Zarządzenie Prezesa NFZ ws. profilaktycznych programów zdrowotnych.

Informujemy, że ukazało się Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 76/2015/DSOZ z 17 listopada 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

Prezes NFZ nakłada na świadczeniodawców etapu pogłębionej diagnostyki (w obu Programach Populacyjnych) obowiązek wystawienia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego w przypadku stwierdzenia nowotworu złośliwego.

Zarządzenie dostępne jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem: http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-762015dsoz,6424.html

Ponadto, ukazało się nowe zarządzenie Nr 77/2015/DSOZ z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, zarządzenie dostępne jest pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-772015dsoz,6426.html

Jednocześnie przypominamy, że aktualnym zarządzeniem dotyczącym ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jest Zarządzenie Nr 79/2014/DSOZ z późniejszymi zmianami, dostępne pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-792014dsoz,6342.html

Program Szkoła promująca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem.

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowaniami do aktualizacji "Poradnika metodycznego dla nauczycieli" i dostosowanie jego treści do aktualnej IV wersji Europejskiego kodeksu walki z rakiem, zwracamy się z prośbą o przesłanie wszelkich uwag i sugestii  na temat poradnika.

Bardzo prosimy o udzielenie informacji do dnia 12 czerwca.

Badania kobiety hospitalizowanej w szpitalu

Program Szkoła promująca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem.

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowaniami do aktualizacji "Poradnika metodycznego dla nauczycieli" i dostosowanie jego treści do aktualnej IV wersji Europejskiego kodeksu walki z rakiem, zwracamy się z prośbą o przesłanie wszelkich uwag i sugestii  na temat poradnika.

Bardzo prosimy o udzielenie informacji do dnia 12 czerwca.

Dodatkowe informacje