Uwaga położne POZ !!!

Od roku 2014 obowiązuje rozporządzenie Prezesa NFZ, który dopuszcza położne poz do pobiernia rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Szczegółowe informacje:

Dodatkowe informacje