4/2015

Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy,
85-796 Bydgoszcz, ul. dr I. Romanowskiej 2

Ogłasza postępowanie na:
I. Wydruk zaproszeń:
1. Dwustronny wydruk zaproszeń mammograficznych w pełnym kolorze- minimum 148 448 sztuk oraz wydruk czarno-biały jednostronny- minimum 148 448 sztuk
Wymagania:
1) 148 448 sztuk kartek A4 (gramatura bez nadruku- 80g/m2)
- wydruk dwustronny kolorowy- pełen kolor
- transport do zamawiającego w partiach wg zapotrzebowań zamawiającego
(nie częściej niż co 2 tygodnie)
- rozładunek
- realizacja pierwszej partii zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (realizacja pozostałych zamówień w terminie 2 dni od daty złożenia zapotrzebowania)
- przekazanie zamawiającemu wzoru nadruku w terminie 2 dni od daty otrzymania pliku z danymi
2) 148 448 sztuk kartek A4 (gramatura bez nadruku- 80g/m2)
- wydruk jednostronny czarnobiały
- transport do zamawiającego w partiach wg zapotrzebowań zamawiającego
(nie częściej niż co 2 tygodnie)
- rozładunek
- realizacja pierwszej partii zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (realizacja pozostałych zamówień w terminie 2 dni od daty złożenia zapotrzebowania)
- przekazanie zamawiającemu wzoru nadruku w terminie 2 dni od daty otrzymania pliku z danymi
2. Dwustronny wydruk zaproszeń cytologicznych w pełnym kolorze- minimum 177 562 sztuk
Wymagania:
- minimum 178 542 sztuk kartek A4 (gramatura bez nadruku- 80g/m2)
- wydruk kolorowy- pełen kolor
- transport do zamawiającego w partiach wg zapotrzebowań zamawiającego
(nie częściej niż co 2 tygodnie)
- rozładunek
- realizacja pierwszej partii zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (realizacja pozostałych zamówień w terminie 2 dni od daty złożenia zapotrzebowania)
- przekazanie zamawiającemu wzoru nadruku w terminie 2 dni od daty otrzymania pliku z danymi.

II Wydruk kopert
1. Wydruk kopert ( nadruk mammografii) dostosowanych do urządzenia kopertującego- minimum 148 448  sztuk
Wymagania:
- 148 448   kopert z okienkiem (prawe dolne) dostosowanych do urządzenia kopertującego
- wydruk kolorowy- pełen kolor
- transport do zamawiającego w partiach wg zapotrzebowań zamawiającego (nie częściej niż co 2 tygodnie)
- rozładunek
- realizacja pierwszej partii zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (realizacja pozostałych zamówień w terminie 2 dni od daty złożenia zapotrzebowania)
- przekazanie zamawiającemu wzoru nadruku w terminie 2 dni od daty otrzymania pliku z danymi

2. Wydruk kopert ( nadruk cytologii) dostosowanych do urządzenia kopertującego- minimum 177 562  sztuk
Wymagania:
- 177 562 sztuk kopert z okienkiem (prawe dolne) dostosowanych do urządzenia
  kopertującego
- wydruk kolorowy- pełen kolor
- transport do zamawiającego w partiach wg zapotrzebowań zamawiającego (nie częściej niż co 2 tygodnie)
- rozładunek
- realizacja pierwszej partii zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (realizacja pozostałych zamówień w terminie 2 dni od daty złożenia zapotrzebowania)
- przekazanie zamawiającemu wzoru nadruku w terminie 2 dni od daty otrzymania pliku z danymi

Data ogłoszenia 11.05.2015 r. Przyjmowanie zgłoszeń (osobiście, faksem, mailem) w budynku D pokój 14 (Pn.-Pt. 08.00-15.00) do godz. 8.45 20.05.2015.
Maksymalna kwota wydatkowania (łączna)-  36 585,37 zł netto
Wybrany oferent zostanie poinformowany.

Składający ofertę zobowiązany jest do podania cen netto oraz brutto, przyjmując jednocześnie wszystkie wymagania ogłoszone w postępowaniu.
Wraz z ofertą wymagane jest dostarczenie zgodnej ze składaną propozycją kartki oraz koperty.

Zaproszenie mammografia

Zaproszenie mammografia

Zaproszenie cytologia

Zaproszenie cytologia

Zwymiarowane zaproszenie cytologiczne

 Tył koperty

 

Logotyp mz

Jako elementy stałe - konieczne do umieszczenia na powierzchni koperty wskazano:

logotyp Ministerstwa Zdrowia - obowiązujący, w kolorze zgodnym z księgą identyfikacji znaku Ministerstwa Zdrowia, bez wizerunku orła,

logotyp Programu (odpowiednio Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi bądź Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy) - wersja w obowiązującej kolorystyce zgodna z księgą identyfikacji,

z zastrzeżeniem, że ww. logotypy powinny być tego samego rozmiaru,

adres Ośrodka - według schematu: pełna nazwa WOK, nazwa siedziby w której funkcjonuje WOK, adres siedziby Ośrodka,

hasło: „Zaproszenie na bezpłatną mammografię" bądź odpowiednio „Zaproszenie na bezpłatną cytologię" - z zastrzeżeniem, że ww. hasła powinny być w kolorze zgodnym z księgą identyfikacji;

tzw. tył koperty winien zawierać informację w razie zaistnienia sytuacji niedostarczenia przesyłki do Adresata, według schematu określonego w załączniku:

Dodatkowe informacje