Informacja o subskrybentach
Imię
Email
Wiadomość HTML?
Zatwierdzony
Subscription to List
# Nazwa listy Subskrupcja
ID
Zobacz archiwum
1
Realizatorzy e. podstawowego r. szyjki macicy Yes No
20
Zobacz archiwum
2
Realizatorzy e. podstawowego r. piersi Yes No
21
Zobacz archiwum
3
Położne Yes No
22
Zobacz archiwum
4
Technicy radiologii Yes No
23
Zobacz archiwum
5
Realizatorzy e. diagnostycznego r. szyjki macicy Yes No
24
Zobacz archiwum
6
Lekarze radiologii Yes No
25
Zobacz archiwum
7
Realizatorzy e. pogłębionej diagnostyki r. szyjki macicy Yes No
26
Zobacz archiwum
8
Realizatorzy e. pogłębionej diagnostyki r. piersi Yes No
27
Zobacz archiwum
9
Samorządy Yes No
29
Zobacz archiwum
10
Szkoła Promująca Profilaktykę Onkologiczną Yes No
33
Zobacz archiwum
11
Sejmik Profilaktyki Onkologicznej Yes No
34
Zobacz archiwum

Dodatkowe informacje