W dniu 8 marca 2015 r., na akcji zorganizowanej przez Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy (PARiS), obok wielu stoisk z atrakcjami dla pań, usytuowano również stoisko edukacyjno-informacyjne WOK.
W ramach akcji:

  • poinformowano o możliwości wykonania profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych oraz zakresach wiekowych,
  • rozdawano zestawy edukacyjne (ulotki, egzemplarze Europejskiego kodeksu walki z rakiem),
  • instruktaż samobadania piersi przeprowadzony przez spec.ds. profilaktyki (131 osób),
  • odpowiadano na nurtujące pytania zainteresowanych osób.

Dodatkowymi atrakcjami były bezpłatne porady: kosmetyczki, wizażystki, dietetyczki, fryzjerki, pokazy, upominki i loteria. Zainteresowane panie miały możliwość całkowitej metamorfozy (nowa fryzura, makijaż, manicare). W tym dniu wszystkie przybyłe panie mogły również skorzystać bezpłatnie z infrastruktury PARiS (basen, siłownia, grota solna, sauna, zajęcia ZUMBY i STEPU) oraz z wykładu „Dieta bez diety”.

Dzień Kobiet – Browar B we Włocławku 06.03.2015 r.

Dnia 06.03.2015 r. w sali konferencyjnej Centrum Kultury „Browar B”  we Włocławku Wojewódzki Ośrodek Koordynujący wraz z władzami samorządowymi Włocławka, przy patronacie Prezydenta Miasta pana Marka Wojtkowskiego, zorganizował konferencję z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie miało charakter otwarty, było skierowane do wszystkich mieszkańców Włocławka oraz okolicznych miejscowości. Na spotkanie zaproszeni byli realizatorzy programów profilaktycznych z regionu. Imprezę wsparli merytorycznie oraz materiałami edukacyjnymi pracownicy miejscowego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Prelegentem z ramienia WOKu był kierownik Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dr n. med. Tomasz Mierzwa.
    Powiat włocławski jak i sam Włocławek, charakteryzują się niskimi wskaźnikami objęcia populacji badaniami profilaktycznymi, stąd wybór tego miasta na akcję promocyjną.
    Celem spotkania było omówienie danych epidemiologicznych dotyczących regionu, kwestii zgłaszalności na badania profilaktyczne, onkologiczna edukacja kobiet i mężczyzn oraz zachęcenie pań do udziału
w populacyjnych programach: mammograficznym i cytologicznym.
W trakcie dyskusji ustalono, że należy zwiększyć wysiłki wszystkich zaangażowanych stron w tym władz samorządowych, realizatorów i innych podmiotów takich jak: fundacje i stowarzyszenia w celu zwiększenia liczby kobiet wykonujących regularnie badania profilaktyczne.
    W ramach spotkania dr n. med. Tomasz Mierzwa wygłosił wykład
„Dzień Zdrowych Kobiet” - Jak dbać o siebie nie tylko w tym dniu.
Ponadto:
•    Informowano o możliwości wykonania profilaktycznych badań mammograficznych (50-69 lat) oraz cytologicznych (25-59 lat),
•    Rozdawano ulotki edukacyjne jak również Europejski kodeks walki
z rakiem,
•    Pracownik WOK przeprowadzał instruktaż samobadania piersi,
•    Odpowiadano na pytania zainteresowanych.


    Omawianą akcję promowano za pomocą mediów regionalnych w tym
w telewizji TVP Bydgoszcz w dniu 5.03.2015 r. w głównym wydaniu Zbliżeń
o godzinie 18.30 oraz o 22.00. Relacja z imprezy ukazała się w głównym wydaniu Zbliżeń dnia 6.03.2015 r. w godzinach 18.30 oraz 22.00.
Ponadto  telewizje regionalne CW24 i Kujawy przedstawiły na antenie relację oraz wywiad z dr n. med. Tomaszem Mierzwą, który był prelegentem z ramienia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Relacja i wywiad ukazały się również
w Radio PiK o godzinie 15.10.
    Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Dzień Kobiet - Włocławek 6.03.2015

Relacja w Radio PIK:

http://www.radiopik.pl/2,27864,konferencja-o-profilaktyce-nowotworowej-we-wlocl&s=2&si=2&sp=2,27864,konferencja-o-profilaktyce-nowotworowej-we-wlocl&s=2&si=2&sp=2

pobierz

Dnia 20 lutego 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąpielsku, odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące realizacji Programów profilaktyki onkologicznej kobiet regionu Wąpielskiego. Gminę Wąpielsk charakteryzują niskie wskaźniki objęcia badaniami profilaktycznymi populacji zamieszkałych tam kobiet, stąd też wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy w tym miejscu. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele GOPS w Wąpielsku, pracownicy Urzędu Gminy oraz petenci, którzy w tym akurat dniu przyszli załatwić swoje sprawy w urzędzie.
             Głównym celem spotkania było przedstawienie danych epidemiologicznych dla Gminy Wąpielsk, edukacja zdrowotna zarówno kobiet jak i mężczyzn, zachęcanie pań do wykonywania badań mammograficznych i cytologicznych oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych całego regionu wąpielskiego.
Plan spotkania przedstawiał się następująco:
1. Realizacja populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi w regionie wąpielskim  w roku 2014 – prezentacja multimedialna – dr n. med. Tomasz Mierzwa – 30 min.
2. Przedstawienie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w roku 2014-2015 – 10 min.
3. Dyskusja – 10 min

                           Po omówieniu tematu wywiązała się dyskusja. Kierownik WOK pytał przedstawiciela Gminnego Ośrodka Zdrowia (położna) dlaczego u tego świadczeniodawcy w roku 2014 wykonano tylko 40 badań profilaktycznych cytologicznych, a populacja pań które mogłyby wykonać to badanie jest w gminie trzykrotnie większa. Położna z ośrodka zdrowia odpowiedziała doktorowi Mierzwie, że ona robi co w jej mocy aby panie zachęcać do badań jednakże nikogo nie może przymusić do badania. Przy okazji tej dyskusji poruszono jeszcze jeden wątek. Położna z lekarzem ginekologiem z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wąpielsku nie generowali w 2014 zaproszeń na cytologiczne badania profilaktyczne w systemie SIMP, stąd też mało kobiet korzystało z badań cytologicznych akurat w tej placówce zdrowia. Doktor Mierzwa wyjaśnił położnej kwestię generacji zaproszeń w SIMP, położna zaś zadeklarowała iż w roku 2015 będzie generować zaproszenia do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wąpielsku, tak aby dużo więcej pań skorzystało w roku bieżącym z tych badań na miejscu w Wąpielsku. Kierownik WOK zapytał również przybyłych przedstawicieli tamtejszego GOPS jak oni zachęcają panie do badań, czy w swojej codziennej pracy zawodowej i kontaktach z podopiecznymi ośrodka informują ich o badaniach profilaktycznych, czy w jakiś sposób podpowiadają jak z takiego badania profilaktycznego cytologicznego czy mammograficznego mogą skorzystać?
             Pracownicy urzędu oraz GOPS w Wąpielsku sygnalizowali również Kierownikowi o braku kontaktu firmy mammobusowej  w kwestii postoju mammobusu w tym miejscu. Mówili, że pracownicy firmy mammobusowej sami wysyłają zaproszenia, a urzędnicy w Wąpielsku często nie wiedzą o postoju mammobusu więc nie mogą się zaangażować z zapraszanie pań do tego mammobusu.
                         Na koniec wspólnie zastanawiano się w jaki sposób dotrzeć do tych pań, które się nie badają, jakich argumentów użyć aby je przekonać do wykonania profilaktycznej cytologii czy mammografii? Padły propozycje wspólnych imprez plenerowych organizowanych przez wójta Wąpielska – np. dożynki gminne czy spotkania z paniami z koła gospodyń wiejskich.
             W ramach propagowania badań profilaktycznych przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego zostawili plakaty i ulotki informacyjno-edukacyjne celem dalszego ich rozdystrybuowania.
   

Dnia 20 lutego 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące realizacji Programów profilaktyki onkologicznej kobiet miasta Rypin i powiatu rypińskiego. Miasto Rypin i powiat rypiński charakteryzują niskie wskaźniki objęcia badaniami profilaktycznymi populacji zamieszkałych tam kobiet, stąd też wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Bydgoszczy w tym miejscu. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele realizatora zarówno Programu profilaktycznego raka szyjki macicy jak i raka piersi w mieście Rypin tj. SP ZOZ Rypin, przedstawiciele MOPS i GOPS w Rypinie, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, przedstawiciel Urzędu Miasta Rypin, pracownicy Starostwa Powiatowego w Rypinie oraz panie z Klubu Seniora „Srebrny Włos” z Rypina.
             Głównym celem spotkania było przedstawienie danych epidemiologicznych dla miasta Rypin i powiatu rypińskiego, edukacja zdrowotna zarówno kobiet jak i mężczyzn, zachęcanie pań do wykonywania badań mammograficznych i cytologicznych oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych różnych sił społecznych z terenu rypińskiego w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych całego regionu rypińskiego.
Plan spotkania przedstawiał się następująco:
1. Realizacja populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi w regionie rypińskim w roku 2014 – prezentacja multimedialna – dr n. med. Tomasz Mierzwa – 30 min.
2. Przedstawienie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w roku 2014-2015 – 10 min.
3. Dyskusja – 10 min.

                          Po omówieniu tematu wywiązała się dyskusja, pytano o dane epidemiologiczne dla poszczególnych realizatorów programu profilaktycznego raka szyjki macicy z miasta Rypin i powiatu rypińskiego, uczestnicy wykładu analizowali dlaczego niektórzy realizatorzy wykonują bardzo mało badań lub wcale w ramach programów profilaktycznych. Na początku przedstawiciel SP ZOZ w Rypinie ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego przedstawił jak w jego placówce realizowany jest program profilaktyki raka szyjki macicy. Mówił, że każda pacjentka, która wykaże chęć skorzystania z badania profilaktycznego ma takie badanie wykonane na bieżąco. Poruszył również problem pacjentek, które się nie kwalifikują do profilaktycznego badania cytologicznego, mówił, że duża część pacjentek „ucieka” z programu korzystając z usług gabinetów prywatnych. Ginekolog ze Szpitala w Rypinie poskarżył się przy okazji na pakiet onkologiczny, że system nie działa poprawnie. Goście rozmawiali o ramach wiekowych pacjentek do badań profilaktycznych, pytając jednocześnie doktora Mierzwę dlaczego akurat przyjęte są takie, a nie inne przedziały wiekowe dla profilaktycznej mammografii i profilaktycznej cytologii.
             Przedstawicielki  MOPS i GOPS w Rypinie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie min. pani Joanna Drozdowska pytały o edukację młodzieży w szkołach, jak się ona odbywa, czy wyjazdy odbywają się w systemie stacjonarnym czy wyjazdowo?  Uczestnicy spotkania wyrazili chęć skorzystania z takich edukacji w szkołach z terenu miasta Rypin oraz okolicznych miejscowości powiatu rypińskiego.
             Na koniec wspólnie zastanawiano się w jaki sposób dotrzeć do                         tych pań, które się nie badają, jakich argumentów użyć aby je przekonać do wykonania profilaktycznej cytologii czy mammografii? Padły propozycje wspólnych imprez plenerowych organizowanych przez Urząd Miasta Rypin i Starostwo Powiatowe w Rypinie – np. Dni Rypina w maju 2015, 950-lecie Rypina – impreza przypadająca na maj-czerwiec 2015 roku czy duża coroczna impreza otwarta  AGRA, odbywająca się we wrześniu 2015 roku. Przedstawiciele w/w urzędów zapewnili doktora Tomasza Mierzwę, że w promowaniu imprez lokalnych wezmą udział media lokalne tj. TV, prasa lokalna oraz telewizja kablowa z Rypina. Pani Marta Kubas-Trędewicz oraz pani Joanna Drozdowska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podpowiedziały, że ich zdaniem badania profilaktyczne powinny być wprowadzone do badań obowiązkowych medycyny pracy. Przewodnicząca Klubu Seniora „Srebrny Włos” wyraziła chęć zorganizowania imprezy wspólnie z SANEPID-em z Rypina oraz zobowiązała się do organizacji wykładu edukacyjnego seniorów zarówno pań jak i panów, podopiecznych swojego klubu.
                 Przybyli na spotkanie goście oraz realizatorzy programów  profilaktycznych dla kobiet zobowiązali się zintensyfikować działania promocyjne w całym regionie rypińskim w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet do badań profilaktycznych, zobowiązali się informować Wojewódzki Ośrodek  Koordynujący w Bydgoszczy o wszelkich odbywających się imprezach otwartych, plenerowych w mieście i powiecie rypińskim, celem usytuowania stoiska informacyjno-edukacyjnego WOK podczas takich akcji.
W ramach propagowania badań profilaktycznych przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego zostawili plakaty, ulotki informacyjno-edukacyjne oraz kalendarzyki menstruacyjne celem dalszego ich rozdysrybuowania.

Raport z Dnia otwartego w Centrum Onkologii

7 lutego 2015 r. – Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia

W dniu 7 lutego 2015  roku w Centrum Onkologii w Bydgoszczy zorganizowany został „15 Światowy Dzień Walki z Rakiem”.

W tym dniu w Zakładzie Profilaktyki i Promocji Zdrowia wykonywane były profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne, prowadzono działania promujące  tezy „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Dokonywano pomiarów wskaźnika BMI, ciśnienia, oraz, dzięki wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Świeciu, poziomu glukozy we krwi.

Przy stoisku edukacyjnym Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego istniała możliwość uzyskania informacji na temat badań profilaktycznych, nauczenia się techniki samobadania piersi na fantomie, otrzymania materiałów informacyjno-edukacyjnych.

W sali wykładowej odbyły się otwarte referaty specjalistów:
„Profilaktyka onkologiczna w naszych rękach”,  „Diagnostyka i endoskopowe leczenie wczesnych postaci nowotworów przewodu pokarmowego”, „Aktywność ruchowa jako jeden z najważniejszych czynników profilaktyki onkologicznej”, z których skorzystali chętni słuchacze oraz zorganizowane grupy nauczycieli wraz z uczniami szkół.

W tym dniu wykonano 41 badań mammograficznych, 18 badań cytologicznych, oraz przy stoisku WOK wyedukowano ok. 50 osoby, pomiarów poziomu glukozy i ciśnienia tętniczego krwi dokonano u ponad 90 osób.                                 

Z „Dnia otwartego” skorzystało około 200 osób.

Relację z imprezy otwartej wyemitowano na antenie TVP Bydgoszcz.

 

Raport ze Światowego Dnia Walki z Rakiem SANEPID Bydgoszcz, 05 lutego 2015 r.

W dniu 5 lutego 2015 r., w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, zorganizowano akcję profilaktyczną z usytuowaniem stoiska edukacyjno-informacyjnego, związaną z obchodzonym w tym dniu Światowym Dniem Walki z Rakiem. Intencją spotkania była promocja badań profilaktycznych i zdrowego stylu życia oraz instruktaż samobadania piersi na fantomie. Każda z osób otrzymała pakiet edukacyjny (ulotki oraz egzemplarze Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem). Ponadto, przekazano Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej materiały edukacyjne do dalszej dystrybucji. Ogółem przeedukowano 64 osoby.

Rozmowa dnia: 4.02.2015

http://bydgoszcz.tvp.pl/3901604/402

Rozmowa dnia: 23.01.2015

http://bydgoszcz.tvp.pl/18564346/23012015

Raport z Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy Nakło, 23 stycznia 2015 r.

W dniu 23 stycznia 2015 r., w Nakielskim Ośrodku Kultury zorganizowano spotkanie inaugurujące  Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy, połączone z Dniem Babci i Dziadka. Intencją spotkania była promocja profilaktycznych badań cytologicznych u mieszkanek Nakła i okolic, z uwagi na wykazany w regionie nakielskim w 2014 r., najsłabszy w województwie kujawsko-pomorskim (17%) odsetek przebadanej populacji.
Spotkanie poprzedził dwudniowy happening uliczny zorganizowany przez Fundację SALUS HOMINI oraz I LO im. B. Krzywoustego w Nakle, połączony z dystrybucją materiałów edukacyjnych i zaproszeniem na badanie cytologiczne w Nowym Szpitalu w Nakle. Spotkanie zorganizowano wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Nakło - Panem Sławomirem Napierałą,  Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nakle nad Notecią – Panią Iloną Świstowską, Dyrektorem Nakielskiego Ośrodka Kultury – Panem Michałem Dubkowskim oraz Rzecznikiem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - Panią Barbarą Nawrocką.
W planie spotkania:
11.30-11.45    Powitanie, wystąpienia okolicznościowe (Pan Sławomir Napierała, dr n. med. Tomasz Mierzwa)
11.45-12.00    Wykład Profilaktyka onkologiczna w powiecie nakielskim (dr n. med. Tomasz Mierzwa)
12.00-12.30    Wykład Dziadkowie ostoją zdrowia rodziny (dr n. med. Tomasz Mierzwa)
12.30-12.45    Program Szkoła Promująca Profilaktykę onkologiczną (Pan Paweł Darul, Dyrektor I LO im. B. Krzywoustego w Nakle)
12.45-13.00    Programy profilaktyczne w aspekcie pakietu onkologicznego (Pani Barbara Nawrocka, Rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ)
13.00-13.15     quiz prozdrowotny
13.15           występ artystyczny
Dodatkowo, usytuowano również stoisko edukacyjno-informacyjne WOK. Na spotkaniu, oprócz władz samorządowych Nakła i regionu nakielskiego, swoją bytność zaznaczyli mieszkańcy Nakła i okolic, liderka organizacji badań grupowych w powiecie nakielskim - Pani Mieczysława Palicka oraz przedstawiciele mediów (TV Oddział Bydgoszcz, Radio Nakło, Radio PIK, Kurier Nakielski). W spotkaniu udział wzięło ogółem ok. 50 osób, z edukacji przy stoisku edukacyjno-informacyjnym skorzystał0o 28 osób. Spotkanie było zalążkiem do wzmożenia działań prozdrowotnych w kierunku profilaktyki raka szyjkimacicy w Nakle oraz regionie nakielskim.

Relacja w Radio PIK

Akcja edukacyjna – w galerii Solnej w Inowrocławiu „Piękna bo Zdrowa” 17.01.2015 r.

Dnia 17.01.2015 r. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący uczestniczył
w akcji zorganizowanej w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Piękna, bo Zdrowa”.

Impreza odbyła się w Galerii Solnej w Inowrocławiu a organizatorem było Stowarzyszenie „Kwiat Kobiecości”.

W ramach akcji:

    Informowano o możliwości wykonania profilaktycznych badań mammograficznych (50-69 lat) oraz cytologicznych (25-59 lat)
    Rozdawano ulotki edukacyjne jak również Europejski kodeks walki z rakiem
    Pracownik WOK przeprowadzał instruktaż samobadania piersi (40 osób)
    Odpowiadano na pytania zainteresowanych

Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem. Dzieci otrzymywały Kodeks zdrowego życia.

Dodatkowe informacje