7/2012 a

 Postępowanie zostało zamknięte.

Czytaj więcej: 7/2012 a

7/2012 b

 Postępowanie zostało zamknięte.

Czytaj więcej: 7/2012 b

7/2012

 

Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy,

85-796 Bydgoszcz, ul. dr I. Romanowskiej 2

 

 

Ogłasza postępowanie na:

Zakup urządzenia kopertującego oraz transport wraz z wniesieniem do Zamawiającego w terminie 5 dni od daty wybrania Oferenta .

Wymagania

- niska cena eksploatacji;

- minimalna miesięczna wydajność- 50 000 sztuk;

- szybka, cicha praca;

- pojemnik na płyn;

- pojemne podajniki;

- szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia;

- bezpłatne konsultacje telefoniczne;

- reakcja serwisu w terminie do 24 h od daty zgłoszenia usterki;

- w ramach gwarancji bezpłatne naprawy usterek;

- bezpłatne wizyty przeglądowe w czasie trwania gwarancji

(minimum 1 przegląd w roku);

- w przypadku braku możliwości naprawy gwarancja dostarczenia w terminie

12 h urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach na czas wykonywania naprawy.

 

Data ogłoszenia. Przyjmowanie zgłoszeń w budynku D pokój 14

(Pn.-Pt. 08.00-15.00) od 10.05.2012- 17.05.2012 do godz. 14.30.

Maksymalny koszt- 25 000 zł brutto.

Wraz z ofertą wymagane jest zdjęcie proponowanego urządzenia kopertującego.

Wybrany oferent zostanie poinformowany

6/2012

Postępowanie zostało zamknięte.

Czytaj więcej: 6/2012

03/2012

Postępowanie zostało zamknięte.

 

Czytaj więcej: 03/2012

Dodatkowe informacje