzano instruktaż samobadania piersi;
- udzielono wywiadu na scenie dotyczącego profilaktyki onkologicznej;

- udzielano odpowiedzi na pytania zainteresowanych pań i panów;

Poza tym na imprezie były:

 • Pokazy wystawców
 • Animacje dla dzieci i rodzinne
 • Głośne czytanie dzieciom
 • Stoiska z akcesoriami i materiałami związanymi z tematyką familijną, dziecięcą
 • Konsultacje ze specjalistami z danych dziedzin
 • Specjalna strefa „karmienia piersią”
 • Pokazy tematyczne z zakresu rozwoju dziecka
 • Porady  specjalistów ze szkoły rodzenia dla przyszłych rodziców
 • Warsztaty dla dzieci z różnej tematyki
 • Pokazy fryzur jedynego w Bydgoszczy,niepowtarzalnego salonu fryzjerskiego dla dzieci
 • BuggyGym – fitness dla mam
 • Face Painting
 • Konkursy

 Podczas trwania imprezy wydano ok. 40 ulotek "Badam się mam pewność", 21 ulotek Programu PN i 35 egzemplarzy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem dla dzieci i młodzieży.

Sprawozdanie z festynu „Dziękczynienie w Rodzinie” Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 5 września 2015 r., Toruń

W dniu 5 września 2015 r. usytuowano stoisko edukacyjno-informacyjne WOK wraz z cytomammobusem. W ramach festynu promowano profilaktykę onkologiczną oraz wykonywano profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne. Przy stoisku edukacyjnym uczestnicy mieli możliwość uzyskania informacji na temat badań profilaktycznych w programie, odbywał się również instruktaż samobadania piersi na fantomie oraz zachęcano do prowadzenia zdrowego stylu życia w nawiązaniu do tez Europejskiego kodeksu walki z rakiem. Dokonano dystrybucji ulotek (320 zestawów) oraz 340 egzemplarzy Europejskiego kodeksu walki z rakiem. W ramach festynu dr n.med. Tomasz Mierzwa przeprowadził 2 wykłady.

Ogólnie, przy stosiku edukacyjno-informacyjnym przeedukowano 77 osób oraz wykonano 50 badań mammograficznych i 20 badań cytologicznych. 

W ramach imprezy otwartej „BABIE LATO 2015” zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, która  odbyła się  dnia 29 sierpnia 2015 roku, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii w Bydgoszczy wystawił stoisko informacyjno - edukacyjne dotyczące bezpłatnych badań profilaktycznych dla kobiet. W 17 Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów zaprezentowało się ponad 140 twórców. Można było obejrzeć hafty regionalne, malarstwo, rzeźbę, pamiątkarstwo oraz dziewiarstwo. Artystami byli przede wszystkim słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz twórcy indywidualni współpracujący z różnymi instytucjami. Całą imprezę umilały występy zespołów folklorystycznych z Kujaw i Krajny. Przegląd był doskonałą promocją miasta Bydgoszczy, stąd też wizyta pracownika WOK w tym miejscu. Partnerem imprezy było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy.

W ramach akcji:

- pracownik WOK-u udzielał informacji na temat profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych, wskazywał adresy placówek wraz z telefonami kontaktowymi, gdzie można wykonać badania profilaktyczne, odpowiadał na wszelkie nurtujące pytania zainteresowanych osób,

- przy stoisku prowadzono instruktaż samobadania piersi na fantomie,

- rozdawano ulotki informacyjno-edukacyjne, Europejskie Kodeksy Walki z Rakiem dla dzieci i dla młodzieży.

               

              W trakcie akcji plenerowej przy stoisku WOK wydano 38 kompletów ulotek informacyjnych wraz z egzemplarzem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem dla dzieci. Znaczną część ulotek i kodeksów rozdystrybuowano na terenie ulicy Mostowej/Grodzkiej oraz przy Amfiteatrze przed Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy, gdzie odbywała się impreza.

„Dni Mroczy” 16 sierpnia 2015 r.

W dniu 16 sierpnia 2015 r., na zaproszenie władz samorządowych Mroczy, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący usytuował stoisko edukacyjno-informacyjne, na którym mieszkańcy Mroczy i okolic mieli możliwość uzyskania informacji na temat badań profilaktycznych oraz zdrowego stylu życia w nawiązaniu do tez Europejskiego kodeksu walki z rakiem.

Zainteresowane osoby mogły również skorzystać z instruktażu samobadania piersi na fantomie oraz uzyskać informację o realizatorach. Na scenie kilkakrotnie zapowiedziano bytność WOK-u. Dokonano dystrybucji zestawów edukacyjnych (ulotek, kodeksów, kalendarzyków).

Z edukacji przy stoisku oraz instruktażu samobadania piersi skorzystało 35 osób. 

„366 maratonów w 366 dni”

Dnia 15 sierpnia 2015 roku Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii w Bydgoszczy zorganizował stoisko informacyjno-edukacyjne na terenie boiska w miejscowości Witunia.

Impreza pt. „366 maratonów w 366 dni” była zorganizowana z okazji bicia rekordu Guinessa przez Ryszarda Kałaczyńskiego. Celem jej było także propagowanie biegania, jako jednego z zachowań prozdrowotnych zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Poza maratonem, w którym udział wzięli zainteresowani biegacze odbyły się pokazy sportowe tj. podnoszenie ciężarów, karate, zumba, rzut piłką lekarską, edukacja udzielania pierwszej pomocy.

W ramach akcji:

- pracownik WOK-u udzielał wszystkim zainteresowanym przybywającym do stoiska informacji na temat zachowań prozdrowotnych, szkodliwości palenia, roli profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych, wskazywał adresy placówek, gdzie można wykonać badania profilaktyczne w okolicy i woj. kujawsko-pomorskim,

- prowadził indywidualne instruktaże samobadania piersi na fantomie,

- odpowiadał na pytania dotyczące tematyki profilaktyki onkologicznej,

- rozdawał ulotki informacyjno-edukacyjne, Europejskie Kodeksy Walki z Rakiem dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych.

Przeedukowanych zostało ponad 20 osób. Każdy odwiedzający stoisko otrzymał ulotki informacyjne oraz egzemplarz Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

   W trakcie akcji przy stoisku WOK wydano około 30 kompletów ulotek profilaktycznych w tym dotyczących szkodliwości palenia, diecie, skórze wraz z egzemplarzem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem zarówno dla młodzieży jak i dla dzieci. Dużą część ulotek i kodeksów pozostawiono do dystrybucji w tutejszej przychodni zdrowia.

            

Raport z imprezy Mistrzostwa Polski w Nordic Walking Żołędowo, 8 sierpnia 2015 r.

W dniu 8 sierpnia 2015 r. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z Osielska, wspólnie z Polską Federacją Nordic Walking, zorganizował Mistrzostwa Polski/Puchar Polski w Nordic Walking. Na akcji usytuowano m.in. stoisko edukacyjno informacyjne Centrum Onkologii w Bydgoszczy, na którym promowano zdrowy styl życia, dystrybuowano materiały edukacyjne (ulotki i kodeksy), zachęcano do badań skóry dermatoskopem (dr Jolanta Maciejewska) oraz zachęcano do zdrowego odżywiania (stoisko z owocami). Chętni mogli również skorzystać z instruktażu samobadania piersi na fantomie. Wielokrotne zapowiedzi o bytności Centrum Onkologii w Bydgoszczy ze sceny wraz z zaproszeniem do skorzystania z edukacji oraz badania skóry w trakcie imprezy. Akcja nagłośniona medialnie - relacja z imprezy w TVP Oddział Bydgoszcz w „Wiadomościach sportowych”. Z imprezy zaplanowano również nagranie oraz emisję odcinka programu „Wyprzedzić chorobę”. Relacja z imprezy będzie utrzymana w trzech formułach:

- „Chodzę, biegam, więc jestem”,

- „5 razy dziennie warzywa i owoce”

- czynniki ryzyka i wczesne objawy nowotworów złośliwych skóry, w szczególności czerniaka

 złośliwego i odwoływać się będzie do tez Europejskiego kodeksu walki z rakiem poprzez szczególne uwzględnienie: aspektu sportowego i aktywności ruchowej, właściwego odżywiania oraz ochrony skóry przed nadmierną ekspozycją na promienie słoneczne.

Zaplanowano łącznie 3 emisje programu w Telewizji Polskiej Oddział w Bydgoszczy oraz jedną powtórkę z relacji w TV Regionalnej o zasięgu ogólnopolskim.

            W akcji uczestniczyło ok. 600 osób, przy stoisku edukacyjnym – 86 osób, z badan skóry dermatoskopem skorzystały 52 osoby. 

W dniu 18 lipca 2015 r., na Rybim Rynku w Bydgoszczy, nieopodal Barki Lemara, usytuowano stoisko edukacyjno-informacyjne WOK oraz cytomammobus. Nieopodal usytuowano również stoisko Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Bydgoszczy. W ramach stanowisk: porady zdrowotne, instruktaż samobadania piersi (27 osób), konkursy z nagrodami. Przekazano również zestawy ulotek i egzemplarzy Europejskiego kodeksu walki z rakiem.

Akcję nagłośniono medialnie w zapowiedziach TV Oddział w Bydgoszczy. Ponadto, odbyła się relacja bezpośrednia z imprezy w formie rozmowy eksperckiej (dr n. med. Tomasz Mierzwa) i bezpośredniej zachęty do wykonywania badań profilaktycznych oraz informacja o akcji w „Zbliżeniach”.

W ramach nagłośnienia działań medialnych w sezonie letnim zaplanowano dodatkowo 5 rozmów eksperckich w programie „Region Pełen Lata” w ramach Letniego Ogrodu TV Oddział Bydgoszcz w dniach: 25.07., 01.08., 08.08., 22.08. oraz w Chmielnikach (15.08.) i Inowrocławiu (29.08.).

               W ramach imprezy odbyły się liczne atrakcje: wykonywanie rękodzieł, grupa rekonstrukcyjna, antykwariusze, przebieralnie z epoki, koncert zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie”, wernisaż, koncert poezji śpiewanej i wiele innych.

               W dniu akcji wykonano 15 badań mammograficznych i 5 cytologicznych.

Dodatkowe informacje