W ramach imprezy otwartej „Jarmark z królewną Anną” zorganizowanej przez Urząd Miejski w Brodnicy, który się odbył dnia 26 lipca 2015 roku, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii w Bydgoszczy wystawił stoisko informacyjno - edukacyjne dotyczące bezpłatnych badań profilaktycznych dla kobiet. Podczas Jarmarku promowano również zdrową żywność ekologiczną, zdrowy styl życia, odbywały się badania poziomu cukru we krwi, wykonywano pomiary poziomu ciśnienia tętniczego oraz badania poziomu cholesterolu w tzw. „Miasteczku Medycznym”. Impreza odbyła się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

            

W ramach akcji:

- pracownik WOK-u udzielał informacji na temat profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych, wskazywał adresy placówek wraz z telefonami kontaktowymi, gdzie można wykonać badania profilaktyczne, odpowiadał na wszelkie nurtujące pytania zainteresowanych osób,

- przy stoisku prowadzono instruktaż samobadania piersi na fantomie,

- rozdawano ulotki informacyjno-edukacyjne, Europejskie Kodeksy Walki z Rakiem dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych,

- w usytuowanym nieopodal mammobusie zainteresowane badaniami panie w czasie pikniku mogły wykonać profilaktyczną mammografię.

            

               W trakcie akcji plenerowej przy stoisku WOK wydano 50 kompletów ulotek informacyjnych wraz z egzemplarzem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem dla osób dorosłych, dla młodzieży jak i dla dzieci. Dużą część ulotek i kodeksów rozdystrybuowano na terenie parku przy Pałacu Anny Wazówny, gdzie odbywała się impreza. W trakcie jarmarku w mammobusie wykonano 49 profilaktycznych badań mammograficznych.

Raport ze spotkania samorządowego w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza - 19.06.2015 rok

Dnia 19 czerwca 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza pan Leszek Klesiński zorganizował w Urzędzie Miasta i Gminy przy ulicy Plac 1 Maja 20, spotkanie mające na celu zintensyfikowanie działalności różnych sił społecznych z terenu Mroczy na rzecz zwiększenia zgłaszalności kobiet do profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy udział wzięli: przedstawiciel Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy, przedstawiciel Warsztatów Terapii Zajęciowej, przedstawiciel NZOZ AVICENNA z Mroczy, NZOZ AMICUS, przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich z Mroczy oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

          Podczas spotkania doktor Tomasz Mierzwa przedstawił problem niskiej zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych mammograficznych i cytologicznych z miasta i gminy Mrocza, zaapelował do gości o wspólne zintensyfikowanie działalności różnych sił społecznych na rzecz profilaktyki onkologicznej na terenie Mrocza. Dyskutowano również o tym jakie wspólne działania promocyjne podjąć, aby poprawić zgłaszalność kobiet do badań profilaktycznych z Mroczy, jak i całego powiatu nakielskiego. Kierownik MGOPS w Mroczy pani Renata Bolka opowiedziała jak wygląda kontakt pracowników MGOPS z podopiecznymi ośrodka, w czym tkwi problem braku chętnych do badań. Wynika to z braku publicznej i prywatnej komunikacji, którą podopieczni mogliby dotrzeć do cytomammobusu bądź do stacjonarnej placówki. Również aspekt ekonomiczny odgrywa ważną rolę w dotarciu na badanie z odległych miejscowości. W zawiązku z tym kierownik MGOPS w Mroczy obiecała, że jej pracownicy będą rozmawiać ze swoimi podopiecznymi w codziennych kontaktach na tematy badań profilaktycznych oraz będą wręczać ulotki informacyjno-edukacyjne.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich obiecały zorganizować wykład edukacyjny dla swoich członków oraz pozostałych mieszkańców.

             Doktor Mierzwa przypomniał przedstawicielowi NZOZ AVICENNA z Mroczy o wprowadzaniu profilaktycznych badań cytologicznych do SIMP, gdyż placówka ta od kilku lat nie wykonuje badań w programie.

Doktor przedstawił też zasady nowego programu dla położnych POZ.

               Zebrani na spotkaniu goście podpowiedzieli zgodnie, że dobrą formą propagowania profilaktyki onkologicznej na terenie Mroczy byłaby organizacja wykładów edukacyjnych dla młodzieży ze szkół, zaangażowanie pań z Koła Gospodyń Wiejskich, sołtysów wsi do rozpowszechniania profilaktyki onkologicznej oraz wykorzystanie wszelkich imprez plenerowych do usytuowania cytomammobusu bądź stoiska informacyjno-edukacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego.

Podczas spotkania ustalono główne zadania zespołu tj.:

1. Organizacja grup wyjazdowych osób na badania mammograficzne i cytologiczne do Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

2. Nasilenie działań promocyjnych:

- informacje o badaniach na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy;

- informacje o badaniach profilaktycznych w Radio Nakło;

- informacje przekazywane przez księży w parafiach;

- ulotki, plakaty.

3. Nasilenie edukacji szkolnej wśród młodzieży lokalnych szkół.

4. Zintensyfikowanie działań pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy w propagowanie informacji o badaniach wśród swoich podopiecznych.

5. Zaangażowanie kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich oraz sołtysów z Miasta i Gminy Mrocza w przekazywanie informacji o badaniach profilaktycznych, informacji o ewentualnym postoju cytomammobusu wśród mieszkanek wsi i możliwość wykonania badań profilaktycznych;

6. Usytuowanie stoiska informacyjno-edukacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego z Bydgoszczy podczas imprezy „Dni Mroczy” w dniach 15-16 sierpnia 2015 roku;

7. Ustalono postój cytomammobusu Centrum Onkologii z Bydgoszczy na dzień 22 września 2015 roku przy Domu Kultury w Mroczy. Tego samego dnia wraz z postojem cytomammobusu w Domu Kultury miałyby odbywać się wykłady edukacyjne dla mieszkańców Mroczy i mieszkańców okolicznych miejscowości.

             Przedstawiciele miasta i gminy jednogłośnie poparli ideę propagowania profilaktyki onkologicznej wśród kobiet regionu Mroczy, zobowiązali się współpracować w zakresie przekazywania informacji o badaniach profilaktycznych mieszkankom gminy i wsi, zobowiązali się informować Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Bydgoszczy o wszelkich odbywających się imprezach otwartych, plenerowych w Mroczy i okolicach, celem usytuowania stoiska informacyjno-edukacyjnego WOK podczas takich akcji

             W ramach propagowania badań profilaktycznych przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego zostawili plakaty, kalendarzyki menstruacyjne oraz ulotki informacyjno-edukacyjne celem dalszego ich rozdystrybuowania.

Raport ze spotkania samorządowego Urząd Miasta i Gminy Więcbork - 19.06.2015 rok

Dnia 19 czerwca 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Więcbork pan Waldemar Kuszewski zorganizował w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku przy ulicy Pocztowej 2 , spotkanie mające na celu zintensyfikowanie działalności różnych sił społecznych z terenu Więcborka na rzecz zwiększenia zgłaszalności kobiet do profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy udział wzięli: Burmistrz Więcborka pan Waldemar Kuszewski, przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, przedstawiciel NZOZ PROVITA w Więcborku, przedstawiciel Szpitala Powiatowego w Więcborku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Więcborku.

          Podczas spotkania doktor Tomasz Mierzwa przedstawił problem niskiej zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych mammograficznych i cytologicznych z miasta i gminy Więcbork, zaapelował do gości o wspólne zintensyfikowanie działalności różnych sił społecznych na rzecz profilaktyki onkologicznej na terenie Więcborka. Dyskutowano również o tym jakie wspólne działania promocyjne podjąć, aby poprawić zgłaszalność kobiet do badań profilaktycznych z Więcborka, jak i całego powiatu sępoleńskiego. Pan Tomasz Siekierka przedstawiciel MGOPS w Więcborku opowiedział jak wygląda kontakt pracowników MGOPS z podopiecznymi ośrodka mając 600 rodzin pod opieką. Obiecał pomoc w propagowaniu profilaktyki onkologicznej wśród swoich podopiecznych. Pracownicy MGOPS będą rozmawiać ze swoimi podopiecznymi w codziennych kontaktach na tematy badań profilaktycznych oraz będą wręczać ulotki informacyjno-edukacyjne. Przedstawiciel Szpitala Powiatowego położna pani Dorota Nowak opowiedziała jak wygląda w jej placówce realizacja programu profilaktycznego raka szyjki macicy – informacje są przekazywanie bezpośrednio pacjentce, na etapie zwykłej rejestracji panie informowane są o możliwości skorzystania z profilaktycznej cytologii, w Szpitalu rozwieszone są plakaty informacyjne oraz wyłożone ulotki i broszurki informacyjne.

Następnie głos zabrał dyrektor NZOZ PROWITA z Więcborka pan Tomasz Mesjasz, który przedstawił działalność swojego ośrodka. Zobowiązał się zatrudnić położną POZ, która miałaby wykonywać profilaktyczną cytologię w oparciu o nowy program przygotowany przez NFZ dla położnych POZ żeby skrócić czas oczekiwania pacjentek na wykonanie cytologii profilaktycznej. Podkreślił też fakt sprawdzania na etapie zwykłej rejestracji danych pań i informowanie ich o możliwości skorzystania z profilaktycznej cytologii. Doktor Tomasz Mierzwa przypomniał realizatorom o generacji zaproszeń na badania profilaktyczne w systemie SIMP w roku 2015.

Burmistrz Więcborka obiecał współpracę z zakładami pracy z terenu Więcborka, celem przeprowadzenia wykładów edukacyjnych dla pracowników, zobowiązał się również do współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich z gminy Więcbork-panie miałyby rozpowszechniać informacje o badaniach po terenie gminy Więcbork.

               Zebrani na spotkaniu goście podpowiedzieli zgodnie, że dobrą formą propagowania profilaktyki onkologicznej na terenie Więcborka byłaby organizacja wykładów edukacyjnych dla młodzieży ze szkół, zaangażowanie, sołtysów wsi do rozpowszechniania profilaktyki onkologicznej oraz wykorzystanie wszelkich imprez plenerowych do usytuowania cytomammobusu bądź stoiska informacyjno-edukacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego.

Podczas spotkania ustalono główne zadania zespołu tj.:

1. Nasilenie działań promocyjnych:

- informacje o badaniach na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Więcbork oraz innych portalach internetowych;

- informacje o badaniach profilaktycznych w Radio Weekend;

- zamieszczenie informacji o profilaktycznych badaniach cytologicznych i mammograficznych w gazecie lokalnej „Wiadomości Krajeńskie”;

- informacje przekazywane przez księży w parafiach;

- ulotki, plakaty.

2. Nasilenie edukacji szkolnej wśród młodzieży lokalnych szkół.

3. Zintensyfikowanie działań pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku w propagowanie informacji o badaniach wśród swoich podopiecznych.

4. Zaangażowanie kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich oraz sołtysów z Miasta i Gminy Więcbork w przekazywanie informacji o badaniach profilaktycznych, informacji o ewentualnym postoju cytomammobusu wśród mieszkanek wsi i możliwość wykonania badań profilaktycznych;

5. Usytuowanie stoiska informacyjno-edukacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego z Bydgoszczy podczas imprezy „Bieg maratończyka” w dniu 15 sierpnia 2015 roku;

6. Ustalono postój cytomammobusu Centrum Onkologii z Bydgoszczy w dniach 24-25 września 2015 roku przy Ośrodku Zdrowia w Więcborku.

             Przedstawiciele miasta i gminy jednogłośnie poparli ideę propagowania profilaktyki onkologicznej wśród kobiet regionu Więcborka, zobowiązali się współpracować w zakresie przekazywania informacji o badaniach profilaktycznych mieszkankom gminy i wsi, zobowiązali się informować Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Bydgoszczy o wszelkich odbywających się imprezach otwartych, plenerowych w Więcborku i okolicach, celem usytuowania stoiska informacyjno-edukacyjnego WOK podczas takich akcji

             W ramach propagowania badań profilaktycznych przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego zostawili plakaty, kalendarzyki menstruacyjne oraz ulotki informacyjno-edukacyjne celem dalszego ich rozdystrybuowania.

            W dniu 14 czerwca 2015 roku Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii w Bydgoszczy na zaproszenie Międzynarodowej Szkoły Podstawowej SOKRATES oraz Pierwszego Zespołu Szkół Prywatnych z Bydgoszczy w ramach promocji zdrowia, propagowania badań profilaktycznych oraz szerzenia profilaktyki onkologicznej uczestniczył w imprezie familijnej dla mieszkańców Bydgoszczy „Piknik – festiwal RAZEM”. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Bydgoszcz Pan Rafał Bruski, patroni medialni to: bydgoski oddział Telewizji Polskiej oraz Express Bydgoski. Impreza odbyła się na terenach zielonych okalających Hale Sportowe „Łuczniczka” i „Artego Arena”.

             W ramach promocji zdrowego stylu życia na rynku Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii wystawił stoisko informacyjno-edukacyjne.

W ramach akcji:

- pracownik WOK-u udzielał informacji na temat profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych, wskazywał adresy placówek wraz z telefonami kontaktowymi, gdzie można wykonać badania profilaktyczne, odpowiadał na wszelkie nurtujące pytania zainteresowanych osób,

- przy stoisku prowadzono instruktaż samobadania piersi na fantomie,

- rozdawano ulotki informacyjno-edukacyjne, Europejskie Kodeksy Walki z Rakiem dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych.

             W programie imprezy między innymi było: naukowe „czary-mary” dla dzieci, warsztaty z zumby i hip-hopu, tresura psów, stylizacja fryzur dla dzieci, przejażdżka kucykiem, pokaz kompozycji florystycznych, walki karate, show skuterów wodnych na Brdzie, prezentacja karetki pogotowia ratunkowego. Wypoczywającym czas umilała orkiestra CAMPANELLA, a dorośli mogli sprawdzić stan swojego zdrowia w Zielonej Przychodni, a także skorzystać z porady prawnika oraz wielu innych atrakcji.

             W trakcie akcji plenerowej wydano około 45 kompletów ulotek profilaktycznych wraz z egzemplarzem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem zarówno dla młodzieży jak i dla dzieci. Dużą część ulotek i kodeksów rozdystrybuowano w trakcie imprezy na terenie samego pikniku (tereny zielone okalające Hale Sportowe „Łuczniczka” i „Artego Arena” w Bydgoszczy).

Raport z Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 28 maja 2015 roku

Dnia 28 maja 2015 roku Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii w Bydgoszczy zorganizował stoisko informacyjno-edukacyjne na terenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy przy ulicy Kujawskiej 4.

Impreza pt. „Światowy dzień bez tytoniu” była wpisana w cykl akcji Akademia Zdrowego Życia. Celem jej było propagowanie zachowań prozdrowotnych zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, edukacja dotycząca szkodliwości palenia oraz uświadomienie roli badań profilaktycznych w zapobieganiu i skutecznym leczeniu nowotworów.

W ramach akcji:

- pracownik WOK-u udzielał wszystkim zainteresowanym klientom przybywającym do oddziału i pracownikom SANEPIDU informacji na temat szkodliwości palenia, roli profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych, wskazywał adresy placówek, gdzie można wykonać badania profilaktyczne w Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim,

- prowadził indywidualne instruktaże samobadania piersi na fantomie,

- odpowiadał na pytania dotyczące tematyki profilaktyki onkologicznej,

- rozdawał ulotki informacyjno-edukacyjne, Europejskie Kodeksy Walki z Rakiem dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych.

Przeedukowanych zostało 67 osób. Każdy odwiedzający stoisko otrzymał komplet ulotek informacyjnych oraz egzemplarz Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

   W trakcie akcji przy stoisku WOK wydano około 50 kompletów ulotek profilaktycznych w tym dotyczących szkodliwości palenia wraz z egzemplarzem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem zarówno dla młodzieży jak i dla dzieci. Dużą część ulotek i kodeksów pozostawiono do dystrybucji między klientów Stacji.

29 maja 2015 r., na Rynku w Nakle n/Notecią, w ramach cyklu akcji pod hasłem „CZAS NA TWOJE ZDROWIE”, wspólnie z SANEPID-em oraz Stowarzyszeniem SALUS HOMINI, usytuowano stoiska edukacyjno -informacyjne oraz cytomammobus; udzielono wywiadu o akcji w Radio Nakielskim.

W ramach akcji:

           

rozdawano zestawy edukacyjne (ulotki profilaktyczne oraz egzemplarze Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem),

udzielano informacji dotyczących szkodliwości palenia papierosów,

odpowiadano na nurtujące pytania zainteresowanych osób,

instruktaż samobadania piersi na fantomie (33 osoby),

ogółem wykonano 18 badań mammograficznych oraz 14 cytologii. 

 

W dniu 23 maja 2015 r. z okazji Dnia Matki oraz Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem zorganizowano Dzień otwarty pod patronatem Telewizji Polskiej SA Oddział w Bydgoszczy; akcja promowała profilaktykę onkologiczną; wykonywano profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne; jak również, w ramach programu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy - badanie markera PSA u mężczyzn od 40 r.ż, będących mieszkańcami m. Bydgoszczy. Podczas akcji przeprowadzono szereg działań promujących tezy Europejskiego kodeksu walki z rakiem. Przy stoisku edukacyjnym uczestnicy mieli możliwość uzyskania informacji na temat badań profilaktycznych, odbywał się również instruktaż samobadania piersi na fantomach; podczas festynu można było wykonać pomiar glukozy w surowicy krwi, BMI oraz pomiar składu ciała. W ramach warsztatów zdrowego odżywiania odbyły się kulinarne pokazy uwzględniające przygotowanie potraw zgodnie z piramidą zdrowego żywienia. Chętne osoby mogły bezpłatnie skorzystać z infrastruktury PARIS-a (basen, grota solna), odbył się również instruktaż aktywności ruchowej dla różnych grup wiekowych (dr Diana Łożyńska -Podhrebelna). W ramach upowszechniania tezy o aktywności ruchowej, odbył się pokaz tańca towarzyskiego oraz zumby (Studio Tańca Bailamos), a także warsztaty antystresowe. W ramach stoisk udzielano porad w zakresie pielęgnacji i ochrony skóry, porad kosmetycznych dla osób po leczeniu onkologicznym oraz perukarsko-bieliźniarskich. Ponadto, w ramach stoiska Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w nawiązaniu do tez Europejskiego kodeksu walki z rakiem, udzielano porad dotyczących palenia papierosów, picia alkoholu i innych. W ramach stoiska odbył się quiz z nagrodami. Imprezę uświetnił występ Zespołu Teatralno-Kabaretowego „Galimatias z Bydgoszczy, jak również pojawiły się dodatkowe atrakcje mające na celu zwiększenie uczestnictwa: warsztaty monotypii organizowane przez Miejskie Centrum Kultury. Wśród osób biorących udział w akcji, odbyła się loteria z nagrodami.

Ogólnie, w ramach akcji wykonano 14 badań mammograficznych, 6 badań cytologicznych, 55 badań PSA, 110 pobrań glukozy w surowicy krwi. Z instruktażu samobadania piersi natomiast skorzystało 128 osób. Z pomiaru składu ciała oraz BMI skorzystało ok. 90 osób. W części rekreacyjnej ok. 70 osób skorzystało z basenu oraz ok. 60 osób z groty solnej.

 

           W dniu 10 maja 2015 roku Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii w Bydgoszczy uczestniczył w imprezie plenerowej „LATO NA WSI” w ramach Targów Turystyczno-Ogrodniczych w Minikowie. Do udziału w tej akcji Wojewódzki Ośrodek Koordynujący został zaproszony przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z Nakła nad Notecią. Targi Turystyczno-Ogrodnicze „Lato na Wsi” w Minikowie są imprezą wielotematyczną, o charakterze edukacyjno-promocyjnym, od lat cieszą się dużym zainteresowaniem wystawców i zwiedzających, stąd też targi były doskonałą okazją do wystawienia stoiska informacyjno-edukacyjnego przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący. Honorowy patronat nad targami objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pan Piotr Całbecki i Wojewoda Kujawsko-Pomorski pani Ewa Mes.

             W ramach promocji zdrowego stylu życia na terenie targów wystawienniczych Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii wystawił stoisko informacyjno-edukacyjne. Podczas akcji pracownik WOK-u udzielał informacji na temat profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych, wskazywał adresy placówek wraz z telefonami kontaktowymi, gdzie można wykonać badania profilaktyczne, odpowiadał na wszelkie nurtujące pytania zainteresowanych osób. W trakcie akcji plenerowej wszystkie chętne osoby mogły nauczyć się samobadania piersi, taki instruktaż przeprowadzał na fantomie pracownik WOK-u. Każda osoba, która przybyła do stoiska otrzymała komplet ulotek informacyjnych oraz egzemplarz Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

             W trakcie akcji plenerowej przy stoisku WOK wydano około 40 kompletów ulotek profilaktycznych wraz z egzemplarzem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem zarówno dla młodzieży jak i dla dzieci. Dużą część ulotek i kodeksów rozdystrybuowano w trakcie imprezy na terenie targów.

Raport ze spotkania samorządowego – Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim 8.05.2015 rok

Dnia 8 maja 2015 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Tadeusza Kościuszki 11, odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące realizacji Programów profilaktyki onkologicznej kobiet miasta Sępólno Krajeńskie i powiatu sępoleńskiego. Miasto Sępólno Krajeńskie i powiat sępoleński charakteryzują niskie wskaźniki objęcia badaniami profilaktycznymi populacji zamieszkałych tam kobiet, stąd też wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy w tym miejscu. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele realizatorów Programu profilaktycznego raka szyjki macicy w Sępólnie Krajeńskim tj. NZOZ Centrum Medyczne ”SPAMED”, NZOZ „ZDROWIE”, przedstawiciel NZOZ „Doktor” w Sępólnie Krajeńskim, przedstawiciele PCPR i OPS w Sępólnie Krajeńskim, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim, przedstawiciel Stacji Opieki Długoterminowej „Caritas”, przedstawiciel Stowarzyszenia „Orchidea” oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępolnie Krajeńskim. W spotkaniu udział wzięła również poseł Sejmu RP pani Iwona Kozłowska.

            Głównym celem spotkania było przedstawienie danych epidemiologicznych dla miasta Sępólno Krajeńskie i powiatu sępoleńskiego, edukacja zdrowotna zarówno kobiet jak i mężczyzn, zachęcanie pań do wykonywania badań mammograficznych i cytologicznych oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych różnych sił społecznych z terenu sępoleńskiego w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych całego regionu sępoleńskiego.

Plan spotkania przedstawiał się następująco:

1. Realizacja populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi w regionie sępoleńskim w roku 2014 – prezentacja multimedialna – dr n. med. Tomasz Mierzwa – 30 min.

2. Przedstawienie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w roku 2014-2015 – 10 min.

3. Dyskusja – 10 min.

                      Po omówieniu tematu i przedstawieniu danych epidemiologicznych dla miasta Sępólna Krajeńskiego i powiatu sępoleńskiego przez doktora Tomasza Mierzwę wywiązała się dyskusja, doktor pytał co jest przyczyną małej liczy wykonanych badań profilaktycznych mammograficznych i cytologicznych przez realizatorów z miasta Sępólno Krajeńskie. Pytał w jaki sposób można podwyższyć wskaźniki zgłaszalności kobiet do badań mammograficznych i cytologicznych kobiet z terenu sępoleńskiego. Doktor przypomniał przybyłym na spotkanie realizatorom programu profilaktycznego raka szyjki macicy o generacji zaproszeń na badania w SIMP na 2015 rok dla swoich placówek. Przedstawiciel Caritas przypomniał jak ważna jest rola lekarzy POZ w informowaniu o badaniach i zapraszaniu na badania profilaktyczne. Należy współpracować i uwrażliwić lekarzy POZ na działania informacyjne, żeby w codziennej swojej pracy poświęcili czas również na pytanie pacjentek czy wykonały badanie mammograficzne czy badanie cytologiczne? Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zadeklarowali się w swojej codziennej pracy informować podopiecznych o możliwości wykonania badań profilaktycznych (mammografia, cytologia). Wyrazili chęć zorganizowania wspólnej akcji na rzecz profilaktyki onkologicznej. Pracownicy OPS i PCPR wraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim podejmą działania mające na celu przygotowanie i rozpowszechnianie informacji o badaniach wyjazdowych do placówki zdrowotnej bądź do cytomammobusu. W PCPR, w OPS, Urzędzie Miejskim, Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim będą ogólnodostępne dla każdej przybyłej w to miejsce osoby materiały informacyjne, plakaty.

           Panie ze Stowarzyszenia „Orchidea” wyraziły chęć przeprowadzenia edukacji dla dorosłych i dla młodzieży podczas spotkań z mieszkańcami Sępólna Krajeńskiego.

Zebrani na spotkaniu goście podpowiedzieli, że dobrą formą propagowania profilaktyki onkologicznej na terenie Sępólna Krajeńskiego byłaby organizacja wykładów edukacyjnych dla młodzieży ze szkół, zaangażowanie pań ze Stowarzyszenia „Orchidea” do rozpowszechniania profilaktyki onkologicznej oraz wykorzystanie wszelkich imprez plenerowych do usytuowania cytomammobusu bądź stoiska informacyjno-edukacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego. Dobrym miejscem do propagowania informacji o badaniach jest także Powiatowy Urząd Pracy, gdzie codziennie to miejsce odwiedza duża liczba osób.

Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zaproponowali współpracę z zakładami pracy z terenu sępoleńskiego w kwestii edukacji pracowników.

                          Na koniec spotkania pani Hanna Sobiechowska z Urzędu Miejskiego opowiedziała jak wygląda jej realizacja programów profilaktycznych na terenie Sępólna Krajeńskiego, jak organizuje grupy wyjazdowe kobiet do badań profilaktycznych, jak swoimi sposobami dociera do kobiet i nakłania je do wykonania badań profilaktycznych.

Podczas spotkania ustalono główne działania jakie podejmą uczestnicy w ramach zwiększenia zgłaszalności do badań mammograficznych i cytologicznych.

1. Podjęcie działań w kierunku organizacji grupowych badań cytologicznych w Sępólnie Krajeńskim z zakładów pracy i innych organizacji z regionu sępoleńskiego. Organizacja grup wyjazdowych mogłaby być poprzedzona wykładami edukacyjnymi w zakładach pracy - zaangażowanie przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

2. Nasilenie działań promocyjnych:

- informacje o badaniach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim;

- informacje przekazywane przez księży w parafiach;

- ulotki, plakaty.

3. Nasilenie edukacji szkolnej wśród młodzieży lokalnych szkół;

4. Zintensyfikowanie działań pracowników socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w propagowanie informacji o badaniach wśród swoich podopiecznych.

           Przybyli na spotkanie goście oraz realizatorzy programu profilaktycznego dla kobiet jednogłośnie zobowiązali się zintensyfikować działania promocyjne w całym regionie sępoleńskim w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych, zobowiązali się informować Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Bydgoszczy o wszelkich odbywających się imprezach otwartych, plenerowych w mieście, gminie oraz powiecie, celem usytuowania stoiska informacyjno-edukacyjnego WOK podczas takich akcji.

             W ramach propagowania badań profilaktycznych przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego zostawili plakaty, ulotki informacyjno-edukacyjne oraz kalendarzyki menstruacyjne celem dalszego ich rozdysrybuowania.

Raport ze spotkania samorządowego w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim - 08.05.2015 rok

Dnia 8 maja 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Kamień Krajeński pan Wojciech Głomski zorganizował w Urzędzie Miejskim przy ulicy Plac Odrodzenia 3, spotkanie mające na celu zintensyfikowanie działalności różnych sił społecznych z terenu Kamień Krajeński na rzecz zwiększenia zgłaszalności kobiet do profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy udział wzięli następujący przedstawiciele: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego pan Wojciech Głomski, poseł Sejmu RP pani Iwona Kozłowska, przedstawiciel Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim kierownik pani Małgorzata Skiba, pracownik Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim odpowiedzialny za zdrowie publiczne oraz przedstawiciele MGOPS w Kamieniu Krajeńskim wraz z kierownikiem.

          Podczas spotkania doktor Tomasz Mierzwa przedstawił problem niskiej zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych mammograficznych i cytologicznych z miasta i gminy Kamień Krajeński jak i z całego powiatu sępoleńskiego, zaapelował do gości o wspólne zintensyfikowanie działalności różnych sił społecznych na rzecz profilaktyki onkologicznej na terenie Kamienia Krajeńskiego. Dyskutowano również o tym jakie wspólne działania promocyjne podjąć, aby poprawić zgłaszalność kobiet do badań profilaktycznych z Kamienia Krajeńskiego, jak i całego powiatu sępoleńskiego.

Kierownik MGOPS w Kamieniu Krajeńskim pani Zofia Krzemińska opowiedziała jak wygląda kontakt pracowników MGOPS z podopiecznymi ośrodka, w czym tkwi problem braku chętnych do badań. Wynika to z braku publicznej i prywatnej komunikacji, którą podopieczni mogliby dotrzeć do cytomammobusu bądź do stacjonarnej placówki. Również aspekt ekonomiczny odgrywa ważną rolę w dotarciu na badanie z odległych miejscowości. W zawiązku z tym pracownicy MGOPS w Kamieniu Krajeńskim obiecali zrekrutować grupę chętnych osób do badań mammograficznych i cytologicznych wśród swoich podopiecznych jeżeli tylko znajdzie się transport. Panie zobowiązały się do rozpowszechniania ulotek, broszur, plakatów o badaniach profilaktycznych na terenie objętym ich działaniami.

Przysłuchując się tej rozmowie Burmistrz Kamienia Krajeńskiego obiecał zorganizować transport na badania, jeżeli tylko znajdą się osoby chętne aby skorzystać z badań.    

Pani Małgorzata Skiba kierownik Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim pytała przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy o generację i wysyłkę zaproszeń profilaktycznych cytologicznych w roku 2015. Obiecała, że pracownicy przychodni będą sprawdzać pod kątem wykonania badania profilaktycznego dane każdej przybyłej do ośrodka zdrowia pani na etapie zwykłej rejestracji. Doktor Tomasz Mierzwa przedstawił też zasady nowego programu dla położnych POZ.

Zebrani na spotkaniu goście podpowiedzieli, że dobrą formą propagowania profilaktyki onkologicznej na terenie Kamienia Krajeńskiego byłaby organizacja wykładów edukacyjnych dla młodzieży ze szkół, zaangażowanie pań z Koła Gospodyń Wiejskich, sołtysów wsi do rozpowszechniania profilaktyki onkologicznej oraz wykorzystanie wszelkich imprez plenerowych do usytuowania cytomammobusu bądź stoiska informacyjno-edukacyjnego wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego.

Podczas spotkania ustalono główne zadania zespołu tj.:

1. Organizacja grup wyjazdowych osób na badania cytologiczne do realizatorów Programu Profilaktycznego Raka Szyjki Macicy w Kamieniu Krajeńskim lub Sępólnie Krajeńskim oraz grup wyjazdowych na badania mammograficzne i cytologiczne do Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

2. Nasilenie działań promocyjnych:

- informacje o badaniach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim;

- informacje przekazywane przez księży w parafiach;

- ulotki, plakaty.

3. Nasilenie edukacji szkolnej wśród młodzieży lokalnych szkół.

4. Zintensyfikowanie działań pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim w propagowanie informacji o badaniach wśród swoich podopiecznych.

5. Zaangażowanie kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich oraz sołtysów z Gminy Kamień Krajeński w przekazywanie informacji o badaniach profilaktycznych, informacji o ewentualnym postoju cytomammobusu wśród mieszkanek wsi i możliwość wykonania badań profilaktycznych.

             Przedstawiciele miasta i gminy jednogłośnie poparli ideę propagowania profilaktyki onkologicznej wśród kobiet regionu Kamienia Krajeńskiego, zobowiązali się współpracować w zakresie przekazywania informacji o badaniach profilaktycznych mieszkankom gminy i wsi, zobowiązali się informować Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Bydgoszczy o wszelkich odbywających się imprezach otwartych, plenerowych w Kamieniu Krajeńskim i okolicach, celem usytuowania stoiska informacyjno-edukacyjnego WOK podczas takich akcji

             W ramach propagowania badań profilaktycznych przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego zostawili plakaty, kalendarzyki menstruacyjne oraz ulotki informacyjno-edukacyjne celem dalszego ich rozdystrybuowania.

Raport ze spotkania samorządowego w Urzędzie Gminy Gostycyn - 10.04.2015 rok

Dnia 10 kwietnia 2015 roku Wójt Gminy Gostycyn pan Ireneusz Kucharski zorganizował w Urzędzie Gminy Gostycyn przy ulicy Bydgoskiej 8, spotkanie mające na celu zintensyfikowanie działalności różnych sił społecznych z terenu Gostycyna na rzecz zwiększenia zgłaszalności kobiet do profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy udział wzięli następujący przedstawiciele: Sekretarz Gminy Gostycyn pani Dorota Gromowska, przedstawiciel SP ZOZ Gostycyn pani Ewa Bloch-położna POZ, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie oraz pracownicy Urzędu Gminy w Gostycynie.

          Podczas spotkania doktor Tomasz Mierzwa przedstawił problem niskiej zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych mammograficznych i cytologicznych z gminy Gostycyn jak i z całego powiatu tucholskiego, zaapelował do gości o wspólne zintensyfikowanie działalności różnych sił społecznych na rzecz profilaktyki onkologicznej na terenie gminy Gostycyn. Dyskutowano również o tym jakie wspólne działania promocyjne podjąć, aby poprawić zgłaszalność kobiet do badań profilaktycznych z Gostycyna jak i całego powiatu tucholskiego. Pani Ewa Bloch położna POZ pytała przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy o generację i wysyłkę zaproszeń profilaktycznych cytologicznych w roku 2015. Obiecała generować większą liczbę cytologicznych zaproszeń profilaktycznych do SP ZOZ w Gostycynie przy ulicy Bydgoskiej 14 w systemie SIMP. Doktor Tomasz Mierzwa przy okazji spotkania poinformował również gości o postoju cytomammobusu Centrum Onkologii z Bydgoszczy w Gostycynie. Postój został przewidziany na dzień 14 maja 2015 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Główna 35 w godz. 9:30-16:30. Doktor Mierzwa zaapelował o rozpowszechnienie informacji o postoju cytomammobusu oraz wstępną rejestrację kobiet do badań profilaktycznych w cytomammobusie.

Podczas spotkania ustalono główne zadania zespołu tj.:

1. Podjęcie działań w kierunku rekrutacji kobiet na badania mammograficzne i cytologiczne do cytomammobusu Centrum Onkologii w Bydgoszczy, którego postój w Gostycynie został przewidziany na dzień 14 maja 2015 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Główna 35 w godz. 9:30-16:30.

2. Organizacja grup wyjazdowych osób na badania cytologiczne do realizatorów Programu Profilaktycznego Raka Szyjki Macicy w Gostycynie lub Tucholi oraz grup wyjazdowych na badania mammograficzne i cytologiczne do Centrum Onkologii w Bydgoszczy;

3. Nasilenie działań promocyjnych:

- umieszczenie informacji o badaniach profilaktycznych w prasie powiatowej i gminnej;

- informacje o badaniach na stronie internetowej Urzędu Gminy Gostycyn;

- informacje przekazywane przez księży w parafiach;

- ulotki, plakaty.

5. Nasilenie edukacji szkolnej wśród młodzieży lokalnych szkół;

6. Zintensyfikowanie działań pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie w propagowanie informacji o badaniach wśród swoich podopiecznych.

7. Zaangażowanie sołtysów z Gminy Gostycyn w przekazywanie informacji o postoju cytomammobusu wśród mieszkanek wsi i możliwość wykonania badań profilaktycznych.

             Przedstawiciele gminy jednogłośnie poparli ideę propagowania profilaktyki onkologicznej wśród kobiet regionu Gostycyna, zobowiązali się współpracować w zakresie przekazywania informacji o badaniach profilaktycznych mieszkankom gminy i wsi, zobowiązali się informować Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Bydgoszczy o wszelkich odbywających się imprezach otwartych, plenerowych w Gostycynie i okolicach, celem usytuowania stoiska informacyjno-edukacyjnego WOK podczas takich akcji

             W ramach propagowania badań profilaktycznych przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego zostawili plakaty, kalendarzyki menstruacyjne oraz ulotki informacyjno-edukacyjne celem dalszego ich rozdystrybuowania.

Raport ze spotkania samorządowego – Urząd Miejski w Tucholi 10.04.2015 rok

Dnia 10 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej nr 203 Urzędu Miejskiego w Tucholi przy ul. Plac Zamkowy 1, odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące realizacji Programów profilaktyki onkologicznej kobiet miasta Tuchola i powiatu tucholskiego. Miasto Tuchola i powiat tucholski charakteryzują niskie wskaźniki objęcia badaniami profilaktycznymi populacji zamieszkałych tam kobiet, stąd też wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy w tym miejscu. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele realizatora Programu profilaktycznego raka szyjki macicy w Tucholi tj. IPL-P GL-D. Bazelak-Kłyszejko, przedstawiciel Szpitala Powiatowego w Tucholi, przedstawiciele PCPR i OPS w Tucholi, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tucholi oraz pracownik Starostwa Powiatowego w Tucholi.

            Głównym celem spotkania było przedstawienie danych epidemiologicznych dla miasta Tuchola i powiatu tucholskiego, edukacja zdrowotna zarówno kobiet jak i mężczyzn, zachęcanie pań do wykonywania badań mammograficznych i cytologicznych oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych różnych sił społecznych z terenu tucholskiego w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych całego regionu tucholskiego.

Plan spotkania przedstawiał się następująco:

1. Realizacja populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi w regionie tucholskim w roku 2014 – prezentacja multimedialna – dr n. med. Tomasz Mierzwa – 30 min.

2. Przedstawienie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w roku 2014-2015 – 10 min.

3. Dyskusja – 10 min.

                      Po omówieniu tematu i przedstawieniu danych epidemiologicznych dla miasta Tuchola i powiatu tucholskiego przez doktora Tomasza Mierzwę wywiązała się dyskusja, doktor pytał co jest przyczyną małej liczy wykonanych badań profilaktycznych mammograficznych i cytologicznych przez realizatorów z miasta Tuchola. Jednogłośnie odpowiedziano, że spadek liczby profilaktycznych badań mammograficznych jest spowodowany tym iż Szpital Powiatowy w Tucholi w chwili obecnej nie jest realizatorem Programu Profilaktycznego raka piersi - nie wykonuje badań mammograficznych. W programie profilaktycznym raka szyjki macicy natomiast jest dwóch realizatorów tj. IPL-P GL-D. Bazelak-Kłyszejko i Szpital Powiatowy w Tucholi.

             Przybyła na spotkanie pani dr n.med. Danuta Bazelak-Kłyszejko opowiedziała jak wygląda realizacja programu profilaktycznego raka szyjki macicy w jej placówce. Mówiła, że badania wykonywane są na bieżąco, każda pani która wykaże chęć wykonania cytologii profilaktycznej ma to badanie wykonane. Pani doktor zadeklarowała chęć uczestnictwa w organizacji wyjazdowej cytologii do kobiet. Powiedziała, że jest ona przygotowana aby wziąć cały potrzebny sprzęt do wykonania cytologii profilaktycznej, tylko żeby było komu to badanie wykonać. Wstępną deklarację do organizacji tego typu badań przedstawiła podczas spotkania. Doktor Tomasz Mierzwa poinformował również gości o postoju cytomammobusu Centrum Onkologii z Bydgoszczy w mieście Tuchola. Postój w Tucholi został przewidziany na dzień 12 maja 2015 roku przy Urzędzie Miejskim w Tucholi, ul. Plac Zamkowy 1 w godz. 9:30-16:30. Doktor Mierzwa zaapelował o rozpowszechnienie informacji o postoju cytomammobusu oraz wstępna rejestrację kobiet do badań profilaktycznych w cytomammobusie. Przybyłe na spotkanie panie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz panie z Ośrodka Pomocy Społecznej z Tucholi zobowiązały się informować swoich podopiecznych o możliwości skorzystania z badań profilaktycznych, będą one rozdawać wszelkie materiały informacyjno-edukacyjne. I w PCPR i w OPS w Tucholi będą ogólnodostępne dla każdej przybyłej w to miejsce osoby materiały informacyjne, plakaty. Pracownice pomocy społecznej wpadły na pomysł wprowadzenia do Kodeksu Pracy tzw. „urlopu okolicznościowego na badanie profilaktyczne”.

Podczas spotkania ustalono główne działania jakie podejmą uczestnicy w ramach zwiększenia zgłaszalności do badań mammograficznych i cytologicznych.

1. Podjęcie działań w kierunku rekrutacji kobiet na badania mammograficzne i cytologiczne do cytomammobusu Centrum Onkologii w Bydgoszczy, którego postój w Tucholi został przewidziany na dzień 12 maja 2015 roku przy Urzędzie Miejskim w Tucholi, ul. Plac Zamkowy 1 w godz. 9:30-16:30.

2. Podjęcie działań w kierunku organizacji grupowych badań cytologicznych w Tucholi z zakładów pracy i innych organizacji z regionu tucholskiego. Organizacja grup wyjazdowych mogłaby być poprzedzona wykładami edukacyjnymi w zakładach pracy.

3. Pomoc w organizacji wyjazdowej cytologii wstępnie na terenie zakładów pracy.

               Wstępną deklarację do organizacji tego typu badań przedstawiła dr n. med. Danuta Bazelak-Kłyszejko z Indywidualnej Praktyki Lekarskiej -Prywatny Gabinet Lekarski-Danuta Bazelak-Kłyszejko w Tucholi.      

4. Promocja badań profilaktycznych w oparciu o dostępne media:

- umieszczenie informacji o badaniach profilaktycznych w prasie powiatowej;

- informacje o badaniach na stronach internetowych;

- informacje przekazywane przez księży w parafiach.

5. Nasilenie edukacji szkolnej wśród młodzieży lokalnych szkół;

6. Zintensyfikowanie działań pracowników socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi w propagowanie informacji o badaniach wśród swoich podopiecznych.

           Przybyli na spotkanie goście oraz realizatorzy programu profilaktycznego dla kobiet jednogłośnie zobowiązali się zintensyfikować działania promocyjne w całym regionie tucholskim w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych, zobowiązali się informować Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Bydgoszczy o wszelkich odbywających się imprezach otwartych, plenerowych w mieście i powiecie tucholskim, celem usytuowania stoiska informacyjno-edukacyjnego WOK podczas takich akcji.

             W ramach propagowania badań profilaktycznych przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego zostawili plakaty, ulotki informacyjno-edukacyjne oraz kalendarzyki menstruacyjne celem dalszego ich rozdysrybuowania.

Raport ze spotkania samorządowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim - 20.03.2015 rok

Dnia 20 marca 2015 roku Burmistrz Piotrkowa Kujawskiego pan Sławomir Bogucki zorganizował w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski przy ulicy Kościelna 1, spotkanie mające na celu zintensyfikowanie działalności różnych sił społecznych z terenu Piotrkowa Kujawskiego na rzecz zwiększenia zgłaszalności kobiet do profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy udział wzięli następujący przedstawiciele: Burmistrz Piotrkowa Kujawskiego pan Sławomir Bogucki, Przewodnicząca Rady Miasta pani Joanna Karnowska, Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim pani Iwona Bolewska oraz przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy zajmująca się problematyką zdrowotną pani Jolanta Bielińska.

   Podczas spotkania doktor Tomasz Mierzwa przedstawił problem niskiej zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych mammograficznych i cytologicznych z miasta i gminy Piotrków Kujawski jak i z całego powiatu radziejowskiego, zaapelował do gości o wspólne zintensyfikowanie działalności różnych sił społecznych na rzecz profilaktyki onkologicznej na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski. Dyskutowano również o tym jakie wspólne działania promocyjne podjąć, aby poprawić zgłaszalność kobiet do badań profilaktycznych z terenu radziejowskiego. Podczas spotkania doktor Tomasz Mierzwa przedstawił zasady konkursu „Zdrowa Gmina”, którego organizatorem jest Polska Unia Onkologii. Zachęcał do wzięcia udziału w konkursie ponieważ jest to świetna okazja do promocji miasta i gminy Piotrków Kujawski.

W związku z tym zawiązał się zespół osób, które będą wspólnie działać na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet do badań. Na przewodniczącą tego zespołu została powołana pani Joanna Karnowska Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Podczas spotkania ustalono główne zadania zespołu tj.:

1. organizacja spotkań edukacyjnych mieszkańców w świetlicach osiedlowych;

2. organizacja grup wyjazdowych pań na badania do SP ZOZ w Radziejowie;

3. umieszczenie informacji o badaniach profilaktycznych w prasie powiatowej;

4. informacje o badaniach dostępne na stronach internetowych:

5. zintensyfikowanie działań pracowników socjalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w propagowanie informacji o badaniach wśród swoich podopiecznych;

6. edukacja szkolna wśród młodzieży;

7. informacje przekazywane przez księży w parafiach.

    

Przedstawiciele miasta i gminy jednogłośnie poparli ideę propagowania profilaktyki onkologicznej wśród kobiet regionu Piotrkowa Kujawskiego, zobowiązali się współpracować w zakresie przekazywania informacji o badaniach profilaktycznych mieszkankom miasta, wsi i powiatu radziejowskiego.

             W ramach propagowania badań profilaktycznych przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego zostawili plakaty, kalendarzyki menstruacyjne oraz ulotki informacyjno-edukacyjne celem dalszego ich rozdystrybuowania.

Dnia 20 marca 2015 roku w sali konferencyjnej nr 27 Urzędu  Miejskiego w Radziejowie przy ul Kościuszki 20/22, odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące realizacji Programów profilaktyki onkologicznej kobiet miasta Radziejów i powiatu radziejowskiego. Miasto Radziejów i powiat radziejowskiego charakteryzują niskie wskaźniki objęcia badaniami profilaktycznymi populacji zamieszkałych tam kobiet, stąd też wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy w tym miejscu. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele realizatora zarówno Programu profilaktycznego raka szyjki macicy jak i raka piersi w mieście Radziejów tj. SP ZOZ Radziejów, NZOZ Usługi Medyczne w Dobrem, NZOZ Eskulap w Radziejowie, przedstawiciele PCPR i GOPS w Radziejowie, przedstawiciele Urzędu Miasta w Radziejowie, pracownicy Starostwa Powiatowego w Radziejowie, przedstawiciele Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie oraz przedstawiciel z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie.
             Głównym celem spotkania było przedstawienie danych epidemiologicznych dla miasta Radziejów i powiatu radziejowskiego, edukacja zdrowotna zarówno kobiet jak i mężczyzn, zachęcanie pań do wykonywania badań mammograficznych i cytologicznych oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych różnych sił społecznych z terenu radziejowskiego w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych całego regionu radziejowskiego.
Plan spotkania przedstawiał się następująco:
1. Realizacja populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi w regionie radziejowskim w roku 2014 – prezentacja multimedialna – dr n. med. Tomasz Mierzwa – 30 min.
2. Przedstawienie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w roku 2014-2015 – 10 min.
3. Dyskusja – 10 min.

                          Po omówieniu tematu i przedstawieniu danych epidemiologicznych dla miasta Radziejów i powiatu radziejowskiego przez doktora Tomasza Mierzwę wywiązała się dyskusja, pytano o dane epidemiologiczne dla poszczególnych realizatorów programu profilaktycznego raka szyjki macicy z miasta Radziejów i powiatu radziejowskiego. Na początku spotkania doktor Mierzwa poprosił pana Zbigniewa Skoniecznego Dyrektora SP ZOZ w Radziejowie aby przedstawił realizację programów profilaktycznych zarówno mammograficznych jak i cytologicznych w swojej placówce. Pan Dyrektor mówił, ze szpital posiada nowoczesną bazę lokalową i techniczną do wykonywania badań, przeszkolony personel medyczny i jeżeli tylko pacjentka wykaże chęć skorzystania z badania profilaktycznego ma takie badanie wykonane na bieżąco nawet w godzinach popołudniowych. Pan Dyrektor przypomniał, że szpital ma dwa miejsca udzielania świadczeń tj. drugie w Osięcinach gdzie panie również mogą wykonywać cytologiczne badania profilaktyczne. Podkreślił iż w obecnej chwili szpital wykonuje w mammografii tylko 10% swoich możliwości, powodem jest brak chętnych kobiet do badania mammograficznego. W tym roku zostanie również ucyfrowiony mammograf w pracowni rentgenowskiej. Wszelkie informacje o badaniach umieszczane są w gazecie powiatowej, w radio PIK, w folderach dystrybuowanych w parafiach kościołów w Radziejowie, a mimo to nadal zgłaszalność kobiet na badania jest niezadowalająca. Do dyskusji włączyły się panie z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie, które obiecały rozpowszechnianie informacji o badaniach wśród czytelników biblioteki (ulotki, kalendarzyki, broszurki, plakaty). Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie zobowiązali się zintensyfikować działania informacyjne wśród sowich podopiecznych. Doktor Tomasz Mierzwa przypomniał o generacji zaproszeń profilaktycznych do badań w roku 2015, ponownie przedstawił mechanizm działania w tej kwestii sytemu SIMP.
             Podczas spotkania doktor Tomasz Mierzwa przedstawił zasady konkursu „Zdrowa Gmina”, którego organizatorem jest Polska Unia Onkologii. Zachęcał przedstawicieli władz miasta i powiatu do wzięcia udziału w konkursie ponieważ jest to świetna okazja do promocji miasta Radziejów jak i całego powiatu radziejowskiego.

Podczas spotkania ustalono główne działania jakie podejmą uczestnicy w ramach zwiększenia zgłaszalności do badań mammograficznych i cytologicznych.
1. umieszczanie informacji o badaniach profilaktycznych w prasie powiatowej;
2. informacje przekazywane przez księży w parafiach;
3. edukacja szkolna wśród młodzieży;
4. rozpowszechnianie informacji o badaniach wśród czytelników biblioteki;
5. informacje o badaniach dostępne na stronach internetowych;
6. organizacja wykładów edukacyjnych dla dorosłych w zakładach pracy z terenu radziejowskiego;
7.wykorzystanie telewizji kablowej do przekazywania informacji zachęcających do wykonania badań (plansze informacyjne, filmiki, spoty itp.);
8. zaangażowanie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie w rozpowszechnianie informacji wśród petentów przybywających do urzędu.


                 Przybyli na spotkanie goście oraz realizatorzy programów  profilaktycznych dla kobiet jednogłośnie zobowiązali się zintensyfikować działania promocyjne w całym regionie radziejowskim w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych, zobowiązali się informować Wojewódzki Ośrodek  Koordynujący w Bydgoszczy o wszelkich odbywających się imprezach otwartych, plenerowych w mieście i powiecie radziejowskim, celem usytuowania stoiska informacyjno-edukacyjnego WOK podczas takich akcji. Panie z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie zaproponowały wspólną imprezę plenerową z SANEPIDEM, połączoną jednocześnie z instruktażem samobadania piersi na fantomie.
W ramach propagowania badań profilaktycznych przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego zostawili plakaty, ulotki informacyjno-edukacyjne oraz kalendarzyki menstruacyjne celem dalszego ich rozdysrybuowania.

 

 

Program Na Zdrowie

Telewizja Trwam 11 marca 2015 godz. 19

Dodatkowe informacje