O nas

Do najważniejszych zadań WOK dla Programów Profilaktycznych Raka Szyjki Macicy i Raka Piersi należy:

  • Realizacja Programów Profilaktycznych Raka Szyjki Macicy i Raka Piersi
  • Koordynacja, monitorowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją Programu profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi w swoim województwie;
  • Współpraca z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym, Wojewódzkim i Krajowym Rejestrem Nowotworów oraz NFZ w zakresie realizacji programu;
  • Prowadzenie działań na rzecz wysokiej zgłaszalności pacjentek;
  • Wysyłka indywidualnych zaproszeń do udziału w badaniach przesiewowych do kobiet;
  • Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem testu;
  • Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla realizatorów programów;
  • Kontrola jakości świadczeń wykonywanych przez poszczególnych realizatorów w ramach programu;
  • Współpraca w realizacji programu z: samorządem lokalnym, władzami administracyjnymi, zakładami pracy, opieką społeczną, organizacjami humanitarnymi, związkami wyznaniowymi itd.,

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje