Informacje o Populacyjnym programie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

 Program ten kierowany jest do Pań pomiędzy 25 a 59 rokiem życia, raz na 36 miesięcy.

CEL: wykrycie wczesnych zmian we wczesnej fazie choroby.

CO TO JEST CYTOLOGIA: jest podstawową metodą diagnostyki zmian przedrakowych i raka szyjki macicy. Polega na pobraniu i ocenie wymazu z szyjki macicy za pomocą specjalnej, jednorazowej szczoteczki. Badanie to wykonywane jest przez lekarza ginekologa lub położną. Badanie cytologiczne jest bezbolesne.

ETAPY PROGRAMU:

  • podstawowy- pobranie materiału do badania cytologicznego
  • diagnostyczny- ocena badania cytologicznego przez niezależną pracownię histopatologiczną
  • pogłębionej diagnostyki- ma na celu wyjaśnienie nieprawidłowości badania cytologicznego
  • .

Dodatkowe informacje